SFS 2013:921 Förordning om ändring i förordningen (2007:1192) med instruktion för Nämnden för statligt stöd till trossamfund

130921.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:IEJDKP+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:IEJDLA+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:IEJDLA+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:14px;font-family:IEJDLA+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:12px;font-family:IEJDKP+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:19px;line-height:19px;font-family:IEJDLA+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:14px;line-height:17px;font-family:IEJDKP+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:12px;line-height:15px;font-family:IEJDKP+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:8px;font-family:IEJDKP+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:646px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:187px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>F�rordning<br/>om �ndring i f�rordningen (2007:1192) med <br/>instruktion f�r N�mnden f�r statligt st�d till <br/>trossamfund;</b></p> <p style="position:absolute;top:283px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 21 november 2013.</p> <p style="position:absolute;top:317px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Regeringen f�reskriver att 8 � f�rordningen (2007:1192) med instruktion</p> <p style="position:absolute;top:335px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">f�r N�mnden f�r statligt st�d till trossamfund ska ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:370px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft13"><b>8 �</b></p> <p style="position:absolute;top:370px;left:109px;white-space:nowrap" class="ft10">Ledam�ter och ers�ttare i n�mnden utses av regeringen efter nominering</p> <p style="position:absolute;top:387px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16">av r�det bland f�retr�dare f�r de trossamfund och de samverkansorgan som<br/>anges i 3 � f�rordningen (1999:974) om statsbidrag till trossamfund. Av de<br/>nio ledam�terna nomineras en efter f�rslag av vardera Equmeniakyrkan, Isla-<br/>miska samarbetsr�det, Judiska Centralr�det, Ortodoxa och �sterl�ndska kyr-<br/>kors ekumeniska r�d, Pingst  fria f�rsamlingar i samverkan och Romersk-<br/>Katolska kyrkan i Sverige samt tre efter f�rslag av �vriga trossamfund.</p> <p style="position:absolute;top:510px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 januari 2014.</p> <p style="position:absolute;top:545px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:580px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">STEFAN ATTEFALL</p> <p style="position:absolute;top:597px;left:307px;white-space:nowrap" class="ft16">Kjell Rempler<br/>(Socialdepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>SFS 2013:921</b></p> <p style="position:absolute;top:202px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft17">Utkom fr�n trycket<br/>den 29 november 2013</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:946px;left:529px;white-space:nowrap" class="ft20">Norstedts Juridik AB/Fritzes</p> <p style="position:absolute;top:956px;left:534px;white-space:nowrap" class="ft20">Elanders Sverige AB, 2013</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning
om �ndring i f�rordningen (2007:1192) med
instruktion f�r N�mnden f�r statligt st�d till
trossamfund;

utf�rdad den 21 november 2013.

Regeringen f�reskriver att 8 � f�rordningen (2007:1192) med instruktion

f�r N�mnden f�r statligt st�d till trossamfund ska ha f�ljande lydelse.

8 �

Ledam�ter och ers�ttare i n�mnden utses av regeringen efter nominering

av r�det bland f�retr�dare f�r de trossamfund och de samverkansorgan som
anges i 3 � f�rordningen (1999:974) om statsbidrag till trossamfund. Av de
nio ledam�terna nomineras en efter f�rslag av vardera Equmeniakyrkan, Isla-
miska samarbetsr�det, Judiska Centralr�det, Ortodoxa och �sterl�ndska kyr-
kors ekumeniska r�d, Pingst  fria f�rsamlingar i samverkan och Romersk-
Katolska kyrkan i Sverige samt tre efter f�rslag av �vriga trossamfund.

Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 januari 2014.

P� regeringens v�gnar

STEFAN ATTEFALL

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

SFS 2013:921

Utkom fr�n trycket
den 29 november 2013

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

;