SFS 2013:942 Förordning om ändring i förordningen (1995:336) med anledning av vissa åtaganden inom Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE)

130942.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:LOEDAM+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:LOEDAN+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:LOEDAN+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:14px;font-family:LOEDAN+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:8px;font-family:LOEDAM+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:7px;font-family:LOEDAM+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:12px;font-family:LOEDAM+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:19px;line-height:19px;font-family:LOEDAN+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft18{font-size:14px;line-height:17px;font-family:LOEDAM+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:12px;line-height:15px;font-family:LOEDAM+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:8px;font-family:LOEDAM+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:646px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:187px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>F�rordning<br/>om �ndring i f�rordningen (1995:336) med <br/>anledning av vissa �taganden inom Organisationen <br/>f�r s�kerhet och samarbete i Europa (OSSE);</b></p> <p style="position:absolute;top:283px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 21 november 2013.</p> <p style="position:absolute;top:317px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Regeringen f�reskriver att 1 � f�rordningen (1995:336) med anledning av</p> <p style="position:absolute;top:335px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18">vissa �taganden inom Organisationen f�r s�kerhet och samarbete i Europa<br/>(OSSE) ska ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:387px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft13"><b>1 �</b></p> <p style="position:absolute;top:385px;left:94px;white-space:nowrap" class="ft14">1</p> <p style="position:absolute;top:387px;left:113px;white-space:nowrap" class="ft10">I denna f�rordning finns f�reskrifter med anledning av vissa �taganden</p> <p style="position:absolute;top:404px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18">inom Organisationen f�r s�kerhet och samarbete i Europa. F�reskrifterna av-<br/>ser �taganden enligt</p> <p style="position:absolute;top:439px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">1. Wiendokumentet om f�rtroende- och s�kerhetsskapande �tg�rder den</p> <p style="position:absolute;top:457px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">30 november 2011,</p> <p style="position:absolute;top:474px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft18">2. dokumentet om global informationsl�mning den 28 november 1994,<br/>3. dokumentet om uppf�randekoden den 3 december 1994, och<br/>4. f�rdraget om observationsflygningar den 24 mars 1992.</p> <p style="position:absolute;top:545px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 januari 2014.</p> <p style="position:absolute;top:580px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:614px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">KARIN ENSTR�M</p> <p style="position:absolute;top:632px;left:307px;white-space:nowrap" class="ft18">Maria Hedeg�rd<br/>(F�rsvarsdepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:923px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15">1 Senaste lydelse 2005:53.</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>SFS 2013:942</b></p> <p style="position:absolute;top:202px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft19">Utkom fr�n trycket<br/>den 3 december 2013</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:946px;left:529px;white-space:nowrap" class="ft20">Norstedts Juridik AB/Fritzes</p> <p style="position:absolute;top:956px;left:534px;white-space:nowrap" class="ft20">Elanders Sverige AB, 2013</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning
om �ndring i f�rordningen (1995:336) med
anledning av vissa �taganden inom Organisationen
f�r s�kerhet och samarbete i Europa (OSSE);

utf�rdad den 21 november 2013.

Regeringen f�reskriver att 1 � f�rordningen (1995:336) med anledning av

vissa �taganden inom Organisationen f�r s�kerhet och samarbete i Europa
(OSSE) ska ha f�ljande lydelse.

1 �

1

I denna f�rordning finns f�reskrifter med anledning av vissa �taganden

inom Organisationen f�r s�kerhet och samarbete i Europa. F�reskrifterna av-
ser �taganden enligt

1. Wiendokumentet om f�rtroende- och s�kerhetsskapande �tg�rder den

30 november 2011,

2. dokumentet om global informationsl�mning den 28 november 1994,
3. dokumentet om uppf�randekoden den 3 december 1994, och
4. f�rdraget om observationsflygningar den 24 mars 1992.

Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 januari 2014.

P� regeringens v�gnar

KARIN ENSTR�M

Maria Hedeg�rd
(F�rsvarsdepartementet)

1 Senaste lydelse 2005:53.

SFS 2013:942

Utkom fr�n trycket
den 3 december 2013

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

;