SFS 2013:947 Förordning om fortsatt giltighet av förordningen (2008:778) om återetableringsstöd för vissa utlänningar

130947.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:MKCJJE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:MKCJJF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:MKCJJF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:MKCJJE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:7px;font-family:MKCJJE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:12px;font-family:MKCJJE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:19px;line-height:19px;font-family:MKCJJF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:14px;line-height:17px;font-family:MKCJJE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft18{font-size:12px;line-height:15px;font-family:MKCJJE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:8px;font-family:MKCJJE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:646px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:187px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16"><b>F�rordning<br/>om fortsatt giltighet av f�rordningen (2008:778) <br/>om �teretableringsst�d f�r vissa utl�nningar;</b></p> <p style="position:absolute;top:263px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 21 november 2013.</p> <p style="position:absolute;top:298px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Regeringen f�reskriver att f�rordningen (2008:778) om �teretableringsst�d</p> <p style="position:absolute;top:315px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">f�r vissa utl�nningar, som g�ller till utg�ngen av �r 2013</p> <p style="position:absolute;top:313px;left:415px;white-space:nowrap" class="ft13">1, ska forts�tta att</p> <p style="position:absolute;top:333px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">g�lla till och med den 31 december 2014.</p> <p style="position:absolute;top:367px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:402px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">TOBIAS BILLSTR�M</p> <p style="position:absolute;top:420px;left:307px;white-space:nowrap" class="ft17">Alexandra Wilton Wahren<br/>(Justitiedepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:923px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft14">1 F�rordningens giltighetstid senast f�rl�ngd 2012:897.</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>SFS 2013:947</b></p> <p style="position:absolute;top:202px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft18">Utkom fr�n trycket<br/>den 3 december 2013</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:946px;left:529px;white-space:nowrap" class="ft20">Norstedts Juridik AB/Fritzes</p> <p style="position:absolute;top:956px;left:534px;white-space:nowrap" class="ft20">Elanders Sverige AB, 2013</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning
om fortsatt giltighet av f�rordningen (2008:778)
om �teretableringsst�d f�r vissa utl�nningar;

utf�rdad den 21 november 2013.

Regeringen f�reskriver att f�rordningen (2008:778) om �teretableringsst�d

f�r vissa utl�nningar, som g�ller till utg�ngen av �r 2013

1, ska forts�tta att

g�lla till och med den 31 december 2014.

P� regeringens v�gnar

TOBIAS BILLSTR�M

Alexandra Wilton Wahren
(Justitiedepartementet)

1 F�rordningens giltighetstid senast f�rl�ngd 2012:897.

SFS 2013:947

Utkom fr�n trycket
den 3 december 2013

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

;