SFS 2013:924 Förordning om ändring i högskoleförordningen (1993:100)

130924.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:KCACGJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:KCACGK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:KCACGK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:KCACGJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:7px;font-family:KCACGJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:12px;font-family:KCACGJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:19px;line-height:19px;font-family:KCACGK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:14px;line-height:17px;font-family:KCACGJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft18{font-size:12px;line-height:15px;font-family:KCACGJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:14px;font-family:KCACGJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft21{font-size:15px;font-family:KCACGK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft22{font-size:14px;font-family:KCACKM+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft23{font-size:8px;font-family:KCACGJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft24{font-size:14px;font-family:KCACGK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft25{font-size:7px;font-family:KCACGJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft26{font-size:12px;font-family:KCACGJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft27{font-size:14px;line-height:17px;font-family:KCACGJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft30{font-size:14px;font-family:KCACGJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft31{font-size:15px;font-family:KCACGK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft32{font-size:14px;font-family:KCACGK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft33{font-size:14px;font-family:KCACKM+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft34{font-size:14px;line-height:17px;font-family:KCACGJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft40{font-size:14px;font-family:KCACGJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft41{font-size:15px;font-family:KCACGK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft42{font-size:14px;font-family:KCACKM+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft43{font-size:14px;line-height:17px;font-family:KCACGJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft50{font-size:14px;font-family:KCACGJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft51{font-size:15px;font-family:KCACGK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft52{font-size:14px;font-family:KCACGK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft53{font-size:14px;font-family:KCACKM+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft54{font-size:14px;line-height:17px;font-family:KCACGJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft60{font-size:14px;font-family:KCACGJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft61{font-size:15px;font-family:KCACGK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft62{font-size:14px;font-family:KCACKM+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft63{font-size:8px;font-family:KCACGJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft64{font-size:14px;font-family:KCACGK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft65{font-size:7px;font-family:KCACGJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft66{font-size:12px;font-family:KCACGJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft67{font-size:14px;line-height:17px;font-family:KCACGJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft68{font-size:14px;line-height:17px;font-family:KCACKM+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft70{font-size:14px;font-family:KCACGJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft71{font-size:15px;font-family:KCACGK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft72{font-size:14px;font-family:KCACKM+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft73{font-size:14px;line-height:17px;font-family:KCACKM+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft74{font-size:14px;line-height:17px;font-family:KCACGJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft80{font-size:8px;font-family:KCACGJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:646px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:187px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16"><b>F�rordning<br/>om �ndring i h�gskolef�rordningen (1993:100);</b></p> <p style="position:absolute;top:244px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 21 november 2013.</p> <p style="position:absolute;top:278px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Regeringen f�reskriver att bilaga 2 och 4 till h�gskolef�rordningen</p> <p style="position:absolute;top:296px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">(1993:100)</p> <p style="position:absolute;top:294px;left:140px;white-space:nowrap" class="ft13">1 ska ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:332px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 januari 2014.</p> <p style="position:absolute;top:366px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:401px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">JAN BJ�RKLUND</p> <p style="position:absolute;top:419px;left:307px;white-space:nowrap" class="ft17">Charlotte Abrahamsson<br/>(Utbildningsdepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:923px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft14">1 F�rordningen omtryckt 1998:1003.