SFS 2013:982 Förordning om bistånd med delgivning utomlands och i Sverige

130982.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:AIPKHO+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:AIPKHP+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:AIPKHP+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:15px;font-family:AIPKHP+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:14px;font-family:AIPKHP+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:12px;font-family:AIPKHO+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:19px;line-height:19px;font-family:AIPKHP+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:14px;line-height:17px;font-family:AIPKHO+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft18{font-size:12px;line-height:15px;font-family:AIPKHO+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:14px;font-family:AIPKHO+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft21{font-size:15px;font-family:AIPKHP+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft22{font-size:14px;font-family:AIPKHP+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft23{font-size:14px;line-height:17px;font-family:AIPKHO+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft30{font-size:14px;font-family:AIPKHO+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft31{font-size:15px;font-family:AIPKHP+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft32{font-size:14px;font-family:AIPKHP+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft33{font-size:14px;line-height:17px;font-family:AIPKHO+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft40{font-size:14px;font-family:AIPKHO+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft41{font-size:15px;font-family:AIPKHP+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft42{font-size:8px;font-family:AIPKHO+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft43{font-size:14px;font-family:AIPKHP+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft44{font-size:14px;line-height:17px;font-family:AIPKHO+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:646px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:187px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16"><b>F�rordning<br/>om bist�nd med delgivning utomlands<br/>och i Sverige;</b></p> <p style="position:absolute;top:263px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 21 november 2013.</p> <p style="position:absolute;top:298px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Regeringen f�reskriver f�ljande.</p> <p style="position:absolute;top:342px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft13"><b>Inledande best�mmelser</b></p> <p style="position:absolute;top:368px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>1 �</b></p> <p style="position:absolute;top:367px;left:109px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna f�rordning inneh�ller best�mmelser om bist�nd med delgivning</p> <p style="position:absolute;top:385px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">utomlands och i Sverige.</p> <p style="position:absolute;top:402px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Om det i lag eller annan f�rfattning finns en best�mmelse som avviker fr�n</p> <p style="position:absolute;top:420px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">denna f�rordning, g�ller den best�mmelsen.</p> <p style="position:absolute;top:455px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>2 �</b></p> <p style="position:absolute;top:454px;left:109px;white-space:nowrap" class="ft10">Vid bist�nd med delgivning enligt denna f�rordning till�mpas delgiv-</p> <p style="position:absolute;top:472px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">ningslagen (2010:1932).</p> <p style="position:absolute;top:516px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft13"><b>Bist�nd med delgivning utomlands </b></p> <p style="position:absolute;top:542px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>3 �</b></p> <p style="position:absolute;top:541px;left:109px;white-space:nowrap" class="ft10">En domstol eller annan myndighet i Sverige som i ett m�l eller �rende</p> <p style="position:absolute;top:559px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft17">ska delge n�gon utomlands f�r ans�ka hos L�nsstyrelsen i Stockholms l�n om<br/>bist�nd med delgivning, om</p> <p style="position:absolute;top:594px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">1. myndigheten har f�rs�kt att sj�lv delge mottagaren i den andra staten,</p> <p style="position:absolute;top:611px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">men detta inte har kunnat ske, </p> <p style="position:absolute;top:628px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">2. det saknas m�jlighet f�r myndigheten att sj�lv ans�ka om bist�nd med</p> <p style="position:absolute;top:646px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">delgivning i den andra staten, eller </p> <p style="position:absolute;top:663px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">3. den andra staten kr�ver att en ans�kan om delgivning skickas genom en</p> <p style="position:absolute;top:681px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">centralmyndighet.