SFS 2013:847 Förordning om upphävande av kungörelsen (1960:472) angående tillämpning av lagen den 5 juni 1959 (nr 254) om utlämning för brott till Danmark, Finland, Island och Norge

130847.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om upphävande av kungörelsen (1960:472)
angående tillämpning av lagen den 5 juni 1959
(nr 254) om utlämning för brott till Danmark,
Finland, Island och Norge;

utfärdad den 14 november 2013.

Regeringen föreskriver att kungörelsen (1960:472) angående tillämpning

av lagen den 5 juni 1959 (nr 254) om utlämning för brott till Danmark, Fin-
land, Island och Norge ska upphöra att gälla vid utgången av december 2013.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Karin Walberg
(Justitiedepartementet)

SFS 2013:847

Utkom från trycket
den 26 november 2013

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013