</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>SFS 2013:924</b></p> <p style="position:absolute;top:202px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft18">Utkom fr�n trycket<br/>den 29 november 2013</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft20">2</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS 2013:924</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:571px;white-space:nowrap" class="ft22"><i>Bilaga 2</i></p> <p style="position:absolute;top:49px;left:619px;white-space:nowrap" class="ft23">2</p> <p style="position:absolute;top:77px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>EXAMENSORDNING</b></p> <p style="position:absolute;top:140px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>4. Examensbeskrivningar</b></p> <p style="position:absolute;top:205px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft24"><b>EXAMINA P� GRUNDNIV� ELLER AVANCERAD NIV�</b></p> <p style="position:absolute;top:264px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>�mnesl�rarexamen</b></p> <p style="position:absolute;top:291px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft24"><b>Omfattning </b></p> <p style="position:absolute;top:316px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft27">�mnesl�rarexamen ges med tv� inriktningar. �mnesl�rarexamen med inrikt-<br/>ning mot arbete i grundskolans �rskurs 79 avl�ggs p� avancerad niv� och<br/>uppn�s efter att studenten har fullgjort kursfordringar om 270 h�gskolepo�ng.<br/>�mnesl�rarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan avl�ggs p�<br/>avancerad niv� och uppn�s efter att studenten har fullgjort kursfordringar om<br/>300 eller, n�r s� kr�vs, 330 h�gskolepo�ng. </p> <p style="position:absolute;top:421px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">F�r examen kr�vs att utbildningen omfattar f�ljande omr�den: �mnes- och</p> <p style="position:absolute;top:438px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft27">�mnesdidaktiska studier med relevans f�r undervisning i n�got av skolv�sen-<br/>dets �mnen f�r vilket det finns en fastlagd kurs- eller �mnesplan, utbildnings-<br/>vetenskaplig k�rna om 60 h�gskolepo�ng och verksamhetsf�rlagd utbildning<br/>om 30 h�gskolepo�ng, f�rlagd inom relevant verksamhet och �mne. </p> <p style="position:absolute;top:508px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">F�r �mnesl�rarexamen med inriktning mot arbete i grundskolans �rskurs</p> <p style="position:absolute;top:525px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft27">79 ska utbildningen omfatta �mnes- och �mnesdidaktiska studier om 195<br/>h�gskolepo�ng i tre undervisnings�mnen. Om undervisnings�mnet musik<br/>eller bild ing�r i utbildningen, kan examen dock omfatta �mnesstudier i tv�<br/>eller tre undervisnings�mnen. N�r tv� av undervisnings�mnena svenska, sam-<br/>h�llskunskap eller musik ing�r i utbildningen omfattar examen �mnesstudier<br/>endast i dessa tv� undervisnings�mnen. Av de �mnes- och �mnesdidaktiska<br/>studierna ska 15 h�gskolepo�ng utg�ra �mnesrelaterad verksamhetsf�rlagd<br/>utbildning. Utbildningen ska omfatta minst en f�rdjupning om 90 h�gskole-<br/>po�ng i relevant �mne eller �mnesomr�de. F�r varje �vrigt �mne som ing�r i<br/>examen kr�vs minst 45 h�gskolepo�ng. N�r svenska, samh�llskunskap eller<br/>musik ing�r kr�vs dock alltid 90 h�gskolepo�ng inom de �mnesomr�den som<br/>�r relevanta f�r dessa �mnen. </p> <p style="position:absolute;top:734px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft27">Inriktningen ges med ett begr�nsat antal �mneskombinationer. <br/>F�r �mnesl�rarexamen med inriktning mot gymnasieskolan ska utbild-</p> <p style="position:absolute;top:769px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft27">ningen omfatta �mnes- och �mnesdidaktiska studier om 225 eller, n�r s�<br/>kr�vs, 255 h�gskolepo�ng i tv� undervisnings�mnen. Av de �mnes- och<br/>�mnesdidaktiska studierna ska 15 h�gskolepo�ng utg�ra �mnesrelaterad verk-<br/>samhetsf�rlagd utbildning. Utbildningen ska omfatta en f�rdjupning om 120<br/>h�gskolepo�ng i relevant �mne eller �mnesomr�de och en f�rdjupning om 90<br/>h�gskolepo�ng. N�r svenska, samh�llskunskap eller musik ing�r kr�vs dock</p> <p style="position:absolute;top:921px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft25">2 Senaste lydelse 2013:617.</p> </div> <div id="page3-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft30">3</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft31"><b>SFS 2013:924</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft34">alltid 120 h�gskolepo�ng inom de �mnesomr�den som �r relevanta f�r dessa<br/>�mnen. </p> <p style="position:absolute;top:85px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft34">Inriktningen ges med ett begr�nsat antal �mneskombinationer. <br/>Studierna inom den utbildningsvetenskapliga k�rnan ska anknyta till kom-</p> <p style="position:absolute;top:120px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft30">mande yrkesut�vning och omfatta f�ljande: </p> <p style="position:absolute;top:138px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft30"> skolv�sendets historia, organisation och villkor samt skolans v�rdegrund,</p> <p style="position:absolute;top:155px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft34">innefattande de grundl�ggande demokratiska v�rderingarna och de m�nskliga<br/>r�ttigheterna, </p> <p style="position:absolute;top:190px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft34"> l�roplansteori och didaktik, <br/> vetenskapsteori och forskningsmetodik, <br/> utveckling, l�rande och specialpedagogik, <br/> sociala relationer, konflikthantering och ledarskap, <br/> bed�mning och betygss�ttning, och <br/> utv�rdering och utvecklingsarbete. </p> <p style="position:absolute;top:321px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>M�l </b></p> <p style="position:absolute;top:346px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft34">F�r �mnesl�rarexamen ska studenten visa s�dan kunskap och f�rm�ga som<br/>kr�vs f�r att sj�lvst�ndigt arbeta som �mnesl�rare i den verksamhet som<br/>utbildningen avser. Studenten ska �ven visa kunskap och f�rm�ga f�r annan<br/>undervisning f�r vilken examen enligt g�llande f�reskrifter kan ge beh�rig-<br/>het. </p> <p style="position:absolute;top:460px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft33"><i>Kunskap