</p> <p style="position:absolute;top:716px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>4 �</b></p> <p style="position:absolute;top:715px;left:109px;white-space:nowrap" class="ft10">Ans�kan om bist�nd med delgivning i Danmark, Finland, Island eller</p> <p style="position:absolute;top:733px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft17">Norge enligt den nordiska �verenskommelsen den 26 april 1974 om inb�rdes<br/>r�ttshj�lp genom delgivning och bevisupptagning g�rs hos beh�rig myndighet<br/>i den stat d�r delgivning ska ske.</p> <p style="position:absolute;top:803px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>5 �</b></p> <p style="position:absolute;top:802px;left:109px;white-space:nowrap" class="ft10">En person som, utan samband med m�l eller �rende, ska delge n�gon</p> <p style="position:absolute;top:820px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft17">utomlands f�r ans�ka hos L�nsstyrelsen i Stockholms l�n om bist�nd med<br/>delgivning, om</p> <p style="position:absolute;top:855px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">1. den enskilde har f�rs�kt att sj�lv delge mottagaren i den andra staten,</p> <p style="position:absolute;top:872px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">men detta inte har kunnat ske, eller </p> <p style="position:absolute;top:889px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">2. det saknas m�jlighet f�r personen att sj�lv ans�ka om bist�nd med del-</p> <p style="position:absolute;top:907px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">givning i den andra staten.</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>SFS 2013:982</b></p> <p style="position:absolute;top:202px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft18">Utkom fr�n trycket<br/>den 6 december 2013 </p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft20">2</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS 2013:982</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>6 �</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:214px;white-space:nowrap" class="ft20">En ans�kan om bist�nd med delgivning enligt 3 eller 5 � b�r inneh�lla </p> <p style="position:absolute;top:68px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">1. namn, personnummer eller f�delsedatum samt uppgift om medborgar-</p> <p style="position:absolute;top:85px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">skap,</p> <p style="position:absolute;top:103px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft23">2. namn och organisationsnummer f�r juridisk person, <br/>3. adress, telefonnummer, e-postadress och andra kontaktuppgifter,<br/>4. uppgift om n�r delgivningsuppdraget senast ska redovisas och sk�len till</p> <p style="position:absolute;top:155px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">det,</p> <p style="position:absolute;top:172px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">5. uppgift om eventuell beg�ran att delgivningen ska verkst�llas p� ett visst</p> <p style="position:absolute;top:190px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">s�tt,</p> <p style="position:absolute;top:207px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">6. uppgift om tidigare delgivningsf�rs�k och sk�len till att bist�nd beg�rs</p> <p style="position:absolute;top:225px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">av L�nsstyrelsen i Stockholms l�n, </p> <p style="position:absolute;top:242px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft23">7. kontaktuppgifter till den som har gjort ans�kan, och<br/>8. en kort sammanfattning av inneh�llet i de handlingar som ska delges.<br/>Till ans�kan ska bifogas de handlingar som ska delges.<br/>Om det f�r att delgivning ska kunna ske kr�vs att ans�kan eller handling-</p> <p style="position:absolute;top:312px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft23">arna �r skrivna p� eller �versatta till visst spr�k, ska en �vers�ttning av ans�-<br/>kan eller handlingarna bifogas.</p> <p style="position:absolute;top:364px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>7 �</b></p> <p style="position:absolute;top:364px;left:214px;white-space:nowrap" class="ft20">Om en ans�kan enligt 6 � till form eller inneh�ll �r bristf�llig eller om</p> <p style="position:absolute;top:381px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft23">det under �rendets handl�ggning framkommer att ans�kan beh�ver komplet-<br/>teras, ska L�nsstyrelsen i Stockholms l�n ge myndigheten eller den enskilde<br/>m�jlighet att inom en viss tid komma in med n�dv�ndig komplettering.