SFS 2013:916 Förordning om ändring i förordningen (2012:989) med instruktion för Naturvårdsverket

130916.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:CDBEBC+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:CDBECC+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:CDBECC+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:14px;font-family:CDBECC+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:12px;font-family:CDBEBC+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:19px;line-height:19px;font-family:CDBECC+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:14px;line-height:17px;font-family:CDBEBC+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:12px;line-height:15px;font-family:CDBEBC+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:8px;font-family:CDBEBC+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:646px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:187px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>F�rordning<br/>om �ndring i f�rordningen (2012:989) med <br/>instruktion f�r Naturv�rdsverket;</b></p> <p style="position:absolute;top:263px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 21 november 2013.</p> <p style="position:absolute;top:298px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Regeringen f�reskriver att 14 � f�rordningen (2012:989) med instruktion</p> <p style="position:absolute;top:315px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">f�r Naturv�rdsverket ska ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:350px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft13"><b>14 �</b></p> <p style="position:absolute;top:350px;left:116px;white-space:nowrap" class="ft10">Tillsyns- och f�reskriftsr�det best�r av f�retr�dare f�r Folkh�lsomyn-</p> <p style="position:absolute;top:367px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16">digheten, Generall�karen, Havs- och vattenmyndigheten, Kemikalieinspek-<br/>tionen, Naturv�rdsverket och Statens jordbruksverk. Dessutom ska det i r�det<br/>finnas tv� ledam�ter som f�retr�der kommunerna och tv� ledam�ter som f�-<br/>retr�der l�nsstyrelserna.</p> <p style="position:absolute;top:456px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 januari 2014.</p> <p style="position:absolute;top:490px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:525px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">ESKIL ERLANDSSON</p> <p style="position:absolute;top:543px;left:307px;white-space:nowrap" class="ft16">Egon Abresparr<br/>(Milj�departementet)</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>SFS 2013:916</b></p> <p style="position:absolute;top:202px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft17">Utkom fr�n trycket<br/>den 29 november 2013</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:946px;left:529px;white-space:nowrap" class="ft20">Norstedts Juridik AB/Fritzes</p> <p style="position:absolute;top:956px;left:534px;white-space:nowrap" class="ft20">Elanders Sverige AB, 2013</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning
om �ndring i f�rordningen (2012:989) med
instruktion f�r Naturv�rdsverket;

utf�rdad den 21 november 2013.

Regeringen f�reskriver att 14 � f�rordningen (2012:989) med instruktion

f�r Naturv�rdsverket ska ha f�ljande lydelse.

14 �

Tillsyns- och f�reskriftsr�det best�r av f�retr�dare f�r Folkh�lsomyn-

digheten, Generall�karen, Havs- och vattenmyndigheten, Kemikalieinspek-
tionen, Naturv�rdsverket och Statens jordbruksverk. Dessutom ska det i r�det
finnas tv� ledam�ter som f�retr�der kommunerna och tv� ledam�ter som f�-
retr�der l�nsstyrelserna.

Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 januari 2014.

P� regeringens v�gnar

ESKIL ERLANDSSON

Egon Abresparr
(Milj�departementet)

SFS 2013:916

Utkom fr�n trycket
den 29 november 2013

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

;