SFS 2013:989 Förordning om ändring i förordningen (1990:1165) om säkerhet vid tunnelbana och spårväg

130989.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:ANMIAJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:ANMIAK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:ANMIAK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:14px;font-family:ANMIAK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:8px;font-family:ANMIAJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:7px;font-family:ANMIAJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:12px;font-family:ANMIAJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:19px;line-height:19px;font-family:ANMIAK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft18{font-size:14px;line-height:17px;font-family:ANMIAJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:12px;line-height:15px;font-family:ANMIAJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:8px;font-family:ANMIAJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:646px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:187px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>F�rordning<br/>om �ndring i f�rordningen (1990:1165) om <br/>s�kerhet vid tunnelbana och sp�rv�g;</b></p> <p style="position:absolute;top:263px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 28 november 2013.</p> <p style="position:absolute;top:298px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Regeringen f�reskriver att 7 � f�rordningen (1990:1165) om s�kerhet vid</p> <p style="position:absolute;top:315px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">tunnelbana och sp�rv�g ska ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:350px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft13"><b>7 �</b></p> <p style="position:absolute;top:348px;left:94px;white-space:nowrap" class="ft14">1</p> <p style="position:absolute;top:350px;left:113px;white-space:nowrap" class="ft10">Transportstyrelsen f�r meddela f�reskrifter om avgifter f�r tillsyn och</p> <p style="position:absolute;top:367px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18">�rendehandl�ggning enligt lagen (1990:1157) om s�kerhet vid tunnelbana och<br/>sp�rv�g och enligt f�reskrifter som har meddelats med st�d av lagen. Styrel-<br/>sen f�r ocks� meddela de f�reskrifter som beh�vs f�r verkst�lligheten av<br/>lagen och denna f�rordning.</p> <p style="position:absolute;top:437px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">F�r kulturhistorisk verksamhet p� sp�rv�g som bedrivs i begr�nsad omfatt-</p> <p style="position:absolute;top:454px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18">ning och utan vinstsyfte f�r avgifterna best�mmas upp till full kostnadst�ck-<br/>ning. Detsamma g�ller avgifter f�r pr�vning av undantag fr�n medicinska<br/>krav f�r den som utf�r arbetsuppgifter av betydelse f�r s�kerheten.</p> <p style="position:absolute;top:525px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna f�rordning tr�der i kraft den 2 januari 2014.</p> <p style="position:absolute;top:560px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:595px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">CATHARINA ELMS�TER-SV�RD</p> <p style="position:absolute;top:612px;left:307px;white-space:nowrap" class="ft18">Lennart Renbjer<br/>(N�ringsdepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:923px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15">1 Senaste lydelse 2010:1587.</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>SFS 2013:989</b></p> <p style="position:absolute;top:202px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft19">Utkom fr�n trycket<br/>den 6 december 2013</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:946px;left:529px;white-space:nowrap" class="ft20">Norstedts Juridik AB/Fritzes</p> <p style="position:absolute;top:956px;left:534px;white-space:nowrap" class="ft20">Elanders Sverige AB, 2013</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning
om �ndring i f�rordningen (1990:1165) om
s�kerhet vid tunnelbana och sp�rv�g;

utf�rdad den 28 november 2013.

Regeringen f�reskriver att 7 � f�rordningen (1990:1165) om s�kerhet vid

tunnelbana och sp�rv�g ska ha f�ljande lydelse.

7 �

1

Transportstyrelsen f�r meddela f�reskrifter om avgifter f�r tillsyn och

�rendehandl�ggning enligt lagen (1990:1157) om s�kerhet vid tunnelbana och
sp�rv�g och enligt f�reskrifter som har meddelats med st�d av lagen. Styrel-
sen f�r ocks� meddela de f�reskrifter som beh�vs f�r verkst�lligheten av
lagen och denna f�rordning.

F�r kulturhistorisk verksamhet p� sp�rv�g som bedrivs i begr�nsad omfatt-

ning och utan vinstsyfte f�r avgifterna best�mmas upp till full kostnadst�ck-
ning. Detsamma g�ller avgifter f�r pr�vning av undantag fr�n medicinska
krav f�r den som utf�r arbetsuppgifter av betydelse f�r s�kerheten.

Denna f�rordning tr�der i kraft den 2 januari 2014.

P� regeringens v�gnar

CATHARINA ELMS�TER-SV�RD

Lennart Renbjer
(N�ringsdepartementet)

1 Senaste lydelse 2010:1587.

SFS 2013:989

Utkom fr�n trycket
den 6 december 2013

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

;