SFS 2013:983 Förordning om ändring i förordningen (2008:808) med kompletterande föreskrifter till EG:s delgivningsförordning

130983.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:AJNJIH+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:AJNJJH+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:AJNJJH+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:14px;font-family:AJNJJH+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:12px;font-family:AJNJIH+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:19px;line-height:19px;font-family:AJNJJH+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:14px;line-height:17px;font-family:AJNJIH+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:12px;line-height:15px;font-family:AJNJIH+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:8px;font-family:AJNJIH+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:646px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:187px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>F�rordning<br/>om �ndring i f�rordningen (2008:808) med <br/>kompletterande f�reskrifter till EG:s <br/>delgivningsf�rordning;</b></p> <p style="position:absolute;top:283px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 21 november 2013.</p> <p style="position:absolute;top:317px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Regeringen f�reskriver att 2 och 46 �� f�rordningen (2008:808) med</p> <p style="position:absolute;top:335px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16">kompletterande f�reskrifter till EG:s delgivningsf�rordning ska ha f�ljande<br/>lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:387px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft13"><b>2 �</b></p> <p style="position:absolute;top:387px;left:109px;white-space:nowrap" class="ft10">L�nsstyrelsen i Stockholms l�n �r mottagande organ enligt artikel 2.2 i</p> <p style="position:absolute;top:404px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16">EG:s delgivningsf�rordning med beh�righet att ta emot handlingar i m�l och<br/>�renden fr�n en annan medlemsstat.</p> <p style="position:absolute;top:457px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft13"><b>4 �</b></p> <p style="position:absolute;top:457px;left:109px;white-space:nowrap" class="ft10">Om handlingar har �vers�nts till L�nsstyrelsen i Stockholms l�n i dess</p> <p style="position:absolute;top:474px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16">egenskap av mottagande organ p� n�got annat s�tt �n genom post, bud eller<br/>telefax, beh�ver l�nsstyrelsen inte delge eller l�ta delge handlingarna. Detta<br/>g�ller dock inte, om det har tr�ffats en �verenskommelse i det enskilda fallet<br/>och handlingarna har �vers�nts enligt �verenskommelsen. </p> <p style="position:absolute;top:561px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft13"><b>5 �</b></p> <p style="position:absolute;top:561px;left:109px;white-space:nowrap" class="ft10">Handlingar som har �vers�nts till L�nsstyrelsen i Stockholms l�n i dess</p> <p style="position:absolute;top:578px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16">egenskap av mottagande organ beh�ver l�nsstyrelsen delge eller l�ta delge<br/>endast om det i artikel 4.3 i EG:s delgivningsf�rordning angivna standardfor-<br/>mul�ret �r ifyllt p� svenska eller engelska. </p> <p style="position:absolute;top:648px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft13"><b>6 �</b></p> <p style="position:absolute;top:648px;left:109px;white-space:nowrap" class="ft10">L�nsstyrelsen i Stockholms l�n �r central enhet enligt artikel 3 i EG:s</p> <p style="position:absolute;top:665px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">delgivningsf�rordning.</p> <p style="position:absolute;top:701px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 januari 2014.</p> <p style="position:absolute;top:736px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:771px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">BEATRICE ASK</p> <p style="position:absolute;top:788px;left:307px;white-space:nowrap" class="ft16">Per Lennerbrant<br/>(Justitiedepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>SFS 2013:983</b></p> <p style="position:absolute;top:202px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft17">Utkom fr�n trycket<br/>den 6 december 2013</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:946px;left:529px;white-space:nowrap" class="ft20">Norstedts Juridik AB/Fritzes</p> <p style="position:absolute;top:956px;left:534px;white-space:nowrap" class="ft20">Elanders Sverige AB, 2013</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning
om �ndring i f�rordningen (2008:808) med
kompletterande f�reskrifter till EG:s
delgivningsf�rordning;

utf�rdad den 21 november 2013.

Regeringen f�reskriver att 2 och 46 �� f�rordningen (2008:808) med

kompletterande f�reskrifter till EG:s delgivningsf�rordning ska ha f�ljande
lydelse.

2 �

L�nsstyrelsen i Stockholms l�n �r mottagande organ enligt artikel 2.2 i

EG:s delgivningsf�rordning med beh�righet att ta emot handlingar i m�l och
�renden fr�n en annan medlemsstat.

4 �

Om handlingar har �vers�nts till L�nsstyrelsen i Stockholms l�n i dess

egenskap av mottagande organ p� n�got annat s�tt �n genom post, bud eller
telefax, beh�ver l�nsstyrelsen inte delge eller l�ta delge handlingarna. Detta
g�ller dock inte, om det har tr�ffats en �verenskommelse i det enskilda fallet
och handlingarna har �vers�nts enligt �verenskommelsen.

5 �

Handlingar som har �vers�nts till L�nsstyrelsen i Stockholms l�n i dess

egenskap av mottagande organ beh�ver l�nsstyrelsen delge eller l�ta delge
endast om det i artikel 4.3 i EG:s delgivningsf�rordning angivna standardfor-
mul�ret �r ifyllt p� svenska eller engelska.

6 �

L�nsstyrelsen i Stockholms l�n �r central enhet enligt artikel 3 i EG:s

delgivningsf�rordning.

Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 januari 2014.

P� regeringens v�gnar

BEATRICE ASK

Per Lennerbrant
(Justitiedepartementet)

SFS 2013:983

Utkom fr�n trycket
den 6 december 2013

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

;