</p> <p style="position:absolute;top:451px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>8 �</b></p> <p style="position:absolute;top:451px;left:214px;white-space:nowrap" class="ft20">L�nsstyrelsen i Stockholms l�n ska redovisa delgivningsuppdraget till</p> <p style="position:absolute;top:468px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft23">den myndighet eller person som ans�kt om bist�nd med delgivning. Om del-<br/>givning inte kunnat ske, ska l�nsstyrelsen ange sk�len till detta. </p> <p style="position:absolute;top:529px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>Bist�nd med delgivning i Sverige</b></p> <p style="position:absolute;top:555px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>9 �</b></p> <p style="position:absolute;top:555px;left:214px;white-space:nowrap" class="ft20">L�nsstyrelsen i Stockholms l�n l�mnar bist�nd med delgivning i Sve-</p> <p style="position:absolute;top:573px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft23">rige, om ans�kan om s�dant bist�nd getts in av utl�ndsk domstol eller myn-<br/>dighet eller n�gon som enligt en internationell �verenskommelse som �r bin-<br/>dande f�r Sverige �r beh�rig att ans�ka om bist�nd med delgivning.</p> <p style="position:absolute;top:625px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">En ans�kan om bist�nd med delgivning som g�rs med st�d av den nordiska</p> <p style="position:absolute;top:642px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft23">�verenskommelsen den 26 april 1974 om inb�rdes r�ttshj�lp genom delgiv-<br/>ning och bevisupptagning ska ges in till l�nsstyrelsen i det l�n d�r delgiv-<br/>ningsmottagaren �r folkbokf�rd eller har sitt s�te.</p> <p style="position:absolute;top:694px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">Om en ans�kan har getts in till en annan myndighet �n den l�nsstyrelse som</p> <p style="position:absolute;top:712px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft23">anges i f�rsta eller andra stycket, ska myndigheten l�mna �ver ans�kan till<br/>den l�nsstyrelse som �r beh�rig om inte myndigheten enligt lag eller annan<br/>f�rfattning sj�lv ska ombes�rja delgivningen.</p> <p style="position:absolute;top:782px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>10 �</b></p> <p style="position:absolute;top:781px;left:221px;white-space:nowrap" class="ft20">En ans�kan om bist�nd med delgivning i Sverige f�r �vers�ndas</p> <p style="position:absolute;top:799px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">genom post, bud, telefax eller, om det �r l�mpligt, p� elektronisk v�g. </p> <p style="position:absolute;top:816px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">Den handling som ska delges och som bifogas en ans�kan f�r �vers�ndas</p> <p style="position:absolute;top:834px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">p� n�got av dessa s�tt. </p> <p style="position:absolute;top:869px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>11 �</b></p> <p style="position:absolute;top:868px;left:221px;white-space:nowrap" class="ft20">En ans�kan om bist�nd med delgivning enligt 9 � b�r inneh�lla</p> <p style="position:absolute;top:886px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">1. namn, personnummer eller f�delsedatum samt uppgift om medborgar-</p> <p style="position:absolute;top:903px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">skap,</p> <p style="position:absolute;top:921px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">2. namn och organisationsnummer f�r juridisk person, </p> </div> <div id="page3-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft30">3</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft31"><b>SFS 2013:982</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft33">3. adress, telefonnummer, e-postadress och andra kontaktuppgifter,<br/>4. uppgift om n�r delgivningsuppdraget senast ska redovisas och sk�len till</p> <p style="position:absolute;top:85px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft30">det,</p> <p style="position:absolute;top:103px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft30">5. uppgift om eventuell beg�ran att delgivningen ska verkst�llas p� ett visst</p> <p style="position:absolute;top:120px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft30">s�tt, och</p> <p style="position:absolute;top:138px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft33">6. kontaktuppgifter till den som har gjort ans�kan.<br/>Till ans�kan ska bifogas de handlingar som ska delges.</p> <p style="position:absolute;top:190px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>12 �</b></p> <p style="position:absolute;top:190px;left:116px;white-space:nowrap" class="ft30">Om en ans�kan enligt 11 � till form eller inneh�ll �r s� bristf�llig att</p> <p style="position:absolute;top:207px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft33">den inte utan v�sentlig ol�genhet g�r att l�gga till grund f�r delgivning i Sve-<br/>rige ska den som ans�kt om delgivning ges m�jlighet att inom en viss tid<br/>komma in med n�dv�ndig komplettering.