och f�rst�else </i></p> <p style="position:absolute;top:486px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft30">F�r �mnesl�rarexamen med inriktning mot arbete i �rskurs 79 ska studenten </p> <p style="position:absolute;top:503px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft30"> visa s�dana �mneskunskaper som kr�vs f�r yrkesut�vningen, inbegripet</p> <p style="position:absolute;top:520px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft34">s�v�l �verblick �ver �mnesstudiernas huvudomr�de som f�rdjupade kunska-<br/>per inom vissa delar av detta omr�de och insikt i aktuellt forsknings- och<br/>utvecklingsarbete. </p> <p style="position:absolute;top:573px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft30">F�r �mnesl�rarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan ska</p> <p style="position:absolute;top:590px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft30">studenten</p> <p style="position:absolute;top:607px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft30"> visa s�dana �mneskunskaper som kr�vs f�r yrkesut�vningen, inbegripet</p> <p style="position:absolute;top:625px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft34">s�v�l brett kunnande inom �mnesstudiernas huvudomr�de som v�sentligt f�r-<br/>djupade kunskaper inom vissa delar av detta omr�de och f�rdjupad insikt i<br/>aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete. </p> <p style="position:absolute;top:677px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft34">F�r �mnesl�rarexamen ska studenten ocks� <br/> visa s�dana �mnesdidaktiska och didaktiska kunskaper som kr�vs f�r den</p> <p style="position:absolute;top:712px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft30">verksamhet utbildningen avser och visa k�nnedom om vuxnas l�rande, </p> <p style="position:absolute;top:729px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft30"> visa f�rdjupad kunskap om vetenskapsteori samt kvalitativa och kvantita-</p> <p style="position:absolute;top:747px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft34">tiva forskningsmetoder, och visa kunskap om relationen mellan vetenskaplig<br/>grund och bepr�vad erfarenhet och dess betydelse f�r yrkesut�vningen, </p> <p style="position:absolute;top:781px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft30"> visa s�dan kunskap om barns och ungdomars utveckling, l�rande, behov</p> <p style="position:absolute;top:799px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft30">och f�ruts�ttningar som kr�vs f�r den verksamhet som utbildningen avser, </p> <p style="position:absolute;top:816px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft30"> visa kunskap om och f�rst�else f�r sociala relationer, konflikthantering</p> <p style="position:absolute;top:834px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft30">och ledarskap, </p> <p style="position:absolute;top:851px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft30"> visa kunskap om skolv�sendets organisation, relevanta styrdokument,</p> <p style="position:absolute;top:868px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft34">l�roplansteori och olika pedagogisk-didaktiska perspektiv samt visa k�nne-<br/>dom om skolv�sendets historia, och </p> <p style="position:absolute;top:903px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft30"> visa f�rdjupad kunskap om bed�mning och betygss�ttning. </p> </div> <div id="page4-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft40">4</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft41"><b>SFS 2013:924</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft42"><i>F�rdighet och f�rm�ga </i></p> <p style="position:absolute;top:77px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft40">F�r �mnesl�rarexamen ska studenten </p> <p style="position:absolute;top:94px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft40"> visa f�rdjupad f�rm�ga att skapa f�ruts�ttningar f�r alla elever att l�ra</p> <p style="position:absolute;top:112px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft40">och utvecklas, </p> <p style="position:absolute;top:129px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft40"> visa f�rdjupad f�rm�ga att kritiskt och sj�lvst�ndigt tillvarata, systemati-</p> <p style="position:absolute;top:146px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft43">sera och reflektera �ver egna och andras erfarenheter samt relevanta forsk-<br/>ningsresultat f�r att d�rigenom bidra till utvecklingen av yrkesverksamheten<br/>och kunskapsutvecklingen inom �mnen, �mnesomr�den och �mnesdidaktik, </p> <p style="position:absolute;top:199px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft40"> visa f�rm�ga att ta till vara elevers kunskaper och erfarenheter f�r att sti-</p> <p style="position:absolute;top:216px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft40">mulera varje elevs l�rande och utveckling, </p> <p style="position:absolute;top:233px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft40"> visa f�rm�ga att sj�lvst�ndigt och tillsammans med andra planera,</p> <p style="position:absolute;top:251px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft43">genomf�ra, utv�rdera och utveckla undervisning och den pedagogiska verk-<br/>samheten i �vrigt i syfte att p� b�sta s�tt stimulera varje elevs l�rande och<br/>utveckling, </p> <p style="position:absolute;top:303px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft40"> visa f�rm�ga att identifiera och i samverkan med andra hantera special-</p> <p style="position:absolute;top:320px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft40">pedagogiska behov, </p> <p style="position:absolute;top:338px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft40"> visa f�rm�ga att observera, dokumentera och analysera elevers l�rande</p> <p style="position:absolute;top:355px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft43">och utveckling i