SFS 2013:920 Förordning om ändring i förordningen (1999:974) om statsbidrag till trossamfund

130920.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.