SFS 2013:852 Lag om registerkontroll av personer som ska arbeta med barn

130852.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.