SFS 2013:862 Förordning om ändring i förordningen (2007:1197) med instruktion för Forum för levande historia

130862.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:1197) med
instruktion för Forum för levande historia;

utfärdad den 14 november 2013.

Regeringen föreskriver att 3 § förordningen (2007:1197) med instruktion

för Forum för levande historia ska ha följande lydelse.

3 §

Myndigheten ska aktivt främja högtidlighållandet av Förintelsens

minnesdag och företräda Sverige i International Holocaust Remembrance
Alliance.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2014.

På regeringens vägnar

LENA ADELSOHN LILJEROTH

Maria Eka
(Kulturdepartementet)

SFS 2013:862

Utkom från trycket
den 26 november 2013

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013