</p> <p style="position:absolute;top:277px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>13 �</b></p> <p style="position:absolute;top:277px;left:116px;white-space:nowrap" class="ft30">En ans�kan om bist�nd med delgivning i Sverige ska vara skriven p�</p> <p style="position:absolute;top:294px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft30">eller �versatt till svenska, eller </p> <p style="position:absolute;top:312px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft30">1. till danska eller norska om ans�kan g�rs med st�d av den europeiska</p> <p style="position:absolute;top:329px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft33">konventionen den 20 april 1959 om �msesidig r�ttslig hj�lp i brottm�l, den<br/>nordiska �verenskommelsen den 26 april 1974 om inb�rdes r�ttshj�lp genom<br/>delgivning och bevisupptagning, F�renta nationernas konvention den 20 de-<br/>cember 1988 mot olaglig hantering av narkotika och psykotropa �mnen,<br/>F�renta nationernas konvention den 15 november 2000 mot gr�ns�verskri-<br/>dande organiserad brottslighet eller F�renta nationernas konvention den 31<br/>oktober 2003 mot korruption, eller</p> <p style="position:absolute;top:451px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft30">2. till danska, norska eller engelska om ans�kan g�rs med st�d av den euro-</p> <p style="position:absolute;top:468px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft33">peiska konventionen den 8 november 1990 om penningtv�tt, efterforskning,<br/>beslag och f�rverkande av vinning av brott, eller </p> <p style="position:absolute;top:503px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft30">3. till engelska eller franska om ans�kan g�rs med st�d av Haagkonventio-</p> <p style="position:absolute;top:520px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft33">nen den 15 november 1965 om delgivning i utlandet av handlingar i m�l och<br/>�renden av civil eller kommersiell natur.</p> <p style="position:absolute;top:573px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>14 �</b></p> <p style="position:absolute;top:573px;left:116px;white-space:nowrap" class="ft30">Den handling som ska delges och som bifogas en ans�kan b�r vara</p> <p style="position:absolute;top:590px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft30">skriven p� eller �versatt till svenska, eller </p> <p style="position:absolute;top:607px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft30">1. till danska eller norska om ans�kan g�rs med st�d av den europeiska</p> <p style="position:absolute;top:625px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft33">konventionen den 20 april 1959 om �msesidig r�ttslig hj�lp i brottm�l eller<br/>den nordiska �verenskommelsen den 26 april 1974 om inb�rdes r�ttshj�lp<br/>genom delgivning och bevisupptagning, eller</p> <p style="position:absolute;top:677px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft30">2. till ett annat spr�k som delgivningsmottagaren f�rst�r om den ans�kande</p> <p style="position:absolute;top:694px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft33">myndigheten k�nner till detta och ans�kan g�rs med st�d av konventionen<br/>den 29 maj 2000 om �msesidig r�ttslig hj�lp i brottm�l mellan Europeiska<br/>unionens medlemsstater eller avtalet mellan Europeiska unionen och Japan<br/>den 15 december 2009 om �msesidig r�ttslig hj�lp i brottm�l. </p> <p style="position:absolute;top:764px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft30">Om handlingen som ska delges �r �versatt till ett annat spr�k �n vad som</p> <p style="position:absolute;top:781px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft33">f�ljer av f�rsta stycket, ska delgivningsmottagaren i samband med delgiv-<br/>ningen, upplysas om att hans eller hennes samtycke i vissa fall kr�vs enligt<br/>4 a � andra stycket delgivningslagen. </p> <p style="position:absolute;top:851px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>15 �</b></p> <p style="position:absolute;top:851px;left:116px;white-space:nowrap" class="ft30">N�r delgivning har skett, ska intyg om detta uppr�ttas. Om delgivning</p> <p style="position:absolute;top:868px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft33">inte kunnat ske, ska sk�len till detta anges. L�nsstyrelsen ska redovisa �rendet<br/>till den som enligt 9 � ans�kt om bist�nd med delgivning.</p> </div> <div id="page4-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft40">4</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft41"><b>SFS 2013:982</b></p> <p style="position:absolute;top:946px;left:527px;white-space:nowrap" class="ft42">Norstedts Juridik AB/Fritzes</p> <p style="position:absolute;top:956px;left:532px;white-space:nowrap" class="ft42">Elanders Sverige AB, 2013</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft43"><b>16 �</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:221px;white-space:nowrap" class="ft40">Avser delgivningen kallelse av vittne eller sakkunnig till inst�llelse in-</p> <p style="position:absolute;top:68px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft44">f�r den andra statens r�ttsliga myndigheter f�r L�nsstyrelsen i Stockholms l�n<br/>betala ut f�rskott f�r kostnader med anledning av inst�llelsen, om</p> <p style="position:absolute;top:103px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft40">1. kallelsen sker med st�d av den europeiska konventionen den 20 april</p> <p style="position:absolute;top:120px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft40">1959 om �msesidig r�ttslig hj�lp i brottm�l, och </p> <p style="position:absolute;top:138px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft44">2. det har beg�rts av den myndighet som ans�kt om bist�nd. <br/>L�nsstyrelsen i Stockholms l�n best�mmer storleken p� f�rskottet. F�rskot-</p> <p style="position:absolute;top:172px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft44">tet l�mnas av allm�nna medel. L�nsstyrelsen ska kr�va tillbaka vad som har<br/>betalats ut i f�rskott om det inte med h�nsyn till beloppets storlek finns sk�l<br/>att avst� fr�n �terkrav.