SFS 2013:848 Tillkännagivande om tillkännagivandet (2002:789) av överenskommelser som avses i lagen (1959:254) om utlämning för brott till Danmark, Finland, Island och Norge

130848.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Tillkännagivande
om tillkännagivandet (2002:789) av
överenskommelser som avses i lagen (1959:254) om
utlämning för brott till Danmark, Finland, Island
och Norge;

beslutat den 14 november 2013.

Regeringen ger till känna att tillkännagivandet (2002:789) av överenskom-

melser som avses i lagen (1959:254) om utlämning för brott till Danmark,
Finland, Island och Norge ska utgå.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Karin Walberg
(Justitiedepartementet)

SFS 2013:848

Utkom från trycket
den 26 november 2013

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013