f�rh�llande till verksamhetens m�l och att informera och<br/>samarbeta med elever och deras v�rdnadshavare, </p> <p style="position:absolute;top:390px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft40"> visa f�rm�ga att kommunicera och f�rankra skolans v�rdegrund, inbegri-</p> <p style="position:absolute;top:407px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft43">pet de m�nskliga r�ttigheterna och de grundl�ggande demokratiska v�rde-<br/>ringarna, </p> <p style="position:absolute;top:442px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft40"> visa f�rm�ga att f�rebygga och motverka diskriminering och annan kr�n-</p> <p style="position:absolute;top:460px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft40">kande behandling av elever, </p> <p style="position:absolute;top:477px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft40"> visa f�rm�ga att beakta, kommunicera och f�rankra ett j�mst�lldhets- och</p> <p style="position:absolute;top:494px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft40">j�mlikhetsperspektiv i den pedagogiska verksamheten, </p> <p style="position:absolute;top:512px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft40"> visa kommunikativ f�rm�ga i lyssnande, talande och skrivande till st�d</p> <p style="position:absolute;top:529px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft40">f�r den pedagogiska verksamheten, </p> <p style="position:absolute;top:546px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft40"> visa f�rm�ga att s�kert och kritiskt anv�nda digitala verktyg i den peda-</p> <p style="position:absolute;top:564px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft43">gogiska verksamheten och att beakta betydelsen av olika mediers och digitala<br/>milj�ers roll f�r denna, och </p> <p style="position:absolute;top:599px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft40"> visa f�rm�ga att i den pedagogiska verksamheten utveckla f�rdigheter</p> <p style="position:absolute;top:616px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft40">som �r v�rdefulla f�r yrkesut�vningen. </p> <p style="position:absolute;top:660px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft42"><i>V�rderingsf�rm�ga och f�rh�llningss�tt </i></p> <p style="position:absolute;top:686px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft40">F�r �mnesl�rarexamen ska studenten </p> <p style="position:absolute;top:703px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft43"> visa sj�lvk�nnedom och empatisk f�rm�ga, <br/> visa f�rm�ga till ett professionellt f�rh�llningss�tt gentemot elever och</p> <p style="position:absolute;top:738px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft40">deras v�rdnadshavare, </p> <p style="position:absolute;top:755px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft40"> visa f�rm�ga att i det pedagogiska arbetet g�ra bed�mningar utifr�n rele-</p> <p style="position:absolute;top:773px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft43">vanta vetenskapliga, samh�lleliga och etiska aspekter med s�rskilt beaktande<br/>av de m�nskliga r�ttigheterna, i synnerhet barnets r�ttigheter enligt barnkon-<br/>ventionen, samt en h�llbar utveckling, och </p> <p style="position:absolute;top:825px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft40"> visa f�rm�ga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och utveckla</p> <p style="position:absolute;top:842px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft40">sin kompetens i det pedagogiska arbetet. </p> </div> <div id="page5-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft50">5</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft51"><b>SFS 2013:924</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft52"><b>Sj�lvst�ndigt arbete (examensarbete) </b></p> <p style="position:absolute;top:77px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft54">F�r �mnesl�rarexamen ska studenten inom ramen f�r kursfordringarna ha<br/>fullgjort minst ett sj�lvst�ndigt arbete (examensarbete) om minst 30 h�g-<br/>skolepo�ng eller minst tv� s�dana arbeten om vardera minst 15 h�gskole-<br/>po�ng i ett eller tv� av de �mnen som studeras inom utbildningen. </p> <p style="position:absolute;top:172px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft53"><i>�vrigt </i></p> <p style="position:absolute;top:199px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft54">Av examensbeviset ska det framg� vilken inriktning studenten har fullgjort<br/>och vilket eller vilka undervisnings�mnen som examen omfattar. </p> <p style="position:absolute;top:233px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft50">F�r �mnesl�rarexamen ska ocks� de preciserade krav g�lla som varje h�g-</p> <p style="position:absolute;top:251px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft50">skola sj�lv best�mmer inom ramen f�r kraven i denna examensbeskrivning. </p> <p style="position:absolute;top:294px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft52"><b>Kompletterande pedagogisk utbildning </b></p> <p style="position:absolute;top:320px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft54">En student som har g�tt igenom kompletterande pedagogisk utbildning kan<br/>avl�gga �mnesl�rarexamen p� grundniv� eller avancerad niv�. I f�rordningen<br/>(2011:686) om kompletterande pedagogisk utbildning som leder till �mnes-<br/>l�rarexamen finns det best�mmelser om de krav som studenten ska uppfylla<br/>f�r en s�dan examen. </p> <p style="position:absolute;top:434px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft52"><b>EXAMINA P� FORSKARNIV�</b></p> </div> <div id="page6-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft60">6</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft61"><b>SFS 2013:924</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:571px;white-space:nowrap" class="ft62"><i>Bilaga 4</i></p> <p style="position:absolute;top:49px;left:619px;white-space:nowrap" class="ft63">3</p> <p