SFS 2013:884 Lag om ändring i ellagen (1997:857)

130884.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.