SFS 2013:821 Förordning om ändring i förordningen (1982:996) om rikets indelning i domsagor

130821.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.