style="position:absolute;top:94px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft61"><b>�MNESKOMBINATIONER </b></p> <p style="position:absolute;top:121px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft64"><b>1. Inneh�ll </b></p> <p style="position:absolute;top:146px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft67">I denna bilaga anges det enligt 6 kap. 5 � andra stycket vilka �mnen som f�r<br/>kombineras i en �mnesl�rarexamen. </p> <p style="position:absolute;top:207px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft64"><b>2. Grundskolans �rskurs 79 </b></p> <p style="position:absolute;top:233px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft68"><i>�mnen f�r inriktning mot arbete i grundskolans �rskurs 79 delas in i <br/>f�ljande �mnesgrupper: </i></p> <p style="position:absolute;top:277px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft67">1. engelska, matematik, modersm�l och svenska, <br/>2. bild, hem- och konsumentkunskap, idrott och h�lsa, musik och sl�jd, <br/>3. engelska, moderna spr�k, modersm�l och svenska som andraspr�k, <br/>4. geografi, historia, religionskunskap och samh�llskunskap, <br/>5. biologi, fysik, kemi och teknik, <br/>6. engelska, moderna spr�k, modersm�l, svenska, svenska som andraspr�k</p> <p style="position:absolute;top:381px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft60">och teckenspr�k, och </p> <p style="position:absolute;top:399px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft60">7. biologi, fysik, kemi, matematik och teknik. </p> <p style="position:absolute;top:442px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft68"><i>�mneskombinationerna f�r inriktning mot arbete i grundskolans �rskurs 79 <br/>�r f�ljande: </i></p> <p style="position:absolute;top:486px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft60">1. ett �mne ur �mnesgrupp 1 och tv� andra �mnen ur �mnesgrupp 3, 4 eller</p> <p style="position:absolute;top:503px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft60">5, alternativt ur �mnesgrupp 3 tv� olika spr�k inom �mnet moderna spr�k, </p> <p style="position:absolute;top:520px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft67">2. ett �mne ur �mnesgrupp 2 och tv� �mnen ur �mnesgrupp 4, 6 eller 7, <br/>3. �mnena bild och sl�jd ur �mnesgrupp 2 och ett �mne ur �mnesgrupp 4, 6</p> <p style="position:absolute;top:555px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft60">eller 7, </p> <p style="position:absolute;top:573px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft67">4. �mnena bild och sl�jd ur �mnesgrupp 2,<br/>5. tre �mnen ur �mnesgrupp 4 eller 5, <br/>6. tv� av �mnena svenska, samh�llskunskap och musik, och<br/>7. �mnet bild eller musik ur �mnesgrupp 2 och ett �mne ur �mnesgrupp 4, 6</p> <p style="position:absolute;top:642px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft60">eller 7.</p> <p style="position:absolute;top:686px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft64"><b>3. Gymnasieskolan </b></p> <p style="position:absolute;top:712px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft68"><i>�mnen f�r inriktning mot arbete i gymnasieskolan delas in i f�ljande <br/>�mnesgrupper: </i></p> <p style="position:absolute;top:755px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft67">1. engelska, matematik, modersm�l och svenska, <br/>2. engelska, grekiska, latin, moderna spr�k, modersm�l, svenska som</p> <p style="position:absolute;top:790px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft60">andraspr�k och teckenspr�k, </p> <p style="position:absolute;top:808px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft60">3. filosofi, f�retagsekonomi, geografi, historia, juridik, psykologi, reli-</p> <p style="position:absolute;top:825px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft60">gionskunskap och samh�llskunskap, </p> <p style="position:absolute;top:842px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft67">4. biologi, fysik, kemi, naturkunskap och teknik, <br/>5. idrott och h�lsa, och <br/>6. bild, dans, musik och teater. </p> <p style="position:absolute;top:921px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft65">3 Senaste lydelse 2010:544.</p> </div> <div id="page7-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft70">7</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft71"><b>SFS 2013:924</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft73"><i>�mneskombinationerna f�r inriktningen mot arbete i gymnasieskolan �r <br/>f�ljande: </i></p> <p style="position:absolute;top:94px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft74">1. ett �mne ur �mnesgrupp 1 och ett annat �mne ur �mnesgrupp 2, 3 eller 4, <br/>2. tv� �mnen ur �mnesgrupp 2, 3 eller 4, alternativt ur �mnesgrupp 2 tv�</p> <p style="position:absolute;top:129px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft70">olika spr�k inom �mnet moderna spr�k, </p> <p style="position:absolute;top:146px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft74">3. idrott och h�lsa och ett �mne ur �mnesgrupp 1, 2, 3 eller 4, <br/>4. ett �mne ur �mnesgrupp 6 och ett �mne ur �mnesgrupp 1, 2, 3 eller 4,</p> <p style="position:absolute;top:181px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft70">och </p> <p style="position:absolute;top:199px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft70">5. ett �mne ur �mnesgrupp 6 och ytterligare 90 h�gskolepo�ng inom det i</p> <p style="position:absolute;top:216px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft70">�mnesgrupp 6 valda �mnesomr�det.</p> </div> <div id="page8-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:946px;left:529px;white-space:nowrap" class="ft80">Norstedts Juridik AB/Fritzes</p> <p style="position:absolute;top:956px;left:534px;white-space:nowrap" class="ft80">Elanders Sverige AB, 2013</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning
om �ndring i h�gskolef�rordningen (1993:100);