</p> <p style="position:absolute;top:251px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft41"><b>Gemensamma best�mmelser</b></p> <p style="position:absolute;top:277px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft43"><b>17 �</b></p> <p style="position:absolute;top:277px;left:221px;white-space:nowrap" class="ft40">L�nsstyrelsen i Stockholms l�n ska inte ta ut n�gon avgift f�r att bist�</p> <p style="position:absolute;top:294px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft44">med delgivning utomlands eller i Sverige med undantag f�r vad som g�ller<br/>f�r enskild s�kande enligt 22 � delgivningsf�rordningen (2011:154). </p> <p style="position:absolute;top:348px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft40">Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 januari 2014. Genom f�rordningen</p> <p style="position:absolute;top:365px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft40">upph�vs </p> <p style="position:absolute;top:382px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft40">1. kung�relse (1909:24 s.1) ang�ende delgivning av handling p� beg�ran</p> <p style="position:absolute;top:400px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft40">av utl�ndsk myndighet,</p> <p style="position:absolute;top:417px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft40">2. kung�relse (1910:13) ang�ende viss kostnad f�r delgivning av handling</p> <p style="position:absolute;top:435px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft40">p� beg�ran av tysk myndighet,</p> <p style="position:absolute;top:452px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft40">3. kung�relse (1933:618) ang�ende bitr�de av Justitiedepartementet f�r</p> <p style="position:absolute;top:469px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft40">delgivning av handlingar i utlandet,</p> <p style="position:absolute;top:487px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft40">4. cirkul�r (1968:32) till de allm�nna domstolarna och �klagarna med vissa</p> <p style="position:absolute;top:504px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft44">f�reskrifter i anledning av Sveriges tilltr�de till den europeiska konventionen<br/>om inb�rdes r�ttshj�lp i brottm�l, </p> <p style="position:absolute;top:539px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft40">5. cirkul�r (1969:495) till statsmyndigheterna med anledning av Sveriges</p> <p style="position:absolute;top:556px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft44">tilltr�de till Haagkonventionen om delgivning i utlandet av handlingar i m�l<br/>och �renden av civil eller kommersiell natur, </p> <p style="position:absolute;top:591px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft40">6. cirkul�r (1986:179) om �verenskommelsen mellan Sverige och</p> <p style="position:absolute;top:609px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft40">Ungerska Folkrepubliken om inb�rdes r�ttshj�lp i brottm�l, </p> <p style="position:absolute;top:626px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft40">7. Justitiedepartementets f�reskrifter (1988:251) om f�rfarandet vid �ver-</p> <p style="position:absolute;top:643px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft44">s�ndande av delgivningsframst�llningar enligt 1965 �rs Haagkonvention om<br/>delgivning i utlandet av handlingar i m�l och �renden av civil eller kommer-<br/>siell natur,</p> <p style="position:absolute;top:696px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft40">8. cirkul�r (1990:169) till de allm�nna domstolarna och �klagarna i anled-</p> <p style="position:absolute;top:713px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft44">ning av en �verenskommelse mellan Sverige och Polen om inb�rdes r�tts-<br/>hj�lp i brottm�l, </p> <p style="position:absolute;top:748px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft40">9. cirkul�r (1995:419) om inb�rdes r�ttshj�lp mellan Sverige, Danmark,</p> <p style="position:absolute;top:765px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft40">Finland, Island och Norge genom delgivning och bevisupptagning, samt</p> <p style="position:absolute;top:783px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft40">10. f�rordning (2000:705) om handl�ggning av vissa �renden i Regerings-</p> <p style="position:absolute;top:800px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft40">kansliet.</p> <p style="position:absolute;top:835px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft40">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:870px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft40">BEATRICE ASK</p> <p style="position:absolute;top:887px;left:412px;white-space:nowrap" class="ft44">Ulf Wallentheim<br/>(Justitiedepartementet)</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning
om bist�nd med delgivning utomlands
och i Sverige;

