SFS 2013:992 Förordning om ändring i järnvägsförordningen (2004:526)

130992.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:APHLBD+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:APHLBE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:APHLBE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:15px;font-family:APHLBE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:14px;font-family:APHLBE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:8px;font-family:APHLBD+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:7px;font-family:APHLBD+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:12px;font-family:APHLBD+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft18{font-size:19px;line-height:19px;font-family:APHLBE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:14px;line-height:17px;font-family:APHLBD+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft110{font-size:12px;line-height:15px;font-family:APHLBD+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:8px;font-family:APHLBD+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:646px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:187px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>F�rordning<br/>om �ndring i j�rnv�gsf�rordningen (2004:526);</b></p> <p style="position:absolute;top:244px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 28 november 2013.</p> <p style="position:absolute;top:278px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Regeringen f�reskriver att 6 kap. 2 a � j�rnv�gsf�rordningen (2004:526)</p> <p style="position:absolute;top:296px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">ska ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:339px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft13"><b>6 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:366px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>2 a �</b></p> <p style="position:absolute;top:364px;left:104px;white-space:nowrap" class="ft15">1</p> <p style="position:absolute;top:365px;left:123px;white-space:nowrap" class="ft10">Transportstyrelsen f�r meddela f�reskrifter om avgifter f�r tillsyn,</p> <p style="position:absolute;top:383px;left:76px;white-space:nowrap" class="ft19">registrering och �rendehandl�ggning enligt j�rnv�gslagen (2004:519) och enligt<br/>f�reskrifter som har meddelats med st�d av lagen samt enligt </p> <p style="position:absolute;top:418px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">1. Europaparlamentets och r�dets f�rordning (EG) nr 1371/2007 av den</p> <p style="position:absolute;top:435px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">23 oktober 2007 om r�ttigheter och skyldigheter f�r t�gresen�rer, och</p> <p style="position:absolute;top:452px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">2. Kommissionens f�rordning (EG) nr 352/2009 av den 24 april 2009 om</p> <p style="position:absolute;top:470px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">antagande av en gemensam s�kerhetsmetod f�r riskv�rdering och riskbe-<br/>d�mning som avses i artikel 6.3 a i Europaparlamentets och r�dets direktiv<br/>2004/49/EG.</p> <p style="position:absolute;top:522px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">F�r kulturhistorisk verksamhet p� j�rnv�g som bedrivs i begr�nsad omfatt-</p> <p style="position:absolute;top:539px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">ning och utan vinstsyfte f�r avgifterna best�mmas upp till full kostnadst�ck-<br/>ning. Detsamma g�ller avgifter f�r pr�vning av undantag fr�n medicinska<br/>krav f�r den som utf�r arbetsuppgifter av betydelse f�r s�kerheten.</p> <p style="position:absolute;top:610px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna f�rordning tr�der i kraft den 2 januari 2014.</p> <p style="position:absolute;top:645px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:680px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">CATHARINA ELMS�TER-SV�RD</p> <p style="position:absolute;top:697px;left:307px;white-space:nowrap" class="ft19">Lennart Renbjer<br/>(N�ringsdepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:923px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16">1 Senaste lydelse 2010:1605.</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>SFS 2013:992</b></p> <p style="position:absolute;top:202px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft110">Utkom fr�n trycket<br/>den 6 december 2013 </p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:946px;left:529px;white-space:nowrap" class="ft20">Norstedts Juridik AB/Fritzes</p> <p style="position:absolute;top:956px;left:534px;white-space:nowrap" class="ft20">Elanders Sverige AB, 2013</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning
om �ndring i j�rnv�gsf�rordningen (2004:526);

utf�rdad den 28 november 2013.

Regeringen f�reskriver att 6 kap. 2 a � j�rnv�gsf�rordningen (2004:526)

ska ha f�ljande lydelse.

6 kap.

2 a �

1

Transportstyrelsen f�r meddela f�reskrifter om avgifter f�r tillsyn,

registrering och �rendehandl�ggning enligt j�rnv�gslagen (2004:519) och enligt
f�reskrifter som har meddelats med st�d av lagen samt enligt

1. Europaparlamentets och r�dets f�rordning (EG) nr 1371/2007 av den

23 oktober 2007 om r�ttigheter och skyldigheter f�r t�gresen�rer, och

2. Kommissionens f�rordning (EG) nr 352/2009 av den 24 april 2009 om

antagande av en gemensam s�kerhetsmetod f�r riskv�rdering och riskbe-
d�mning som avses i artikel 6.3 a i Europaparlamentets och r�dets direktiv
2004/49/EG.

F�r kulturhistorisk verksamhet p� j�rnv�g som bedrivs i begr�nsad omfatt-

ning och utan vinstsyfte f�r avgifterna best�mmas upp till full kostnadst�ck-
ning. Detsamma g�ller avgifter f�r pr�vning av undantag fr�n medicinska
krav f�r den som utf�r arbetsuppgifter av betydelse f�r s�kerheten.

Denna f�rordning tr�der i kraft den 2 januari 2014.

P� regeringens v�gnar

CATHARINA ELMS�TER-SV�RD

Lennart Renbjer
(N�ringsdepartementet)

1 Senaste lydelse 2010:1605.

SFS 2013:992

Utkom fr�n trycket
den 6 december 2013

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

;