SFS 2013:818 Lag om ändring i luftfartslagen (2010:500)

130818.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.