utf�rdad den 21 november 2013.

Regeringen f�reskriver f�ljande.

Inledande best�mmelser

1 �

Denna f�rordning inneh�ller best�mmelser om bist�nd med delgivning

utomlands och i Sverige.

Om det i lag eller annan f�rfattning finns en best�mmelse som avviker fr�n

denna f�rordning, g�ller den best�mmelsen.

2 �

Vid bist�nd med delgivning enligt denna f�rordning till�mpas delgiv-

ningslagen (2010:1932).

Bist�nd med delgivning utomlands

3 �

En domstol eller annan myndighet i Sverige som i ett m�l eller �rende

ska delge n�gon utomlands f�r ans�ka hos L�nsstyrelsen i Stockholms l�n om
bist�nd med delgivning, om

1. myndigheten har f�rs�kt att sj�lv delge mottagaren i den andra staten,

men detta inte har kunnat ske,

2. det saknas m�jlighet f�r myndigheten att sj�lv ans�ka om bist�nd med

delgivning i den andra staten, eller

3. den andra staten kr�ver att en ans�kan om delgivning skickas genom en

centralmyndighet.

4 �

Ans�kan om bist�nd med delgivning i Danmark, Finland, Island eller

Norge enligt den nordiska �verenskommelsen den 26 april 1974 om inb�rdes
r�ttshj�lp genom delgivning och bevisupptagning g�rs hos beh�rig myndighet
i den stat d�r delgivning ska ske.

5 �

En person som, utan samband med m�l eller �rende, ska delge n�gon

utomlands f�r ans�ka hos L�nsstyrelsen i Stockholms l�n om bist�nd med
delgivning, om

1. den enskilde har f�rs�kt att sj�lv delge mottagaren i den andra staten,

men detta inte har kunnat ske, eller

2. det saknas m�jlighet f�r personen att sj�lv ans�ka om bist�nd med del-

givning i den andra staten.

SFS 2013:982

Utkom fr�n trycket
den 6 december 2013

background image

2

SFS 2013:982

6 �

En ans�kan om bist�nd med delgivning enligt 3 eller 5 � b�r inneh�lla

1. namn, personnummer eller f�delsedatum samt uppgift om medborgar-

skap,

2. namn och organisationsnummer f�r juridisk person,
3. adress, telefonnummer, e-postadress och andra kontaktuppgifter,
4. uppgift om n�r delgivningsuppdraget senast ska redovisas och sk�len till

det,

5. uppgift om eventuell beg�ran att delgivningen ska verkst�llas p� ett visst

s�tt,

6. uppgift om tidigare delgivningsf�rs�k och sk�len till att bist�nd beg�rs

av L�nsstyrelsen i Stockholms l�n,

7. kontaktuppgifter till den som har gjort ans�kan, och
8. en kort sammanfattning av inneh�llet i de handlingar som ska delges.
Till ans�kan ska bifogas de handlingar som ska delges.
Om det f�r att delgivning ska kunna ske kr�vs att ans�kan eller handling-

arna �r skrivna p� eller �versatta till visst spr�k, ska en �vers�ttning av ans�-
kan eller handlingarna bifogas.

7 �

Om en ans�kan enligt 6 � till form eller inneh�ll �r bristf�llig eller om

det under �rendets handl�ggning framkommer att ans�kan beh�ver komplet-
teras, ska L�nsstyrelsen i Stockholms l�n ge myndigheten eller den enskilde
m�jlighet att inom en viss tid komma in med n�dv�ndig komplettering.

8 �

L�nsstyrelsen i Stockholms l�n ska redovisa delgivningsuppdraget till

den myndighet eller person som ans�kt om bist�nd med delgivning. Om del-
givning inte kunnat ske, ska l�nsstyrelsen ange sk�len till detta.

