SFS 2013:863 Förordning om ändring i förordningen (2013:176) med instruktion för Inspektionen för vård och omsorg

130863.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2013:176) med
instruktion för Inspektionen för vård och omsorg;

utfärdad den 14 november 2013.

Regeringen föreskriver att 6 § förordningen (2013:176) med instruktion för

Inspektionen för vård och omsorg ska ha följande lydelse.

6 §

Vid myndigheten finns ett insynsråd som består av högst nio ledamöter.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2014.

På regeringens vägnar

MARIA LARSSON

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

SFS 2013:863

Utkom från trycket
den 26 november 2013

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013