SFS 2013:915 Förordning om ändring i förordningen (2012:606) om samordning inom alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobaksområdet m.m.

130915.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:FCOKJE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:FCOKJF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:FCOKJF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:14px;font-family:FCOKJF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:12px;font-family:FCOKJE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:19px;line-height:19px;font-family:FCOKJF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:14px;line-height:17px;font-family:FCOKJE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:12px;line-height:15px;font-family:FCOKJE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:8px;font-family:FCOKJE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:646px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:187px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>F�rordning<br/>om �ndring i f�rordningen (2012:606) om <br/>samordning inom alkohol-, narkotika-, dopnings- <br/>och tobaksomr�det m.m.;</b></p> <p style="position:absolute;top:283px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 21 november 2013.</p> <p style="position:absolute;top:317px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Regeringen f�reskriver att 57 �� f�rordningen (2012:606) om samordning</p> <p style="position:absolute;top:335px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16">inom alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobaksomr�det m.m. ska ha f�ljande<br/>lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:387px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft13"><b>5 �</b></p> <p style="position:absolute;top:387px;left:109px;white-space:nowrap" class="ft10">L�nsstyrelserna ska till Folkh�lsomyndigheten �rligen redovisa det ar-</p> <p style="position:absolute;top:404px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">bete som samordningsfunktionen har utf�rt.</p> <p style="position:absolute;top:422px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">I denna rapport ska l�nsstyrelsen s�rskilt redovisa regionala behov av st�d</p> <p style="position:absolute;top:439px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">p� ANDT-omr�det som samordningsfunktionen har uppm�rksammat.</p> <p style="position:absolute;top:474px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft13"><b>6 �</b></p> <p style="position:absolute;top:474px;left:109px;white-space:nowrap" class="ft10">L�nsstyrelserna ska ocks� till Folkh�lsomyndigheten �rligen redovisa</p> <p style="position:absolute;top:491px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16">hur de har ut�vat sin tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622) och tobakslagen<br/>(1993:581). De ska uppge vilka �tg�rder de har vidtagit f�r att �vervaka och<br/>st�dja den tillsyn kommunerna bedriver enligt alkohollagen och tobakslagen<br/>samt resultatet av detta arbete.</p> <p style="position:absolute;top:561px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">L�nsstyrelserna ska vidare redovisa en bed�mning av kommunernas tillsyn</p> <p style="position:absolute;top:578px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">inom det omr�de som anges i f�rsta stycket.</p> <p style="position:absolute;top:613px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft13"><b>7 �</b></p> <p style="position:absolute;top:613px;left:109px;white-space:nowrap" class="ft10">Folkh�lsomyndigheten f�r meddela n�rmare f�reskrifter om redovis-</p> <p style="position:absolute;top:631px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">ningens utformning.</p> <p style="position:absolute;top:667px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 januari 2014.</p> <p style="position:absolute;top:701px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:736px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">G�RAN H�GGLUND</p> <p style="position:absolute;top:754px;left:307px;white-space:nowrap" class="ft16">Lars Hedengran<br/>(Socialdepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>SFS 2013:915</b></p> <p style="position:absolute;top:202px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft17">Utkom fr�n trycket<br/>den 29 november 2013</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:946px;left:529px;white-space:nowrap" class="ft20">Norstedts Juridik AB/Fritzes</p> <p style="position:absolute;top:956px;left:534px;white-space:nowrap" class="ft20">Elanders Sverige AB, 2013</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning
om �ndring i f�rordningen (2012:606) om
samordning inom alkohol-, narkotika-, dopnings-
och tobaksomr�det m.m.;

utf�rdad den 21 november 2013.

Regeringen f�reskriver att 57 �� f�rordningen (2012:606) om samordning

inom alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobaksomr�det m.m. ska ha f�ljande
lydelse.

5 �

L�nsstyrelserna ska till Folkh�lsomyndigheten �rligen redovisa det ar-

bete som samordningsfunktionen har utf�rt.

I denna rapport ska l�nsstyrelsen s�rskilt redovisa regionala behov av st�d

p� ANDT-omr�det som samordningsfunktionen har uppm�rksammat.

6 �

L�nsstyrelserna ska ocks� till Folkh�lsomyndigheten �rligen redovisa

hur de har ut�vat sin tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622) och tobakslagen
(1993:581). De ska uppge vilka �tg�rder de har vidtagit f�r att �vervaka och
st�dja den tillsyn kommunerna bedriver enligt alkohollagen och tobakslagen
samt resultatet av detta arbete.

L�nsstyrelserna ska vidare redovisa en bed�mning av kommunernas tillsyn

inom det omr�de som anges i f�rsta stycket.

7 �

Folkh�lsomyndigheten f�r meddela n�rmare f�reskrifter om redovis-

ningens utformning.

Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 januari 2014.

P� regeringens v�gnar

G�RAN H�GGLUND

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

SFS 2013:915

Utkom fr�n trycket
den 29 november 2013

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

;