SFS 2013:987 Förordning om ändring i förordningen (2001:650) om vägtrafikregister

130987.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.