utf�rdad den 21 november 2013.

Regeringen f�reskriver att bilaga 2 och 4 till h�gskolef�rordningen

(1993:100)

1 ska ha f�ljande lydelse.

Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 januari 2014.

P� regeringens v�gnar

JAN BJ�RKLUND

Charlotte Abrahamsson
(Utbildningsdepartementet)

1 F�rordningen omtryckt 1998:1003.

SFS 2013:924

Utkom fr�n trycket
den 29 november 2013

background image

2

SFS 2013:924

Bilaga 2

2

EXAMENSORDNING

4. Examensbeskrivningar

EXAMINA P� GRUNDNIV� ELLER AVANCERAD NIV�

�mnesl�rarexamen

Omfattning

�mnesl�rarexamen ges med tv� inriktningar. �mnesl�rarexamen med inrikt-
ning mot arbete i grundskolans �rskurs 79 avl�ggs p� avancerad niv� och
uppn�s efter att studenten har fullgjort kursfordringar om 270 h�gskolepo�ng.
�mnesl�rarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan avl�ggs p�
avancerad niv� och uppn�s efter att studenten har fullgjort kursfordringar om
300 eller, n�r s� kr�vs, 330 h�gskolepo�ng.

F�r examen kr�vs att utbildningen omfattar f�ljande omr�den: �mnes- och

�mnesdidaktiska studier med relevans f�r undervisning i n�got av skolv�sen-
dets �mnen f�r vilket det finns en fastlagd kurs- eller �mnesplan, utbildnings-
vetenskaplig k�rna om 60 h�gskolepo�ng och verksamhetsf�rlagd utbildning
om 30 h�gskolepo�ng, f�rlagd inom relevant verksamhet och �mne.

F�r �mnesl�rarexamen med inriktning mot arbete i grundskolans �rskurs

79 ska utbildningen omfatta �mnes- och �mnesdidaktiska studier om 195
h�gskolepo�ng i tre undervisnings�mnen. Om undervisnings�mnet musik
eller bild ing�r i utbildningen, kan examen dock omfatta �mnesstudier i tv�
eller tre undervisnings�mnen. N�r tv� av undervisnings�mnena svenska, sam-
h�llskunskap eller musik ing�r i utbildningen omfattar examen �mnesstudier
endast i dessa tv� undervisnings�mnen. Av de �mnes- och �mnesdidaktiska
studierna ska 15 h�gskolepo�ng utg�ra �mnesrelaterad verksamhetsf�rlagd
utbildning. Utbildningen ska omfatta minst en f�rdjupning om 90 h�gskole-
po�ng i relevant �mne eller �mnesomr�de. F�r varje �vrigt �mne som ing�r i
examen kr�vs minst 45 h�gskolepo�ng. N�r svenska, samh�llskunskap eller
musik ing�r kr�vs dock alltid 90 h�gskolepo�ng inom de �mnesomr�den som
�r relevanta f�r dessa �mnen.

Inriktningen ges med ett begr�nsat antal �mneskombinationer.
F�r �mnesl�rarexamen med inriktning mot gymnasieskolan ska utbild-

ningen omfatta �mnes- och �mnesdidaktiska studier om 225 eller, n�r s�
kr�vs, 255 h�gskolepo�ng i tv� undervisnings�mnen. Av de �mnes- och
�mnesdidaktiska studierna ska 15 h�gskolepo�ng utg�ra �mnesrelaterad verk-
samhetsf�rlagd utbildning. Utbildningen ska omfatta en f�rdjupning om 120
h�gskolepo�ng i relevant �mne eller �mnesomr�de och en f�rdjupning om 90
h�gskolepo�ng. N�r svenska, samh�llskunskap eller musik ing�r kr�vs dock

2 Senaste lydelse 2013:617.

background image

3

SFS 2013:924

alltid 120 h�gskolepo�ng inom de �mnesomr�den som �r relevanta f�r dessa
�mnen.

Inriktningen ges med ett begr�nsat antal �mneskombinationer.
Studierna inom den utbildningsvetenskapliga k�rnan ska anknyta till kom-

mande yrkesut�vning och omfatta f�ljande:

 skolv�sendets historia, organisation och villkor samt skolans v�rdegrund,

innefattande de grundl�ggande demokratiska v�rderingarna och de m�nskliga
r�ttigheterna,

 l�roplansteori och didaktik,
 vetenskapsteori och forskningsmetodik,
 utveckling, l�rande och specialpedagogik,
 sociala relationer, konflikthantering och ledarskap,
 bed�mning och betygss�ttning, och
 utv�rdering och utvecklingsarbete.

