SFS 2013:990 Förordning om ändring i körkortsförordningen (1998:980)

130990.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:AODEHC+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:AODEHD+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:AODEHD+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:15px;font-family:AODEHD+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:14px;font-family:AODEHD+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:8px;font-family:AODEHC+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:7px;font-family:AODEHC+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:12px;font-family:AODEHC+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft18{font-size:19px;line-height:19px;font-family:AODEHD+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:14px;line-height:17px;font-family:AODEHC+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft110{font-size:12px;line-height:15px;font-family:AODEHC+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:8px;font-family:AODEHC+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:646px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:187px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>F�rordning<br/>om �ndring i k�rkortsf�rordningen (1998:980);</b></p> <p style="position:absolute;top:244px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 28 november 2013.</p> <p style="position:absolute;top:278px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Regeringen f�reskriver att 8 kap. 13 � k�rkortsf�rordningen (1998:980)</p> <p style="position:absolute;top:296px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">ska ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:339px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft13"><b>8 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:366px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>13 �</b></p> <p style="position:absolute;top:364px;left:101px;white-space:nowrap" class="ft15">1</p> <p style="position:absolute;top:365px;left:120px;white-space:nowrap" class="ft10">Transportstyrelsen f�r meddela f�reskrifter om avgifter f�r tillsyn och</p> <p style="position:absolute;top:383px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">�rendehandl�ggning enligt k�rkortslagen (1998:488) och enligt f�reskrifter<br/>som har meddelats med st�d av lagen. Detta g�ller dock inte handl�ggning av<br/>�renden om innehav av k�rkort med villkor om alkol�s. </p> <p style="position:absolute;top:435px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Avgifter f�r pr�vning av undantag fr�n medicinska krav f�r k�rkort och</p> <p style="position:absolute;top:452px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">alkol�s f�r best�mmas upp till full kostnadst�ckning.</p> <p style="position:absolute;top:488px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna f�rordning tr�der i kraft den 2 januari 2014.</p> <p style="position:absolute;top:523px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:558px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">CATHARINA ELMS�TER-SV�RD</p> <p style="position:absolute;top:575px;left:307px;white-space:nowrap" class="ft19">Lennart Renbjer<br/>(N�ringsdepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:923px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16">1 Senaste lydelse 2011:951.</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>SFS 2013:990</b></p> <p style="position:absolute;top:202px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft110">Utkom fr�n trycket<br/>den 6 december 2013</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:946px;left:529px;white-space:nowrap" class="ft20">Norstedts Juridik AB/Fritzes</p> <p style="position:absolute;top:956px;left:534px;white-space:nowrap" class="ft20">Elanders Sverige AB, 2013</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning
om �ndring i k�rkortsf�rordningen (1998:980);

utf�rdad den 28 november 2013.

Regeringen f�reskriver att 8 kap. 13 � k�rkortsf�rordningen (1998:980)

ska ha f�ljande lydelse.

8 kap.

13 �

1

Transportstyrelsen f�r meddela f�reskrifter om avgifter f�r tillsyn och

�rendehandl�ggning enligt k�rkortslagen (1998:488) och enligt f�reskrifter
som har meddelats med st�d av lagen. Detta g�ller dock inte handl�ggning av
�renden om innehav av k�rkort med villkor om alkol�s.

Avgifter f�r pr�vning av undantag fr�n medicinska krav f�r k�rkort och

alkol�s f�r best�mmas upp till full kostnadst�ckning.

Denna f�rordning tr�der i kraft den 2 januari 2014.

P� regeringens v�gnar

CATHARINA ELMS�TER-SV�RD

Lennart Renbjer
(N�ringsdepartementet)

1 Senaste lydelse 2011:951.

SFS 2013:990

Utkom fr�n trycket
den 6 december 2013

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

;