SFS 2013:980 Förordning om ändring i förordningen (1997:691) om avgifter vid utlandsmyndigheterna

130980.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:AGOPEI+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:AGOPEJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:AGOPEJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:14px;font-family:AGOPFJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:14px;font-family:AGOPEJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:8px;font-family:AGOPEI+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:7px;font-family:AGOPEI+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:12px;font-family:AGOPEI+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft18{font-size:19px;line-height:19px;font-family:AGOPEJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:14px;line-height:17px;font-family:AGOPEI+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft110{font-size:12px;line-height:15px;font-family:AGOPEI+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:14px;font-family:AGOPEI+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft21{font-size:15px;font-family:AGOPEJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft22{font-size:14px;font-family:AGOPFJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft23{font-size:8px;font-family:AGOPEI+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft24{font-size:14px;font-family:AGOPEJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft25{font-size:7px;font-family:AGOPEI+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft26{font-size:12px;font-family:AGOPEI+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft27{font-size:14px;line-height:17px;font-family:AGOPEI+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft28{font-size:12px;line-height:14px;font-family:AGOPEI+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft30{font-size:14px;font-family:AGOPEI+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft31{font-size:15px;font-family:AGOPEJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft32{font-size:14px;line-height:17px;font-family:AGOPEI+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft40{font-size:8px;font-family:AGOPEI+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:646px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:187px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>F�rordning <br/>om �ndring i f�rordningen (1997:691) om avgifter <br/>vid utlandsmyndigheterna;</b></p> <p style="position:absolute;top:263px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 21 november 2013.</p> <p style="position:absolute;top:298px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Regeringen f�reskriver i fr�ga om f�rordningen (1997:691) om avgifter vid</p> <p style="position:absolute;top:315px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">utlandsmyndigheterna</p> <p style="position:absolute;top:333px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft19"><i>dels </i>att 1 � och bilagan till f�rordningen ska ha f�ljande lydelse,<br/><i>dels </i>att det i f�rordningen ska inf�ras en ny paragraf, 3 a �, av f�ljande</p> <p style="position:absolute;top:367px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:402px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>1 �</b></p> <p style="position:absolute;top:400px;left:94px;white-space:nowrap" class="ft15">1</p> <p style="position:absolute;top:402px;left:113px;white-space:nowrap" class="ft10">En utlandsmyndighet ska ta ut ans�kningsavgifter och avgifter f�r</p> <p style="position:absolute;top:420px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">kopior, �vers�ttning m.m. i de fall och med de belopp som anges i bilagan till<br/>denna f�rordning.</p> <p style="position:absolute;top:454px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Ans�kningsavgift ska betalas f�r varje avgiftsbelagt �rende som en ans�-</p> <p style="position:absolute;top:472px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">kan avser.</p> <p style="position:absolute;top:489px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Avgiften i lokal valuta fastst�lls av utlandsmyndigheten enligt de belopp i</p> <p style="position:absolute;top:507px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">svenska kronor eller euro som anges i bilagan till denna f�rordning.</p> <p style="position:absolute;top:524px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft19">�r tj�nste�tg�rden utan avgift, ska det p� handlingen skrivas utan avgift.<br/>Avgift ska p� motsvarande s�tt tas ut om en utlandsmyndighet utf�r n�got i</p> <p style="position:absolute;top:559px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">tj�nsten f�r en annan stats r�kning, om inte annat f�ljer av en �verenskom-<br/>melse med den staten.</p> <p style="position:absolute;top:611px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>3 a �</b></p> <p style="position:absolute;top:611px;left:119px;white-space:nowrap" class="ft10">Skyldigheten att betala s�rskild avgift enligt 2 � och att ers�tta kostna-</p> <p style="position:absolute;top:628px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">der enligt 3 � g�ller �ven vid �tg�rder av en utlandsmyndighet f�r vilka avgif-<br/>ter tas ut enligt andra f�reskrifter som regeringen meddelat.</p> <p style="position:absolute;top:682px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 januari 2014.