SFS 2013:905 Förordning om ändring i förordningen (2006:1010) om växtskyddsmedel

130905.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:EEPHMN+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:EEPHMO+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:EEPHMO+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:14px;font-family:EEPHMO+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:12px;font-family:EEPHMN+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:19px;line-height:19px;font-family:EEPHMO+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:14px;line-height:17px;font-family:EEPHMN+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:12px;line-height:15px;font-family:EEPHMN+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:8px;font-family:EEPHMN+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:646px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:187px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>F�rordning<br/>om �ndring i f�rordningen (2006:1010) om <br/>v�xtskyddsmedel;</b></p> <p style="position:absolute;top:263px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 21 november 2013.</p> <p style="position:absolute;top:298px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Regeringen f�reskriver att 47 � f�rordningen (2006:1010) om v�xtskydds-</p> <p style="position:absolute;top:315px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">medel ska ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:350px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft13"><b>47 �</b></p> <p style="position:absolute;top:350px;left:116px;white-space:nowrap" class="ft10">Ett v�xtskyddsmedel som h�nf�rs till klass 1 enligt 20 � f�r anv�ndas</p> <p style="position:absolute;top:367px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">endast med s�rskilt tillst�nd. Ett tillst�nd ska avse viss tid.</p> <p style="position:absolute;top:385px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft16">Fr�gan om tillst�nd pr�vas <br/>1. n�r det g�ller verksamhet som huvudsakligen ber�r jordbruk, skogsbruk</p> <p style="position:absolute;top:420px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">eller tr�dg�rdssk�tsel av Statens jordbruksverk,</p> <p style="position:absolute;top:437px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">2. n�r det g�ller �tg�rder mot ohyra och skadedjur enligt 9 kap. 9 � milj�-</p> <p style="position:absolute;top:454px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">balken av Folkh�lsomyndigheten, och </p> <p style="position:absolute;top:472px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft16">3. n�r det g�ller annan verksamhet �n i 1 och 2 av Arbetsmilj�verket.<br/>Statens jordbruksverk f�r meddela f�reskrifter om att tillst�ndsfr�gor som</p> <p style="position:absolute;top:507px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16">enligt andra stycket 1 ska pr�vas av Jordbruksverket i st�llet ska pr�vas av<br/>l�nsstyrelsen.</p> <p style="position:absolute;top:560px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 januari 2014.</p> <p style="position:absolute;top:595px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:630px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">ESKIL ERLANDSSON</p> <p style="position:absolute;top:647px;left:307px;white-space:nowrap" class="ft16">Egon Abresparr<br/>(Milj�departementet)</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>SFS 2013:905</b></p> <p style="position:absolute;top:202px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft17">Utkom fr�n trycket<br/>den 29 november 2013</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:946px;left:529px;white-space:nowrap" class="ft20">Norstedts Juridik AB/Fritzes</p> <p style="position:absolute;top:956px;left:534px;white-space:nowrap" class="ft20">Elanders Sverige AB, 2013</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning
om �ndring i f�rordningen (2006:1010) om
v�xtskyddsmedel;

utf�rdad den 21 november 2013.

Regeringen f�reskriver att 47 � f�rordningen (2006:1010) om v�xtskydds-

medel ska ha f�ljande lydelse.

47 �

Ett v�xtskyddsmedel som h�nf�rs till klass 1 enligt 20 � f�r anv�ndas

endast med s�rskilt tillst�nd. Ett tillst�nd ska avse viss tid.

Fr�gan om tillst�nd pr�vas
1. n�r det g�ller verksamhet som huvudsakligen ber�r jordbruk, skogsbruk

eller tr�dg�rdssk�tsel av Statens jordbruksverk,

2. n�r det g�ller �tg�rder mot ohyra och skadedjur enligt 9 kap. 9 � milj�-

balken av Folkh�lsomyndigheten, och

3. n�r det g�ller annan verksamhet �n i 1 och 2 av Arbetsmilj�verket.
Statens jordbruksverk f�r meddela f�reskrifter om att tillst�ndsfr�gor som

enligt andra stycket 1 ska pr�vas av Jordbruksverket i st�llet ska pr�vas av
l�nsstyrelsen.

Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 januari 2014.

P� regeringens v�gnar

ESKIL ERLANDSSON

Egon Abresparr
(Milj�departementet)

SFS 2013:905

Utkom fr�n trycket
den 29 november 2013

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

;