SFS 2013:858 Förordning om fastställande av omräknade belopp för tobaksskatt för år 2014

130858.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om fastställande av omräknade belopp för
tobaksskatt för år 2014

1;

utfärdad den 14 november 2013.

Regeringen föreskriver följande.

1 §

Regeringen fastställer enligt 42 § lagen (1994:1563) om tobaksskatt att

skatt på tobak ska tas ut med följande belopp för kalenderåret 2014:

1. skatt på cigaretter tas ut med 1 krona och 41 öre per styck,
2. skatt på cigarrer och cigariller tas ut med 1 krona och 25 öre per styck,
3. skatt på röktobak tas ut med 1 732 kronor per kilogram,
4. skatt på snus tas ut med 385 kronor per kilogram,
5. skatt på tuggtobak tas ut med 448 kronor per kilogram.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Monica Falck
(Finansdepartementet)

1 Senaste förordning i ämnet 2012:699.

SFS 2013:858

Utkom från trycket
den 26 november 2013

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013