SFS 2013:885 Förordning om ändring i förordningen (2005:531) om avgift för färd på Svinesundsförbindelsen

130885.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2005:531) om avgift för
färd på Svinesundsförbindelsen;

utfärdad den 21 november 2013.

Regeringen föreskriver att 5 § förordningen (2005:531) om avgift för färd

på Svinesundsförbindelsen ska ha följande lydelse.

5 §

1

Vid kontant betalning och vid betalning med betal- eller kreditkort upp-

går avgiften

1. vid passering med ett fordon vars totalvikt inte överstiger 3,5 ton till 21

svenska kronor eller 20 norska kronor, och

2. vid passering med ett fordon vars totalvikt överstiger 3,5 ton till 105

svenska kronor eller 100 norska kronor.

Denna förordning träder i kraft den 2 januari 2014.

På regeringens vägnar

CATHARINA ELMS�TER-SV�RD

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

1 Senaste lydelse 2007:307.

SFS 2013:885

Utkom från trycket
den 29 november 2013

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013