SFS 2013:968 Lag om ändring i lagen (2011:1269) om godkännande av gåvomottagare vid skattereduktion för gåva

130968.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.