SFS 2013:946 Förordning om ändring i förordningen (2001:100) om den officiella statistiken

130946.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.