SFS 2013:890 Förordning om ändring i förordningen (1994:1244) om Institutet för miljömedicin

130890.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1994:1244) om
Institutet för miljömedicin;

utfärdad den 21 november 2013.

Regeringen föreskriver att 4 § förordningen (1994:1244) om Institutet för

miljömedicin ska ha följande lydelse.

4 §

Institutet ska i första hand utföra undersökningar och uppdrag som be-

gärs av myndigheter och främst tillgodose myndigheternas behov av utred-
ningsunderlag. Institutet ska särskilt beakta Folkhälsomyndighetens behov av
underlag för rapporter om folkhälsan.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2014.

På regeringens vägnar

JAN BJ�RKLUND

Charlotte Abrahamsson
(Utbildningsdepartementet)

SFS 2013:890

Utkom från trycket
den 29 november 2013

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013