SFS 2013:937 Förordning om ändring i förordningen (1997:836) om arbetslöshetskassor

130937.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:LICPHN+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:LICPIN+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:LICPIN+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:LICPHN+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:14px;font-family:LICPIO+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:14px;font-family:LICPIN+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:7px;font-family:LICPHN+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:12px;font-family:LICPHN+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft18{font-size:19px;line-height:19px;font-family:LICPIN+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:14px;line-height:17px;font-family:LICPHN+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft110{font-size:12px;line-height:14px;font-family:LICPHN+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft111{font-size:12px;line-height:12px;font-family:LICPHN+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft112{font-size:12px;line-height:15px;font-family:LICPHN+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:8px;font-family:LICPHN+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:646px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:187px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>F�rordning<br/>om �ndring i f�rordningen (1997:836) om <br/>arbetsl�shetskassor;</b></p> <p style="position:absolute;top:263px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 21 november 2013.</p> <p style="position:absolute;top:298px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Regeringen f�reskriver i fr�ga om f�rordningen (1997:836) om arbetsl�s-</p> <p style="position:absolute;top:315px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">hetskassor</p> <p style="position:absolute;top:313px;left:136px;white-space:nowrap" class="ft13">1</p> <p style="position:absolute;top:333px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft19"><i>dels</i> att 10 och 11 a �� ska upph�ra att g�lla,<br/><i>dels</i> att 2, 11 och 12 �� ska ha f�ljande lydelse, <br/><i>dels</i> att rubriken n�rmast f�re 9 � ska lyda Finansieringsavgift.</p> <p style="position:absolute;top:402px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>2 �</b></p> <p style="position:absolute;top:400px;left:94px;white-space:nowrap" class="ft13">2</p> <p style="position:absolute;top:402px;left:113px;white-space:nowrap" class="ft10">Det som i f�ljande best�mmelser s�gs om medlemmar ska i fr�ga om</p> <p style="position:absolute;top:420px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">den kompletterande kassan g�lla de anslutna: 4 � om skyldighet att l�mna<br/>uppgift om antalet medlemmar m.m., 5 � om skyldighet att l�mna uppgifter<br/>om medlemmar som f�r ers�ttning och 7 a � om skyldighet att l�mna vissa<br/>uppgifter om den som �r eller har varit medlem till Statistiska centralbyr�n.</p> <p style="position:absolute;top:507px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>11 �</b></p> <p style="position:absolute;top:505px;left:101px;white-space:nowrap" class="ft13">3</p> <p style="position:absolute;top:507px;left:120px;white-space:nowrap" class="ft10">Inspektionen f�r arbetsl�shetsf�rs�kringen ska l�mna uppgift till en</p> <p style="position:absolute;top:524px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">arbetsl�shetskassa om storleken av de avgifter enligt 9 � som kassan ska be-<br/>tala vid varje betalningstillf�lle.</p> <p style="position:absolute;top:577px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>12 �</b></p> <p style="position:absolute;top:574px;left:101px;white-space:nowrap" class="ft13">4</p> <p style="position:absolute;top:576px;left:120px;white-space:nowrap" class="ft10">Avgifter enligt 9 � ska betalas genom ins�ttning p� det konto som In-</p> <p style="position:absolute;top:594px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">spektionen f�r arbetsl�shetsf�rs�kringen best�mmer.</p> <p style="position:absolute;top:630px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 januari 2014. �ldre f�reskrifter g�ller</p> <p style="position:absolute;top:647px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">fortfarande f�r avgifter som avser tid f�re ikrafttr�dandet.</p> <p style="position:absolute;top:682px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:717px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">ELISABETH SVANTESSON</p> <p style="position:absolute;top:734px;left:307px;white-space:nowrap" class="ft19">Catharina Nordlander<br/>(Arbetsmarknadsdepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:847px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft111">1 Senaste lydelse av<br/>10 � 2009:915<br/>11 a � 2009:915<br/>rubriken n�rmast f�re 9 � 2008:409.</p> <p style="position:absolute;top:898px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16">2 Senaste lydelse 2009:1435.</p> <p style="position:absolute;top:911px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16">3 Senaste lydelse 2003:1109.</p> <p style="position:absolute;top:923px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16">4 Senaste lydelse 2003:1109.</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>SFS 2013:937</b></p> <p style="position:absolute;top:202px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft112">Utkom fr�n trycket<br/>den 3 december 2013</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:946px;left:529px;white-space:nowrap" class="ft20">Norstedts Juridik AB/Fritzes</p> <p style="position:absolute;top:956px;left:534px;white-space:nowrap" class="ft20">Elanders Sverige AB, 2013</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning
om �ndring i f�rordningen (1997:836) om
arbetsl�shetskassor;

utf�rdad den 21 november 2013.

Regeringen f�reskriver i fr�ga om f�rordningen (1997:836) om arbetsl�s-

hetskassor

1

dels att 10 och 11 a �� ska upph�ra att g�lla,
dels att 2, 11 och 12 �� ska ha f�ljande lydelse,
dels att rubriken n�rmast f�re 9 � ska lyda Finansieringsavgift.

2 �

2

Det som i f�ljande best�mmelser s�gs om medlemmar ska i fr�ga om

den kompletterande kassan g�lla de anslutna: 4 � om skyldighet att l�mna
uppgift om antalet medlemmar m.m., 5 � om skyldighet att l�mna uppgifter
om medlemmar som f�r ers�ttning och 7 a � om skyldighet att l�mna vissa
uppgifter om den som �r eller har varit medlem till Statistiska centralbyr�n.

11 �

3

Inspektionen f�r arbetsl�shetsf�rs�kringen ska l�mna uppgift till en

arbetsl�shetskassa om storleken av de avgifter enligt 9 � som kassan ska be-
tala vid varje betalningstillf�lle.

12 �

4

Avgifter enligt 9 � ska betalas genom ins�ttning p� det konto som In-

spektionen f�r arbetsl�shetsf�rs�kringen best�mmer.

Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 januari 2014. �ldre f�reskrifter g�ller

fortfarande f�r avgifter som avser tid f�re ikrafttr�dandet.

P� regeringens v�gnar

ELISABETH SVANTESSON

Catharina Nordlander
(Arbetsmarknadsdepartementet)

1 Senaste lydelse av
10 � 2009:915
11 a � 2009:915
rubriken n�rmast f�re 9 � 2008:409.

2 Senaste lydelse 2009:1435.

3 Senaste lydelse 2003:1109.

4 Senaste lydelse 2003:1109.

SFS 2013:937

Utkom fr�n trycket
den 3 december 2013

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

;