SFS 2013:941 Förordning om ändring i tillträdesförordningen (1992:118)

130941.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:LMGAGM+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:LMGAHM+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:LMGAHM+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:14px;font-family:LMGAHN+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:14px;font-family:LMGAHM+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:8px;font-family:LMGAGM+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:7px;font-family:LMGAGM+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:12px;font-family:LMGAGM+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft18{font-size:19px;line-height:19px;font-family:LMGAHM+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:14px;line-height:17px;font-family:LMGAGM+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft110{font-size:12px;line-height:15px;font-family:LMGAGM+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:14px;font-family:LMGAGM+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft21{font-size:15px;font-family:LMGAHM+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft22{font-size:8px;font-family:LMGAGM+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft23{font-size:14px;line-height:17px;font-family:LMGAGM+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:646px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:187px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>F�rordning<br/>om �ndring i tilltr�desf�rordningen (1992:118);</b></p> <p style="position:absolute;top:244px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 21 november 2013.</p> <p style="position:absolute;top:278px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft19">Regeringen f�reskriver i fr�ga om tilltr�desf�rordningen (1992:118) <br/><i>dels</i> att 9 � ska upph�ra att g�lla, <br/><i>dels</i> att 5 och 10 �� ska ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:348px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>5 �</b></p> <p style="position:absolute;top:346px;left:94px;white-space:nowrap" class="ft15">1</p> <p style="position:absolute;top:348px;left:113px;white-space:nowrap" class="ft10">F�rsvarsmakten f�r meddela tillst�nd f�r tilltr�de till svenskt territo-</p> <p style="position:absolute;top:365px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">rium i fr�ga om</p> <p style="position:absolute;top:383px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">1. utl�ndska statsfartyg som nyttjas f�r arbete med sj�s�kerhetsanordningar</p> <p style="position:absolute;top:400px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">p� beg�ran av Sj�fartsverket,</p> <p style="position:absolute;top:418px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">2. andra utl�ndska statsfartyg �n �rlogsfartyg och statsfartyg som nyttjas</p> <p style="position:absolute;top:435px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">f�r arbete med sj�s�kerhetsanordningar p� beg�ran av Kustbevakningen,</p> <p style="position:absolute;top:452px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">3. andra utl�ndska statsluftfartyg �n milit�ra stridsflygplan p� beg�ran av</p> <p style="position:absolute;top:470px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">Sj�fartsverket,</p> <p style="position:absolute;top:487px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">4. utl�ndska statsluftfartyg som genomf�r verksamhet enligt f�rdraget om</p> <p style="position:absolute;top:505px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">observationsflygningar den 24 mars 1992, och</p> <p style="position:absolute;top:522px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">5. andra utl�ndska milit�ra fordon �n stridsfordon p� beg�ran av Tullver-</p> <p style="position:absolute;top:539px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">ket.</p> <p style="position:absolute;top:557px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">F�rsvarsmakten f�r �ven p� beg�ran av en kommun eller en statlig myndig-</p> <p style="position:absolute;top:574px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">het som svarar f�r r�ddningstj�nsten meddela utl�ndska statsfartyg, statsluft-<br/>fartyg och milit�ra fordon tillst�nd f�r tilltr�de till svenskt territorium vid<br/>r�ddningsinsatser eller vid �vning av s�dana insatser.</p> <p style="position:absolute;top:644px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>10 �</b></p> <p style="position:absolute;top:642px;left:101px;white-space:nowrap" class="ft15">2</p> <p style="position:absolute;top:644px;left:120px;white-space:nowrap" class="ft10">Inom svenskt territorium f�r ett utl�ndskt statsfartyg eller statsluftfar-</p> <p style="position:absolute;top:661px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">tyg eller en utl�ndsk milit�r avdelning endast med regeringens tillst�nd be-<br/>driva skjut�vningar eller andra �vningar �n s�dana som avses i 5 � andra<br/>stycket. F�r �vningar som i sin helhet kan genomf�ras inom ett fartyg eller ett<br/>luftfartyg beh�vs inte tillst�nd.</p> <p style="position:absolute;top:731px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">F�rsvarsmakten f�r meddela tillst�nd f�r �vningar enligt f�rsta stycket som</p> <p style="position:absolute;top:748px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">sker inom ramen f�r internationell milit�r test-, utbildnings- och �vningsverk-<br/>samhet.</p> <p style="position:absolute;top:802px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 januari 2014.</p> <p style="position:absolute;top:911px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16">1 Senaste lydelse 2008:1088.</p> <p style="position:absolute;top:923px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16">2 Senaste lydelse 1996:886.</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>SFS 2013:941</b></p> <p style="position:absolute;top:202px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft110">Utkom fr�n trycket<br/>den 3 december 2013</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft20">2</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS 2013:941</b></p> <p style="position:absolute;top:946px;left:527px;white-space:nowrap" class="ft22">Norstedts Juridik AB/Fritzes</p> <p style="position:absolute;top:956px;left:532px;white-space:nowrap" class="ft22">Elanders Sverige AB, 2013</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:85px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">KARIN ENSTR�M</p> <p style="position:absolute;top:103px;left:412px;white-space:nowrap" class="ft23">Maria Hedeg�rd<br/>(F�rsvarsdepartementet)</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning
om �ndring i tilltr�desf�rordningen (1992:118);

