SFS 2013:892 Förordning om ändring i förordningen (1998:58) om anmälan av vissa allvarliga sjukdomar

130892.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.