</p> <p style="position:absolute;top:717px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:751px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">HILLEVI ENGSTR�M</p> <p style="position:absolute;top:769px;left:307px;white-space:nowrap" class="ft19">Lars Nilsson<br/>(Utrikesdepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:923px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16">1 Senaste lydelse 2006:1413.</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>SFS 2013:980</b></p> <p style="position:absolute;top:202px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft110">Utkom fr�n trycket<br/>den 6 december 2013</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft20">2</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS 2013:980</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:581px;white-space:nowrap" class="ft22"><i>Bilaga</i></p> <p style="position:absolute;top:49px;left:619px;white-space:nowrap" class="ft23">2</p> <p style="position:absolute;top:94px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>Avgiftslista</b></p> <p style="position:absolute;top:145px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">Avgift betalas inte om n�gon av dem som ing�r �ktenskap har hemvist</p> <p style="position:absolute;top:163px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">inom utlandsmyndighetens verksamhetsomr�de.</p> <p style="position:absolute;top:207px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft24"><b>Avgifter f�r kopior, �vers�ttning m.m.</b></p> <p style="position:absolute;top:232px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft27">Ska avgift ber�knas efter sidantalet, betalas avgift f�r varje p�b�rjad sida.<br/>Fullskriven sida i maskintext b�r i medeltal ha minst 25 rader med minst 48<br/>bokst�ver.</p> <p style="position:absolute;top:311px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft22"><i>Upptagande av f�rklaring m.m.</i></p> <p style="position:absolute;top:337px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft27">Upptagande av f�rklaring eller upps�ttande av handling<br/>i enskild angel�genhet, varje sida ............................................................. 50 kr</p> <p style="position:absolute;top:398px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft22"><i>Kopior o.d.</i></p> <p style="position:absolute;top:424px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft27">F�r kopior av allm�nna handlingar samt utskrifter av upptagning f�r automa-<br/>tisk databehandling ska avgift tas ut om en best�llning omfattar tio sidor eller<br/>mer.<br/>Tio sidor .................................................................................................... 50 kr<br/>varje sida d�rut�ver..................................................................................... 2 kr<br/>Avskrift av allm�n handling, per p�b�rjad fj�rdedels arbetstimme.......... 90 kr<br/>Utskrift av ljudbandsupptagning, per p�b�rjad fj�rdedels<br/>arbetstimme............................................................................................... 90 kr<br/>Kopia av videobandsupptagning, per band............................................. 600 kr<br/>Kopia av ljudbandsupptagning, per band................................................ 120 kr</p> <p style="position:absolute;top:624px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft22"><i>�vers�ttning</i></p> <p style="position:absolute;top:650px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft27">�vers�ttning j�mte bestyrkande, f�r varje grupp om 100 ord ................ 200 kr<br/>eller den h�gre avgift, som i allm�nhet betalas i j�mf�rligt fall till kompetent<br/>�vers�ttare p� platsen<br/>Enbart bestyrkande, f�r varje p�b�rjad grupp om 100 ord ..................... 160 kr</p> <p style="position:absolute;top:746px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft22"><i>S�rskild avgift</i></p> <p style="position:absolute;top:772px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft27">�tg�rd utf�rd i tj�nstelokalen utom kontorstid, f�r varje<br/>p�b�rjad timme ....................................................................................... 200 kr<br/>�tg�rd utom tj�nstelokalen under kontorstid, f�r varje<br/>p�b�rjad timme ....................................................................................... 100 kr<br/>f�r en dag dock h�gst.............................................................................. 500 kr</p> <p style="position:absolute;top:908px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft28">2 Senaste lydelse 2013:660. �ndringen inneb�r bl.a. att orden Delgivning och Del-<br/>givning av handling och bevis om delgivningen& 250 kr tagits bort ur f�rteckningen.</p> </div> <div id="page3-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft30">3</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft31"><b>SFS 2013:980</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft32">�tg�rd utf�rd utom tj�nstelokalen utom kontorstid,<br/>f�r varje p�b�rjad timme ......................................................................... 500 kr</p> </div> <div id="page4-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:946px;left:529px;white-space:nowrap" class="ft40">Norstedts Juridik AB/Fritzes</p> <p style="position:absolute;top:956px;left:534px;white-space:nowrap" class="ft40">Elanders Sverige AB, 2013</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning
om �ndring i f�rordningen (1997:691) om avgifter
vid utlandsmyndigheterna;

utf�rdad den 21 november 2013.

