SFS 2013:931 Förordning om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)

130931.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.