SFS 2013:933 Lag om fortsatt giltighet av lagen (2007:979) om åtgärder för att förhindra vissa särskilt allvarliga brott

130933.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:LECNAN+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:LECNAO+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:LECNAO+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:LECNAN+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:7px;font-family:LECNAN+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:12px;font-family:LECNAN+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:19px;line-height:19px;font-family:LECNAO+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:14px;line-height:17px;font-family:LECNAN+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft18{font-size:12px;line-height:15px;font-family:LECNAN+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:8px;font-family:LECNAN+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:646px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:187px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16"><b>Lag<br/>om fortsatt giltighet av lagen (2007:979) om <br/>�tg�rder f�r att f�rhindra vissa s�rskilt allvarliga <br/>brott;</b></p> <p style="position:absolute;top:283px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 21 november 2013.</p> <p style="position:absolute;top:317px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:316px;left:227px;white-space:nowrap" class="ft13">1 f�reskrivs att lagen (2007:979) om �tg�rder f�r att</p> <p style="position:absolute;top:335px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">f�rhindra vissa s�rskilt allvarliga brott, som g�ller till utg�ngen av �r 2013</p> <p style="position:absolute;top:333px;left:511px;white-space:nowrap" class="ft13">2,</p> <p style="position:absolute;top:352px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">ska forts�tta att g�lla till och med den 31 december 2014.</p> <p style="position:absolute;top:387px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:422px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">BEATRICE ASK</p> <p style="position:absolute;top:439px;left:307px;white-space:nowrap" class="ft17">Susanne S�dersten<br/>(Justitiedepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:911px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft14">1 Prop. 2012/13:180, bet. 2013/14:JuU7, rskr. 2013/14:38.</p> <p style="position:absolute;top:923px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft14">2 Lagens giltighetstid senast f�rl�ngd 2012:64.</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>SFS 2013:933</b></p> <p style="position:absolute;top:202px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft18">Utkom fr�n trycket<br/>den 3 december 2013</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:946px;left:529px;white-space:nowrap" class="ft20">Norstedts Juridik AB/Fritzes</p> <p style="position:absolute;top:956px;left:534px;white-space:nowrap" class="ft20">Elanders Sverige AB, 2013</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om fortsatt giltighet av lagen (2007:979) om
�tg�rder f�r att f�rhindra vissa s�rskilt allvarliga
brott;

utf�rdad den 21 november 2013.

Enligt riksdagens beslut

1 f�reskrivs att lagen (2007:979) om �tg�rder f�r att

f�rhindra vissa s�rskilt allvarliga brott, som g�ller till utg�ngen av �r 2013

2,

ska forts�tta att g�lla till och med den 31 december 2014.

P� regeringens v�gnar

BEATRICE ASK

Susanne S�dersten
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2012/13:180, bet. 2013/14:JuU7, rskr. 2013/14:38.

2 Lagens giltighetstid senast f�rl�ngd 2012:64.

SFS 2013:933

Utkom fr�n trycket
den 3 december 2013

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

;