M�l

F�r �mnesl�rarexamen ska studenten visa s�dan kunskap och f�rm�ga som
kr�vs f�r att sj�lvst�ndigt arbeta som �mnesl�rare i den verksamhet som
utbildningen avser. Studenten ska �ven visa kunskap och f�rm�ga f�r annan
undervisning f�r vilken examen enligt g�llande f�reskrifter kan ge beh�rig-
het.

Kunskap och f�rst�else

F�r �mnesl�rarexamen med inriktning mot arbete i �rskurs 79 ska studenten

 visa s�dana �mneskunskaper som kr�vs f�r yrkesut�vningen, inbegripet

s�v�l �verblick �ver �mnesstudiernas huvudomr�de som f�rdjupade kunska-
per inom vissa delar av detta omr�de och insikt i aktuellt forsknings- och
utvecklingsarbete.

F�r �mnesl�rarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan ska

studenten

 visa s�dana �mneskunskaper som kr�vs f�r yrkesut�vningen, inbegripet

s�v�l brett kunnande inom �mnesstudiernas huvudomr�de som v�sentligt f�r-
djupade kunskaper inom vissa delar av detta omr�de och f�rdjupad insikt i
aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete.

F�r �mnesl�rarexamen ska studenten ocks�
 visa s�dana �mnesdidaktiska och didaktiska kunskaper som kr�vs f�r den

verksamhet utbildningen avser och visa k�nnedom om vuxnas l�rande,

 visa f�rdjupad kunskap om vetenskapsteori samt kvalitativa och kvantita-

tiva forskningsmetoder, och visa kunskap om relationen mellan vetenskaplig
grund och bepr�vad erfarenhet och dess betydelse f�r yrkesut�vningen,

 visa s�dan kunskap om barns och ungdomars utveckling, l�rande, behov

och f�ruts�ttningar som kr�vs f�r den verksamhet som utbildningen avser,

 visa kunskap om och f�rst�else f�r sociala relationer, konflikthantering

och ledarskap,

 visa kunskap om skolv�sendets organisation, relevanta styrdokument,

l�roplansteori och olika pedagogisk-didaktiska perspektiv samt visa k�nne-
dom om skolv�sendets historia, och

 visa f�rdjupad kunskap om bed�mning och betygss�ttning.

background image

4

SFS 2013:924

F�rdighet och f�rm�ga

F�r �mnesl�rarexamen ska studenten

 visa f�rdjupad f�rm�ga att skapa f�ruts�ttningar f�r alla elever att l�ra

och utvecklas,

 visa f�rdjupad f�rm�ga att kritiskt och sj�lvst�ndigt tillvarata, systemati-

sera och reflektera �ver egna och andras erfarenheter samt relevanta forsk-
ningsresultat f�r att d�rigenom bidra till utvecklingen av yrkesverksamheten
och kunskapsutvecklingen inom �mnen, �mnesomr�den och �mnesdidaktik,

 visa f�rm�ga att ta till vara elevers kunskaper och erfarenheter f�r att sti-

mulera varje elevs l�rande och utveckling,

 visa f�rm�ga att sj�lvst�ndigt och tillsammans med andra planera,

genomf�ra, utv�rdera och utveckla undervisning och den pedagogiska verk-
samheten i �vrigt i syfte att p� b�sta s�tt stimulera varje elevs l�rande och
utveckling,

 visa f�rm�ga att identifiera och i samverkan med andra hantera special-

pedagogiska behov,

 visa f�rm�ga att observera, dokumentera och analysera elevers l�rande

och utveckling i f�rh�llande till verksamhetens m�l och att informera och
samarbeta med elever och deras v�rdnadshavare,

 visa f�rm�ga att kommunicera och f�rankra skolans v�rdegrund, inbegri-

pet de m�nskliga r�ttigheterna och de grundl�ggande demokratiska v�rde-
ringarna,

 visa f�rm�ga att f�rebygga och motverka diskriminering och annan kr�n-

kande behandling av elever,

 visa f�rm�ga att beakta, kommunicera och f�rankra ett j�mst�lldhets- och

j�mlikhetsperspektiv i den pedagogiska verksamheten,

 visa kommunikativ f�rm�ga i lyssnande, talande och skrivande till st�d

f�r den pedagogiska verksamheten,

 visa f�rm�ga att s�kert och kritiskt anv�nda digitala verktyg i den peda-

gogiska verksamheten och att beakta betydelsen av olika mediers och digitala
milj�ers roll f�r denna, och

 visa f�rm�ga att i den pedagogiska verksamheten utveckla f�rdigheter

som �r v�rdefulla f�r yrkesut�vningen.

