SFS 2013:994 Förordning om ändring i förordningen (2011:728) om behörighet för lokförare

130994.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:BAKMAB+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:BAKMAC+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:BAKMAC+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:14px;font-family:BAKMAC+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:12px;font-family:BAKMAB+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:19px;line-height:19px;font-family:BAKMAC+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:14px;line-height:17px;font-family:BAKMAB+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:12px;line-height:15px;font-family:BAKMAB+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:8px;font-family:BAKMAB+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:646px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:187px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>F�rordning<br/>om �ndring i f�rordningen (2011:728) om <br/>beh�righet f�r lokf�rare;</b></p> <p style="position:absolute;top:263px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 28 november 2013.</p> <p style="position:absolute;top:298px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Regeringen f�reskriver att 8 � f�rordningen (2011:728) om beh�righet f�r</p> <p style="position:absolute;top:315px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">lokf�rare ska ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:350px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft13"><b>8 �</b></p> <p style="position:absolute;top:350px;left:109px;white-space:nowrap" class="ft10">Transportstyrelsen f�r meddela f�reskrifter om</p> <p style="position:absolute;top:367px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft16">1. undantag fr�n krav p� kompletterande intyg,<br/>2. unders�kningar enligt 2 kap. 11 � andra stycket lagen (2011:725) om be-</p> <p style="position:absolute;top:402px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">h�righet f�r lokf�rare,</p> <p style="position:absolute;top:420px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft16">3. h�lsokontroller av f�rare,<br/>4. �tg�rder f�r att f�rhindra f�rfalskning av f�rarbevis och kompletterande</p> <p style="position:absolute;top:454px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">intyg,</p> <p style="position:absolute;top:472px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">5. utbildning f�r att uppfylla kraven enligt 2 kap. 2 � f�rsta stycket 5 och 2</p> <p style="position:absolute;top:489px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">kap. 4 � f�rsta stycket 2 och 3 lagen om beh�righet f�r lokf�rare,</p> <p style="position:absolute;top:507px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft16">6. avgifter f�r prov f�r f�rarbevis,<br/>7. avgifter f�r f�rarbevisregistret och tillst�ndsregistret,<br/>8. att gallring av personuppgifter ska ske senast vid en viss tidpunkt, och <br/>9. avgifter f�r tillsyn och �rendehandl�ggning enligt lagen om beh�righet</p> <p style="position:absolute;top:576px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">f�r lokf�rare och enligt f�reskrifter som har meddelats i anslutning till lagen.</p> <p style="position:absolute;top:594px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Innan Transportstyrelsen meddelar f�reskrifter med st�d av f�rsta stycket 2</p> <p style="position:absolute;top:611px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">och 3 ska den inh�mta ett yttrande fr�n Socialstyrelsen.</p> <p style="position:absolute;top:628px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Innan Transportstyrelsen meddelar f�reskrifter med st�d av f�rsta stycket 5</p> <p style="position:absolute;top:646px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">ska den inh�mta ett yttrande fr�n Myndigheten f�r yrkesh�gskolan.</p> <p style="position:absolute;top:663px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Avgifter f�r s�rskild bed�mning av medicinska krav f�r f�rarbeh�righet f�r</p> <p style="position:absolute;top:681px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">best�mmas upp till full kostnadst�ckning.</p> <p style="position:absolute;top:717px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna f�rordning tr�der i kraft den 2 januari 2014.</p> <p style="position:absolute;top:751px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:786px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">CATHARINA ELMS�TER-SV�RD</p> <p style="position:absolute;top:804px;left:307px;white-space:nowrap" class="ft16">Lennart Renbjer<br/>(N�ringsdepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>SFS 2013:994</b></p> <p style="position:absolute;top:202px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft17">Utkom fr�n trycket<br/>den 6 december 2013</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:946px;left:529px;white-space:nowrap" class="ft20">Norstedts Juridik AB/Fritzes</p> <p style="position:absolute;top:956px;left:534px;white-space:nowrap" class="ft20">Elanders Sverige AB, 2013</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning
om �ndring i f�rordningen (2011:728) om
beh�righet f�r lokf�rare;

utf�rdad den 28 november 2013.

Regeringen f�reskriver att 8 � f�rordningen (2011:728) om beh�righet f�r

lokf�rare ska ha f�ljande lydelse.

8 �

Transportstyrelsen f�r meddela f�reskrifter om

1. undantag fr�n krav p� kompletterande intyg,
2. unders�kningar enligt 2 kap. 11 � andra stycket lagen (2011:725) om be-

h�righet f�r lokf�rare,

3. h�lsokontroller av f�rare,
4. �tg�rder f�r att f�rhindra f�rfalskning av f�rarbevis och kompletterande

intyg,

5. utbildning f�r att uppfylla kraven enligt 2 kap. 2 � f�rsta stycket 5 och 2

kap. 4 � f�rsta stycket 2 och 3 lagen om beh�righet f�r lokf�rare,

6. avgifter f�r prov f�r f�rarbevis,
7. avgifter f�r f�rarbevisregistret och tillst�ndsregistret,
8. att gallring av personuppgifter ska ske senast vid en viss tidpunkt, och
9. avgifter f�r tillsyn och �rendehandl�ggning enligt lagen om beh�righet

f�r lokf�rare och enligt f�reskrifter som har meddelats i anslutning till lagen.

Innan Transportstyrelsen meddelar f�reskrifter med st�d av f�rsta stycket 2

och 3 ska den inh�mta ett yttrande fr�n Socialstyrelsen.

Innan Transportstyrelsen meddelar f�reskrifter med st�d av f�rsta stycket 5

ska den inh�mta ett yttrande fr�n Myndigheten f�r yrkesh�gskolan.

Avgifter f�r s�rskild bed�mning av medicinska krav f�r f�rarbeh�righet f�r

best�mmas upp till full kostnadst�ckning.

Denna f�rordning tr�der i kraft den 2 januari 2014.

P� regeringens v�gnar

CATHARINA ELMS�TER-SV�RD

Lennart Renbjer
(N�ringsdepartementet)

SFS 2013:994

Utkom fr�n trycket
den 6 december 2013

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

;