SFS 2013:829 Förordning om ändring i förordningen (2011:278) om underrättelse till Statens skolinspektion om domar i vissa brottmål

130829.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.