SFS 2013:988 Förordning om ändring i förordningen (1979:38) om läkarintyg för sjöfolk

130988.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:ANFAAN+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:ANFABN+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:ANFABN+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:14px;font-family:ANFABN+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:8px;font-family:ANFAAN+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:7px;font-family:ANFAAN+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:12px;font-family:ANFAAN+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:19px;line-height:19px;font-family:ANFABN+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft18{font-size:14px;line-height:17px;font-family:ANFAAN+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:12px;line-height:15px;font-family:ANFAAN+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:8px;font-family:ANFAAN+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:646px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:187px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>F�rordning<br/>om �ndring i f�rordningen (1979:38) om <br/>l�karintyg f�r sj�folk;</b></p> <p style="position:absolute;top:263px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 28 november 2013.</p> <p style="position:absolute;top:298px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Regeringen f�reskriver att 6 � f�rordningen (1979:38) om l�karintyg f�r</p> <p style="position:absolute;top:315px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">sj�folk ska ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:350px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft13"><b>6 �</b></p> <p style="position:absolute;top:348px;left:94px;white-space:nowrap" class="ft14">1</p> <p style="position:absolute;top:350px;left:113px;white-space:nowrap" class="ft10">Ytterligare f�reskrifter om kraven p� syn- och h�rself�rm�ga f�r med-</p> <p style="position:absolute;top:367px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">delas av Transportstyrelsen efter att Socialstyrelsen har h�rts. </p> <p style="position:absolute;top:385px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Transportstyrelsen f�r i enskilda fall efter att Socialstyrelsen har h�rts be-</p> <p style="position:absolute;top:402px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18">sluta om undantag fr�n f�reskrifter som meddelats enligt f�rsta stycket.<br/>Transportstyrelsen f�r meddela f�reskrifter om avgifter f�r pr�vning av en an-<br/>s�kan om undantag. Avgifterna f�r best�mmas upp till full kostnadst�ckning.</p> <p style="position:absolute;top:473px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna f�rordning tr�der i kraft den 2 januari 2014.</p> <p style="position:absolute;top:508px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:543px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">CATHARINA ELMS�TER-SV�RD</p> <p style="position:absolute;top:560px;left:307px;white-space:nowrap" class="ft18">Lennart Renbjer<br/>(N�ringsdepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:923px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15">1 Senaste lydelse 2010:1583.</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>SFS 2013:988</b></p> <p style="position:absolute;top:202px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft19">Utkom fr�n trycket<br/>den 6 december 2013</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:946px;left:529px;white-space:nowrap" class="ft20">Norstedts Juridik AB/Fritzes</p> <p style="position:absolute;top:956px;left:534px;white-space:nowrap" class="ft20">Elanders Sverige AB, 2013</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning
om �ndring i f�rordningen (1979:38) om
l�karintyg f�r sj�folk;

utf�rdad den 28 november 2013.

Regeringen f�reskriver att 6 � f�rordningen (1979:38) om l�karintyg f�r

sj�folk ska ha f�ljande lydelse.

6 �

1

Ytterligare f�reskrifter om kraven p� syn- och h�rself�rm�ga f�r med-

delas av Transportstyrelsen efter att Socialstyrelsen har h�rts.

Transportstyrelsen f�r i enskilda fall efter att Socialstyrelsen har h�rts be-

sluta om undantag fr�n f�reskrifter som meddelats enligt f�rsta stycket.
Transportstyrelsen f�r meddela f�reskrifter om avgifter f�r pr�vning av en an-
s�kan om undantag. Avgifterna f�r best�mmas upp till full kostnadst�ckning.

Denna f�rordning tr�der i kraft den 2 januari 2014.

P� regeringens v�gnar

CATHARINA ELMS�TER-SV�RD

Lennart Renbjer
(N�ringsdepartementet)

1 Senaste lydelse 2010:1583.

SFS 2013:988

Utkom fr�n trycket
den 6 december 2013

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

;