SFS 2013:929 Förordning om ändring i förordningen (2011:555) med instruktion för Statens skolverk

130929.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:KIOKIG+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:KIOKIH+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:KIOKIH+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:14px;font-family:KIOKJI+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:14px;font-family:KIOKIH+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:12px;font-family:KIOKIG+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:19px;line-height:19px;font-family:KIOKIH+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:14px;line-height:17px;font-family:KIOKIG+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft18{font-size:12px;line-height:15px;font-family:KIOKIG+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:8px;font-family:KIOKIG+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:646px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:187px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16"><b>F�rordning<br/>om �ndring i f�rordningen (2011:555) med <br/>instruktion f�r Statens skolverk;</b></p> <p style="position:absolute;top:263px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 21 november 2013.</p> <p style="position:absolute;top:298px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Regeringen f�reskriver i fr�ga om f�rordningen (2011:555) med instruk-</p> <p style="position:absolute;top:315px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">tion f�r Statens skolverk</p> <p style="position:absolute;top:333px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft17"><i>dels</i> att 9 � ska ha f�ljande lydelse,<br/><i>dels</i> att det i f�rordningen ska inf�ras en ny paragraf, 8 a �, av f�ljande</p> <p style="position:absolute;top:367px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:402px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>8 a �</b></p> <p style="position:absolute;top:402px;left:119px;white-space:nowrap" class="ft10">Myndigheten ska bidra till att trygga den nationella kompetensf�rs�rj-</p> <p style="position:absolute;top:420px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">ningen och underl�tta ungdomars etablering p� arbetsmarknaden genom att</p> <p style="position:absolute;top:437px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft17">1. stimulera anordnandet av l�rlingsutbildning p� gymnasial niv�, och<br/>2. st�dja huvudm�n, arbetsgivare och andra akt�rer i deras arbete med att</p> <p style="position:absolute;top:472px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">utveckla kvaliteten i gymnasial yrkesutbildning.</p> <p style="position:absolute;top:507px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>9 �</b></p> <p style="position:absolute;top:507px;left:109px;white-space:nowrap" class="ft10">Myndigheten ska informera och sprida kunskap om sitt verksamhetsom-</p> <p style="position:absolute;top:524px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft17">r�de b�de i och utanf�r Sverige. I denna uppgift ing�r att fungera som ett<br/>nationellt referenscentrum f�r information om yrkesutbildning i Sverige och i<br/>�vriga EU-l�nder samt l�nder inom EES-omr�det.</p> <p style="position:absolute;top:576px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Myndigheten ska ocks� utg�ra en s�dan nationell referenspunkt f�r kvali-</p> <p style="position:absolute;top:594px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft17">tetss�kring inom yrkesutbildningen som medlemsstaterna rekommenderas att<br/>utse i Europarlamentets och r�dets rekommendation 2009/C av den 18 juni<br/>2009 om inr�ttande av en europeisk referensram f�r kvalitetss�kring av yrkes-<br/>utbildning.</p> <p style="position:absolute;top:682px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 januari 2014.</p> <p style="position:absolute;top:717px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:751px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">JAN BJ�RKLUND</p> <p style="position:absolute;top:769px;left:307px;white-space:nowrap" class="ft17">Eva Lenberg<br/>(Utbildningsdepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>SFS 2013:929</b></p> <p style="position:absolute;top:202px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft18">Utkom fr�n trycket<br/>den 29 november 2013</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:946px;left:529px;white-space:nowrap" class="ft20">Norstedts Juridik AB/Fritzes</p> <p style="position:absolute;top:956px;left:534px;white-space:nowrap" class="ft20">Elanders Sverige AB, 2013</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning
om �ndring i f�rordningen (2011:555) med
instruktion f�r Statens skolverk;

utf�rdad den 21 november 2013.

Regeringen f�reskriver i fr�ga om f�rordningen (2011:555) med instruk-

tion f�r Statens skolverk

dels att 9 � ska ha f�ljande lydelse,
dels att det i f�rordningen ska inf�ras en ny paragraf, 8 a �, av f�ljande

lydelse.

8 a �

Myndigheten ska bidra till att trygga den nationella kompetensf�rs�rj-

ningen och underl�tta ungdomars etablering p� arbetsmarknaden genom att

1. stimulera anordnandet av l�rlingsutbildning p� gymnasial niv�, och
2. st�dja huvudm�n, arbetsgivare och andra akt�rer i deras arbete med att

utveckla kvaliteten i gymnasial yrkesutbildning.

9 �

Myndigheten ska informera och sprida kunskap om sitt verksamhetsom-

r�de b�de i och utanf�r Sverige. I denna uppgift ing�r att fungera som ett
nationellt referenscentrum f�r information om yrkesutbildning i Sverige och i
�vriga EU-l�nder samt l�nder inom EES-omr�det.

Myndigheten ska ocks� utg�ra en s�dan nationell referenspunkt f�r kvali-

tetss�kring inom yrkesutbildningen som medlemsstaterna rekommenderas att
utse i Europarlamentets och r�dets rekommendation 2009/C av den 18 juni
2009 om inr�ttande av en europeisk referensram f�r kvalitetss�kring av yrkes-
utbildning.

Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 januari 2014.

P� regeringens v�gnar

JAN BJ�RKLUND

Eva Lenberg
(Utbildningsdepartementet)

SFS 2013:929

Utkom fr�n trycket
den 29 november 2013

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

;