Regeringen f�reskriver i fr�ga om f�rordningen (1997:691) om avgifter vid

utlandsmyndigheterna

dels att 1 � och bilagan till f�rordningen ska ha f�ljande lydelse,
dels att det i f�rordningen ska inf�ras en ny paragraf, 3 a �, av f�ljande

lydelse.

1 �

1

En utlandsmyndighet ska ta ut ans�kningsavgifter och avgifter f�r

kopior, �vers�ttning m.m. i de fall och med de belopp som anges i bilagan till
denna f�rordning.

Ans�kningsavgift ska betalas f�r varje avgiftsbelagt �rende som en ans�-

kan avser.

Avgiften i lokal valuta fastst�lls av utlandsmyndigheten enligt de belopp i

svenska kronor eller euro som anges i bilagan till denna f�rordning.

�r tj�nste�tg�rden utan avgift, ska det p� handlingen skrivas utan avgift.
Avgift ska p� motsvarande s�tt tas ut om en utlandsmyndighet utf�r n�got i

tj�nsten f�r en annan stats r�kning, om inte annat f�ljer av en �verenskom-
melse med den staten.

3 a �

Skyldigheten att betala s�rskild avgift enligt 2 � och att ers�tta kostna-

der enligt 3 � g�ller �ven vid �tg�rder av en utlandsmyndighet f�r vilka avgif-
ter tas ut enligt andra f�reskrifter som regeringen meddelat.

Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 januari 2014.

P� regeringens v�gnar

HILLEVI ENGSTR�M

Lars Nilsson
(Utrikesdepartementet)

1 Senaste lydelse 2006:1413.

SFS 2013:980

Utkom fr�n trycket
den 6 december 2013

background image

2

SFS 2013:980

Bilaga

2

Avgiftslista

Avgift betalas inte om n�gon av dem som ing�r �ktenskap har hemvist

inom utlandsmyndighetens verksamhetsomr�de.

Avgifter f�r kopior, �vers�ttning m.m.

Ska avgift ber�knas efter sidantalet, betalas avgift f�r varje p�b�rjad sida.
Fullskriven sida i maskintext b�r i medeltal ha minst 25 rader med minst 48
bokst�ver.

Upptagande av f�rklaring m.m.

Upptagande av f�rklaring eller upps�ttande av handling
i enskild angel�genhet, varje sida ............................................................. 50 kr

Kopior o.d.

F�r kopior av allm�nna handlingar samt utskrifter av upptagning f�r automa-
tisk databehandling ska avgift tas ut om en best�llning omfattar tio sidor eller
mer.
Tio sidor .................................................................................................... 50 kr
varje sida d�rut�ver..................................................................................... 2 kr
Avskrift av allm�n handling, per p�b�rjad fj�rdedels arbetstimme.......... 90 kr
Utskrift av ljudbandsupptagning, per p�b�rjad fj�rdedels
arbetstimme............................................................................................... 90 kr
Kopia av videobandsupptagning, per band............................................. 600 kr
Kopia av ljudbandsupptagning, per band................................................ 120 kr

�vers�ttning

�vers�ttning j�mte bestyrkande, f�r varje grupp om 100 ord ................ 200 kr
eller den h�gre avgift, som i allm�nhet betalas i j�mf�rligt fall till kompetent
�vers�ttare p� platsen
Enbart bestyrkande, f�r varje p�b�rjad grupp om 100 ord ..................... 160 kr

S�rskild avgift

�tg�rd utf�rd i tj�nstelokalen utom kontorstid, f�r varje
p�b�rjad timme ....................................................................................... 200 kr
�tg�rd utom tj�nstelokalen under kontorstid, f�r varje
p�b�rjad timme ....................................................................................... 100 kr
f�r en dag dock h�gst.............................................................................. 500 kr

2 Senaste lydelse 2013:660. �ndringen inneb�r bl.a. att orden Delgivning och Del-
givning av handling och bevis om delgivningen& 250 kr tagits bort ur f�rteckningen.

background image

3

SFS 2013:980

�tg�rd utf�rd utom tj�nstelokalen utom kontorstid,
f�r varje p�b�rjad timme ......................................................................... 500 kr

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

;