SFS 2013:908 Förordning om ändring i luftfartsförordningen (2010:770)

130908.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:ELCBJL+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:ELCBJM+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:ELCBJM+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:15px;font-family:ELCBJM+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:14px;font-family:ELCBJM+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:12px;font-family:ELCBJL+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:19px;line-height:19px;font-family:ELCBJM+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:14px;line-height:17px;font-family:ELCBJL+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft18{font-size:12px;line-height:15px;font-family:ELCBJL+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:8px;font-family:ELCBJL+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:646px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:187px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16"><b>F�rordning<br/>om �ndring i luftfartsf�rordningen (2010:770);</b></p> <p style="position:absolute;top:244px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 21 november 2013.</p> <p style="position:absolute;top:278px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Regeringen f�reskriver att 8 kap. 3 � luftfartsf�rordningen (2010:770) ska</p> <p style="position:absolute;top:296px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:339px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft13"><b>8 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:366px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>3 �</b></p> <p style="position:absolute;top:365px;left:109px;white-space:nowrap" class="ft10">Det f�r inte kastas eller sl�ppas ut f�rem�l fr�n ett luftfartyg, om det kan</p> <p style="position:absolute;top:383px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft17">medf�ra skador, sjukdomar eller ol�genheter f�r m�nniskors h�lsa. Transport-<br/>styrelsen f�r meddela ytterligare f�reskrifter om detta.</p> <p style="position:absolute;top:418px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Transportstyrelsen f�r meddela f�reskrifter om vad som ska iakttas f�r att</p> <p style="position:absolute;top:435px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft17">skador genom buller och liknande st�rningar fr�n luftfartyg ska undvikas eller<br/>begr�nsas. N�r det beh�vs ska Transportstyrelsen samr�da med Folkh�lso-<br/>myndigheten.</p> <p style="position:absolute;top:487px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">F�reskrifter om f�rbud mot spridning av bek�mpningsmedel fr�n luftfartyg</p> <p style="position:absolute;top:505px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">finns i 14 kap. 18 � andra stycket milj�balken.</p> <p style="position:absolute;top:541px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 januari 2014.</p> <p style="position:absolute;top:575px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:610px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">CATHARINA ELMS�TER-SV�RD</p> <p style="position:absolute;top:628px;left:307px;white-space:nowrap" class="ft17">Lennart Renbjer<br/>(N�ringsdepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>SFS 2013:908</b></p> <p style="position:absolute;top:202px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft18">Utkom fr�n trycket<br/>den 29 november 2013</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:946px;left:529px;white-space:nowrap" class="ft20">Norstedts Juridik AB/Fritzes</p> <p style="position:absolute;top:956px;left:534px;white-space:nowrap" class="ft20">Elanders Sverige AB, 2013</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning
om �ndring i luftfartsf�rordningen (2010:770);

utf�rdad den 21 november 2013.

Regeringen f�reskriver att 8 kap. 3 � luftfartsf�rordningen (2010:770) ska

ha f�ljande lydelse.

8 kap.

3 �

Det f�r inte kastas eller sl�ppas ut f�rem�l fr�n ett luftfartyg, om det kan

medf�ra skador, sjukdomar eller ol�genheter f�r m�nniskors h�lsa. Transport-
styrelsen f�r meddela ytterligare f�reskrifter om detta.

Transportstyrelsen f�r meddela f�reskrifter om vad som ska iakttas f�r att

skador genom buller och liknande st�rningar fr�n luftfartyg ska undvikas eller
begr�nsas. N�r det beh�vs ska Transportstyrelsen samr�da med Folkh�lso-
myndigheten.

F�reskrifter om f�rbud mot spridning av bek�mpningsmedel fr�n luftfartyg

finns i 14 kap. 18 � andra stycket milj�balken.

Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 januari 2014.

P� regeringens v�gnar

CATHARINA ELMS�TER-SV�RD

Lennart Renbjer
(N�ringsdepartementet)

SFS 2013:908

Utkom fr�n trycket
den 29 november 2013

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

;