SFS 2013:947 Förordning om fortsatt giltighet av förordningen (2008:778) om återetableringsstöd för vissa utlänningar

130947.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om fortsatt giltighet av förordningen (2008:778)
om återetableringsstöd för vissa utlänningar;

utfärdad den 21 november 2013.

Regeringen föreskriver att förordningen (2008:778) om återetableringsstöd

för vissa utlänningar, som gäller till utgången av år 2013

1, ska fortsätta att

gälla till och med den 31 december 2014.

På regeringens vägnar

TOBIAS BILLSTR�M

Alexandra Wilton Wahren
(Justitiedepartementet)

1 Förordningens giltighetstid senast förlängd 2012:897.

SFS 2013:947

Utkom från trycket
den 3 december 2013

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013