Bist�nd med delgivning i Sverige

9 �

L�nsstyrelsen i Stockholms l�n l�mnar bist�nd med delgivning i Sve-

rige, om ans�kan om s�dant bist�nd getts in av utl�ndsk domstol eller myn-
dighet eller n�gon som enligt en internationell �verenskommelse som �r bin-
dande f�r Sverige �r beh�rig att ans�ka om bist�nd med delgivning.

En ans�kan om bist�nd med delgivning som g�rs med st�d av den nordiska

�verenskommelsen den 26 april 1974 om inb�rdes r�ttshj�lp genom delgiv-
ning och bevisupptagning ska ges in till l�nsstyrelsen i det l�n d�r delgiv-
ningsmottagaren �r folkbokf�rd eller har sitt s�te.

Om en ans�kan har getts in till en annan myndighet �n den l�nsstyrelse som

anges i f�rsta eller andra stycket, ska myndigheten l�mna �ver ans�kan till
den l�nsstyrelse som �r beh�rig om inte myndigheten enligt lag eller annan
f�rfattning sj�lv ska ombes�rja delgivningen.

10 �

En ans�kan om bist�nd med delgivning i Sverige f�r �vers�ndas

genom post, bud, telefax eller, om det �r l�mpligt, p� elektronisk v�g.

Den handling som ska delges och som bifogas en ans�kan f�r �vers�ndas

p� n�got av dessa s�tt.

11 �

En ans�kan om bist�nd med delgivning enligt 9 � b�r inneh�lla

1. namn, personnummer eller f�delsedatum samt uppgift om medborgar-

skap,

2. namn och organisationsnummer f�r juridisk person,

background image

3

SFS 2013:982

3. adress, telefonnummer, e-postadress och andra kontaktuppgifter,
4. uppgift om n�r delgivningsuppdraget senast ska redovisas och sk�len till

det,

5. uppgift om eventuell beg�ran att delgivningen ska verkst�llas p� ett visst

s�tt, och

6. kontaktuppgifter till den som har gjort ans�kan.
Till ans�kan ska bifogas de handlingar som ska delges.

12 �

Om en ans�kan enligt 11 � till form eller inneh�ll �r s� bristf�llig att

den inte utan v�sentlig ol�genhet g�r att l�gga till grund f�r delgivning i Sve-
rige ska den som ans�kt om delgivning ges m�jlighet att inom en viss tid
komma in med n�dv�ndig komplettering.

13 �

En ans�kan om bist�nd med delgivning i Sverige ska vara skriven p�

eller �versatt till svenska, eller

1. till danska eller norska om ans�kan g�rs med st�d av den europeiska

konventionen den 20 april 1959 om �msesidig r�ttslig hj�lp i brottm�l, den
nordiska �verenskommelsen den 26 april 1974 om inb�rdes r�ttshj�lp genom
delgivning och bevisupptagning, F�renta nationernas konvention den 20 de-
cember 1988 mot olaglig hantering av narkotika och psykotropa �mnen,
F�renta nationernas konvention den 15 november 2000 mot gr�ns�verskri-
dande organiserad brottslighet eller F�renta nationernas konvention den 31
oktober 2003 mot korruption, eller

2. till danska, norska eller engelska om ans�kan g�rs med st�d av den euro-

peiska konventionen den 8 november 1990 om penningtv�tt, efterforskning,
beslag och f�rverkande av vinning av brott, eller

3. till engelska eller franska om ans�kan g�rs med st�d av Haagkonventio-

nen den 15 november 1965 om delgivning i utlandet av handlingar i m�l och
�renden av civil eller kommersiell natur.

14 �

Den handling som ska delges och som bifogas en ans�kan b�r vara

skriven p� eller �versatt till svenska, eller

1. till danska eller norska om ans�kan g�rs med st�d av den europeiska

konventionen den 20 april 1959 om �msesidig r�ttslig hj�lp i brottm�l eller
den nordiska �verenskommelsen den 26 april 1974 om inb�rdes r�ttshj�lp
genom delgivning och bevisupptagning, eller

2. till ett annat spr�k som delgivningsmottagaren f�rst�r om den ans�kande

myndigheten k�nner till detta och ans�kan g�rs med st�d av konventionen
den 29 maj 2000 om �msesidig r�ttslig hj�lp i brottm�l mellan Europeiska
unionens medlemsstater eller avtalet mellan Europeiska unionen och Japan
den 15 december 2009 om �msesidig r�ttslig hj�lp i brottm�l.