V�rderingsf�rm�ga och f�rh�llningss�tt

F�r �mnesl�rarexamen ska studenten

 visa sj�lvk�nnedom och empatisk f�rm�ga,
 visa f�rm�ga till ett professionellt f�rh�llningss�tt gentemot elever och

deras v�rdnadshavare,

 visa f�rm�ga att i det pedagogiska arbetet g�ra bed�mningar utifr�n rele-

vanta vetenskapliga, samh�lleliga och etiska aspekter med s�rskilt beaktande
av de m�nskliga r�ttigheterna, i synnerhet barnets r�ttigheter enligt barnkon-
ventionen, samt en h�llbar utveckling, och

 visa f�rm�ga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och utveckla

sin kompetens i det pedagogiska arbetet.

background image

5

SFS 2013:924

Sj�lvst�ndigt arbete (examensarbete)

F�r �mnesl�rarexamen ska studenten inom ramen f�r kursfordringarna ha
fullgjort minst ett sj�lvst�ndigt arbete (examensarbete) om minst 30 h�g-
skolepo�ng eller minst tv� s�dana arbeten om vardera minst 15 h�gskole-
po�ng i ett eller tv� av de �mnen som studeras inom utbildningen.

�vrigt

Av examensbeviset ska det framg� vilken inriktning studenten har fullgjort
och vilket eller vilka undervisnings�mnen som examen omfattar.

F�r �mnesl�rarexamen ska ocks� de preciserade krav g�lla som varje h�g-

skola sj�lv best�mmer inom ramen f�r kraven i denna examensbeskrivning.

Kompletterande pedagogisk utbildning

En student som har g�tt igenom kompletterande pedagogisk utbildning kan
avl�gga �mnesl�rarexamen p� grundniv� eller avancerad niv�. I f�rordningen
(2011:686) om kompletterande pedagogisk utbildning som leder till �mnes-
l�rarexamen finns det best�mmelser om de krav som studenten ska uppfylla
f�r en s�dan examen.

EXAMINA P� FORSKARNIV�

background image

6

SFS 2013:924

Bilaga 4

3

�MNESKOMBINATIONER

1. Inneh�ll

I denna bilaga anges det enligt 6 kap. 5 � andra stycket vilka �mnen som f�r
kombineras i en �mnesl�rarexamen.

2. Grundskolans �rskurs 79

�mnen f�r inriktning mot arbete i grundskolans �rskurs 79 delas in i
f�ljande �mnesgrupper:

1. engelska, matematik, modersm�l och svenska,
2. bild, hem- och konsumentkunskap, idrott och h�lsa, musik och sl�jd,
3. engelska, moderna spr�k, modersm�l och svenska som andraspr�k,
4. geografi, historia, religionskunskap och samh�llskunskap,
5. biologi, fysik, kemi och teknik,
6. engelska, moderna spr�k, modersm�l, svenska, svenska som andraspr�k

och teckenspr�k, och

7. biologi, fysik, kemi, matematik och teknik.

�mneskombinationerna f�r inriktning mot arbete i grundskolans �rskurs 79
�r f�ljande:

1. ett �mne ur �mnesgrupp 1 och tv� andra �mnen ur �mnesgrupp 3, 4 eller

5, alternativt ur �mnesgrupp 3 tv� olika spr�k inom �mnet moderna spr�k,

2. ett �mne ur �mnesgrupp 2 och tv� �mnen ur �mnesgrupp 4, 6 eller 7,
3. �mnena bild och sl�jd ur �mnesgrupp 2 och ett �mne ur �mnesgrupp 4, 6

eller 7,

4. �mnena bild och sl�jd ur �mnesgrupp 2,
5. tre �mnen ur �mnesgrupp 4 eller 5,
6. tv� av �mnena svenska, samh�llskunskap och musik, och
7. �mnet bild eller musik ur �mnesgrupp 2 och ett �mne ur �mnesgrupp 4, 6

eller 7.

3. Gymnasieskolan

�mnen f�r inriktning mot arbete i gymnasieskolan delas in i f�ljande
�mnesgrupper:

1. engelska, matematik, modersm�l och svenska,
2. engelska, grekiska, latin, moderna spr�k, modersm�l, svenska som

andraspr�k och teckenspr�k,

3. filosofi, f�retagsekonomi, geografi, historia, juridik, psykologi, reli-

gionskunskap och samh�llskunskap,

4. biologi, fysik, kemi, naturkunskap och teknik,
5. idrott och h�lsa, och
6. bild, dans, musik och teater.

3 Senaste lydelse 2010:544.

background image

7

SFS 2013:924

�mneskombinationerna f�r inriktningen mot arbete i gymnasieskolan �r
f�ljande:

1. ett �mne ur �mnesgrupp 1 och ett annat �mne ur �mnesgrupp 2, 3 eller 4,
2. tv� �mnen ur �mnesgrupp 2, 3 eller 4, alternativt ur �mnesgrupp 2 tv�

olika spr�k inom �mnet moderna spr�k,

3. idrott och h�lsa och ett �mne ur �mnesgrupp 1, 2, 3 eller 4,
4. ett �mne ur �mnesgrupp 6 och ett �mne ur �mnesgrupp 1, 2, 3 eller 4,

och

5. ett �mne ur �mnesgrupp 6 och ytterligare 90 h�gskolepo�ng inom det i

�mnesgrupp 6 valda �mnesomr�det.

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

;