SFS 2013:901 Förordning om ändring i förordningen (2005:422) om övervakning av zoonoser och zoonotiska smittämnen hos djur och i livsmedel

130901.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:DPPBAJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:DPPBAK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:DPPBAK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:14px;font-family:DPPBAK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:12px;font-family:DPPBAJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:19px;line-height:19px;font-family:DPPBAK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:14px;line-height:17px;font-family:DPPBAJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:12px;line-height:15px;font-family:DPPBAJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:8px;font-family:DPPBAJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:646px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:187px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>F�rordning<br/>om �ndring i f�rordningen (2005:422) om <br/>�vervakning av zoonoser och zoonotiska <br/>smitt�mnen hos djur och i livsmedel;</b></p> <p style="position:absolute;top:283px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 21 november 2013.</p> <p style="position:absolute;top:317px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Regeringen f�reskriver att 2 och 10 �� f�rordningen (2005:422) om �ver-</p> <p style="position:absolute;top:335px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16">vakning av zoonoser och zoonotiska smitt�mnen hos djur och i livsmedel ska<br/>ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:387px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft13"><b>2 �</b></p> <p style="position:absolute;top:387px;left:109px;white-space:nowrap" class="ft10">Statens jordbruksverk, Livsmedelsverket, Statens veterin�rmedicinska</p> <p style="position:absolute;top:404px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16">anstalt och kommunerna �r beh�riga myndigheter enligt artikel 3.2 i zoonos-<br/>direktivet och enligt artikel 3.1 i zoonosf�rordningen.</p> <p style="position:absolute;top:439px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Myndigheterna ska i den utstr�ckning som beh�vs samr�da med varandra</p> <p style="position:absolute;top:457px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16">samt med Folkh�lsomyndigheten, Socialstyrelsen och andra ber�rda myndig-<br/>heter och organisationer.</p> <p style="position:absolute;top:491px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Vid fall som r�r smittspridning till m�nniskor ska myndigheterna ut�ver</p> <p style="position:absolute;top:509px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">vad som s�gs i andra stycket samr�da med smittskyddsl�karen.</p> <p style="position:absolute;top:544px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft13"><b>10 �</b></p> <p style="position:absolute;top:544px;left:116px;white-space:nowrap" class="ft10">Statens veterin�rmedicinska anstalt ansvarar f�r sammanst�llningen av</p> <p style="position:absolute;top:561px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16">den �rliga rapport som ska uppr�ttas enligt artikel 9 i zoonosdirektivet. Rap-<br/>porten ska inneh�lla de uppgifter som anges i artikel 3.2 b i zoonosf�rord-<br/>ningen samt de uppgifter som anges i bilaga IV till zoonosdirektivet.</p> <p style="position:absolute;top:613px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Statistikuppgifter som omfattar humanfall ska beredas med Folkh�lsomyn-</p> <p style="position:absolute;top:631px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">digheten.</p> <p style="position:absolute;top:648px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Statens veterin�rmedicinska anstalt ska se till att rapporten vidarebefordras</p> <p style="position:absolute;top:665px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">till Europeiska kommissionen f�re utg�ngen av maj m�nad varje �r.</p> <p style="position:absolute;top:701px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 januari 2014.</p> <p style="position:absolute;top:736px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:771px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">ESKIL ERLANDSSON</p> <p style="position:absolute;top:788px;left:307px;white-space:nowrap" class="ft16">Mats Wiberg<br/>(Landsbygdsdepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>SFS 2013:901</b></p> <p style="position:absolute;top:202px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft17">Utkom fr�n trycket<br/>den 29 november 2013</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:946px;left:529px;white-space:nowrap" class="ft20">Norstedts Juridik AB/Fritzes</p> <p style="position:absolute;top:956px;left:534px;white-space:nowrap" class="ft20">Elanders Sverige AB, 2013</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning
om �ndring i f�rordningen (2005:422) om
�vervakning av zoonoser och zoonotiska
smitt�mnen hos djur och i livsmedel;

utf�rdad den 21 november 2013.

Regeringen f�reskriver att 2 och 10 �� f�rordningen (2005:422) om �ver-

vakning av zoonoser och zoonotiska smitt�mnen hos djur och i livsmedel ska
ha f�ljande lydelse.

2 �

Statens jordbruksverk, Livsmedelsverket, Statens veterin�rmedicinska

anstalt och kommunerna �r beh�riga myndigheter enligt artikel 3.2 i zoonos-
direktivet och enligt artikel 3.1 i zoonosf�rordningen.

Myndigheterna ska i den utstr�ckning som beh�vs samr�da med varandra

samt med Folkh�lsomyndigheten, Socialstyrelsen och andra ber�rda myndig-
heter och organisationer.

Vid fall som r�r smittspridning till m�nniskor ska myndigheterna ut�ver

vad som s�gs i andra stycket samr�da med smittskyddsl�karen.

10 �

Statens veterin�rmedicinska anstalt ansvarar f�r sammanst�llningen av

den �rliga rapport som ska uppr�ttas enligt artikel 9 i zoonosdirektivet. Rap-
porten ska inneh�lla de uppgifter som anges i artikel 3.2 b i zoonosf�rord-
ningen samt de uppgifter som anges i bilaga IV till zoonosdirektivet.

Statistikuppgifter som omfattar humanfall ska beredas med Folkh�lsomyn-

digheten.

Statens veterin�rmedicinska anstalt ska se till att rapporten vidarebefordras

till Europeiska kommissionen f�re utg�ngen av maj m�nad varje �r.

Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 januari 2014.

P� regeringens v�gnar

ESKIL ERLANDSSON

Mats Wiberg
(Landsbygdsdepartementet)

SFS 2013:901

Utkom fr�n trycket
den 29 november 2013

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

;