SFS 2013:874 Förordning om ändring i förordningen (2011:1162) med instruktion för Myndigheten för yrkeshögskolan

130874.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.