SFS 2013:831 Förordning om dels fortsatt giltighet av förordningen (2011:689) om vissa behörighetsgivande examina för legitimation som lärare och förskollärare och om högskoleutbildningar för vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, dels om ändring i

130831.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.