Om handlingen som ska delges �r �versatt till ett annat spr�k �n vad som

f�ljer av f�rsta stycket, ska delgivningsmottagaren i samband med delgiv-
ningen, upplysas om att hans eller hennes samtycke i vissa fall kr�vs enligt
4 a � andra stycket delgivningslagen.

15 �

N�r delgivning har skett, ska intyg om detta uppr�ttas. Om delgivning

inte kunnat ske, ska sk�len till detta anges. L�nsstyrelsen ska redovisa �rendet
till den som enligt 9 � ans�kt om bist�nd med delgivning.

background image

4

SFS 2013:982

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

16 �

Avser delgivningen kallelse av vittne eller sakkunnig till inst�llelse in-

f�r den andra statens r�ttsliga myndigheter f�r L�nsstyrelsen i Stockholms l�n
betala ut f�rskott f�r kostnader med anledning av inst�llelsen, om

1. kallelsen sker med st�d av den europeiska konventionen den 20 april

1959 om �msesidig r�ttslig hj�lp i brottm�l, och

2. det har beg�rts av den myndighet som ans�kt om bist�nd.
L�nsstyrelsen i Stockholms l�n best�mmer storleken p� f�rskottet. F�rskot-

tet l�mnas av allm�nna medel. L�nsstyrelsen ska kr�va tillbaka vad som har
betalats ut i f�rskott om det inte med h�nsyn till beloppets storlek finns sk�l
att avst� fr�n �terkrav.

Gemensamma best�mmelser

17 �

L�nsstyrelsen i Stockholms l�n ska inte ta ut n�gon avgift f�r att bist�

med delgivning utomlands eller i Sverige med undantag f�r vad som g�ller
f�r enskild s�kande enligt 22 � delgivningsf�rordningen (2011:154).

Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 januari 2014. Genom f�rordningen

upph�vs

1. kung�relse (1909:24 s.1) ang�ende delgivning av handling p� beg�ran

av utl�ndsk myndighet,

2. kung�relse (1910:13) ang�ende viss kostnad f�r delgivning av handling

p� beg�ran av tysk myndighet,

3. kung�relse (1933:618) ang�ende bitr�de av Justitiedepartementet f�r

delgivning av handlingar i utlandet,

4. cirkul�r (1968:32) till de allm�nna domstolarna och �klagarna med vissa

f�reskrifter i anledning av Sveriges tilltr�de till den europeiska konventionen
om inb�rdes r�ttshj�lp i brottm�l,

5. cirkul�r (1969:495) till statsmyndigheterna med anledning av Sveriges

tilltr�de till Haagkonventionen om delgivning i utlandet av handlingar i m�l
och �renden av civil eller kommersiell natur,

6. cirkul�r (1986:179) om �verenskommelsen mellan Sverige och

Ungerska Folkrepubliken om inb�rdes r�ttshj�lp i brottm�l,

7. Justitiedepartementets f�reskrifter (1988:251) om f�rfarandet vid �ver-

s�ndande av delgivningsframst�llningar enligt 1965 �rs Haagkonvention om
delgivning i utlandet av handlingar i m�l och �renden av civil eller kommer-
siell natur,

8. cirkul�r (1990:169) till de allm�nna domstolarna och �klagarna i anled-

ning av en �verenskommelse mellan Sverige och Polen om inb�rdes r�tts-
hj�lp i brottm�l,

9. cirkul�r (1995:419) om inb�rdes r�ttshj�lp mellan Sverige, Danmark,

Finland, Island och Norge genom delgivning och bevisupptagning, samt

10. f�rordning (2000:705) om handl�ggning av vissa �renden i Regerings-

kansliet.

P� regeringens v�gnar

BEATRICE ASK

Ulf Wallentheim
(Justitiedepartementet)

;