utf�rdad den 21 november 2013.

Regeringen f�reskriver i fr�ga om tilltr�desf�rordningen (1992:118)
dels att 9 � ska upph�ra att g�lla,
dels att 5 och 10 �� ska ha f�ljande lydelse.

5 �

1

F�rsvarsmakten f�r meddela tillst�nd f�r tilltr�de till svenskt territo-

rium i fr�ga om

1. utl�ndska statsfartyg som nyttjas f�r arbete med sj�s�kerhetsanordningar

p� beg�ran av Sj�fartsverket,

2. andra utl�ndska statsfartyg �n �rlogsfartyg och statsfartyg som nyttjas

f�r arbete med sj�s�kerhetsanordningar p� beg�ran av Kustbevakningen,

3. andra utl�ndska statsluftfartyg �n milit�ra stridsflygplan p� beg�ran av

Sj�fartsverket,

4. utl�ndska statsluftfartyg som genomf�r verksamhet enligt f�rdraget om

observationsflygningar den 24 mars 1992, och

5. andra utl�ndska milit�ra fordon �n stridsfordon p� beg�ran av Tullver-

ket.

F�rsvarsmakten f�r �ven p� beg�ran av en kommun eller en statlig myndig-

het som svarar f�r r�ddningstj�nsten meddela utl�ndska statsfartyg, statsluft-
fartyg och milit�ra fordon tillst�nd f�r tilltr�de till svenskt territorium vid
r�ddningsinsatser eller vid �vning av s�dana insatser.

10 �

2

Inom svenskt territorium f�r ett utl�ndskt statsfartyg eller statsluftfar-

tyg eller en utl�ndsk milit�r avdelning endast med regeringens tillst�nd be-
driva skjut�vningar eller andra �vningar �n s�dana som avses i 5 � andra
stycket. F�r �vningar som i sin helhet kan genomf�ras inom ett fartyg eller ett
luftfartyg beh�vs inte tillst�nd.

F�rsvarsmakten f�r meddela tillst�nd f�r �vningar enligt f�rsta stycket som

sker inom ramen f�r internationell milit�r test-, utbildnings- och �vningsverk-
samhet.

Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 januari 2014.

1 Senaste lydelse 2008:1088.

2 Senaste lydelse 1996:886.

SFS 2013:941

Utkom fr�n trycket
den 3 december 2013

background image

2

SFS 2013:941

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

P� regeringens v�gnar

KARIN ENSTR�M

Maria Hedeg�rd
(F�rsvarsdepartementet)

;