SFS 2013:997 Förordning om ändring i förordningen (1996:1357) om statlig ersättning för hälso- och sjukvård till asylsökande

130997.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:BCHFDJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:BCHFDK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:BCHFDK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:14px;font-family:BCHFDK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:8px;font-family:BCHFDJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:14px;font-family:BCHFEL+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:7px;font-family:BCHFDJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:12px;font-family:BCHFDJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft18{font-size:19px;line-height:19px;font-family:BCHFDK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:14px;line-height:17px;font-family:BCHFDJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft110{font-size:12px;line-height:15px;font-family:BCHFDJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:8px;font-family:BCHFDJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:646px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:187px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>F�rordning<br/>om �ndring i f�rordningen (1996:1357) om statlig <br/>ers�ttning f�r h�lso- och sjukv�rd till asyls�kande;</b></p> <p style="position:absolute;top:263px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 28 november 2013.</p> <p style="position:absolute;top:298px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Regeringen f�reskriver att 6 � f�rordningen (1996:1357) om statlig ers�tt-</p> <p style="position:absolute;top:315px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">ning f�r h�lso- och sjukv�rd till asyls�kande ska ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:350px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft13"><b>6 �</b></p> <p style="position:absolute;top:348px;left:94px;white-space:nowrap" class="ft14">1</p> <p style="position:absolute;top:350px;left:113px;white-space:nowrap" class="ft10">H�lso- och sjukv�rd enligt 2 och 4 �� ers�tts i form av en <i>schablon-</i></p> <p style="position:absolute;top:367px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19"><i>ers�ttning</i> som l�mnas med ett visst belopp per kvartal och person f�r utl�n-<br/>ningar som bor inom landstinget eller kommunen och som �r registrerade hos<br/>Migrationsverket den sista dagen i kvartalet. Ers�ttningen betalas ut i den<br/>m�nad som f�ljer varje kvartalsskifte.</p> <p style="position:absolute;top:437px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Schabloners�ttningen som ges f�r barn �r 3 560 kronor f�r barn till och</p> <p style="position:absolute;top:454px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">med arton �r. F�r vuxna ges schabloners�ttning med 4 215 kronor f�r perso-<br/>ner fr�n och med nitton �r till och med sextio �r och med 5 355 kronor f�r<br/>personer som �r sextioett �r eller �ldre.</p> <p style="position:absolute;top:507px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Kostnader f�r tolk, hj�lpmedel och transport eller sjukresa i samband med</p> <p style="position:absolute;top:524px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">v�rd som ger r�tt till ers�ttning inkluderas i schabloners�ttningen.</p> <p style="position:absolute;top:560px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 januari 2014. </p> <p style="position:absolute;top:595px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:630px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">TOBIAS BILLSTR�M</p> <p style="position:absolute;top:647px;left:307px;white-space:nowrap" class="ft19">Johanna Johnsson<br/>(Justitiedepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:923px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16">1 Senaste lydelse 2012:840.</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>SFS 2013:997</b></p> <p style="position:absolute;top:202px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft110">Utkom fr�n trycket<br/>den 6 december 2013</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:946px;left:529px;white-space:nowrap" class="ft20">Norstedts Juridik AB/Fritzes</p> <p style="position:absolute;top:956px;left:534px;white-space:nowrap" class="ft20">Elanders Sverige AB, 2013</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning
om �ndring i f�rordningen (1996:1357) om statlig
ers�ttning f�r h�lso- och sjukv�rd till asyls�kande;

utf�rdad den 28 november 2013.

Regeringen f�reskriver att 6 � f�rordningen (1996:1357) om statlig ers�tt-

ning f�r h�lso- och sjukv�rd till asyls�kande ska ha f�ljande lydelse.

6 �

1

H�lso- och sjukv�rd enligt 2 och 4 �� ers�tts i form av en schablon-

ers�ttning som l�mnas med ett visst belopp per kvartal och person f�r utl�n-
ningar som bor inom landstinget eller kommunen och som �r registrerade hos
Migrationsverket den sista dagen i kvartalet. Ers�ttningen betalas ut i den
m�nad som f�ljer varje kvartalsskifte.

Schabloners�ttningen som ges f�r barn �r 3 560 kronor f�r barn till och

med arton �r. F�r vuxna ges schabloners�ttning med 4 215 kronor f�r perso-
ner fr�n och med nitton �r till och med sextio �r och med 5 355 kronor f�r
personer som �r sextioett �r eller �ldre.

Kostnader f�r tolk, hj�lpmedel och transport eller sjukresa i samband med

v�rd som ger r�tt till ers�ttning inkluderas i schabloners�ttningen.

Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 januari 2014.

P� regeringens v�gnar

TOBIAS BILLSTR�M

Johanna Johnsson
(Justitiedepartementet)

1 Senaste lydelse 2012:840.

SFS 2013:997

Utkom fr�n trycket
den 6 december 2013

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

;