SFS 2013:883 Förordning om ändring i förordningen (2011:80) om ändring i förordningen (2009:146) med instruktion för Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser

130883.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.