SFS 2013:998 Förordning om ändring i förordningen (1991:1278) om kommunernas betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård

130998.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:BCOEMN+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:BCOEMO+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:BCOEMO+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:14px;font-family:BCOEMO+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:8px;font-family:BCOEMN+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:7px;font-family:BCOEMN+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:12px;font-family:BCOEMN+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:19px;line-height:19px;font-family:BCOEMO+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft18{font-size:14px;line-height:17px;font-family:BCOEMN+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:14px;line-height:18px;font-family:BCOEMN+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft110{font-size:12px;line-height:15px;font-family:BCOEMN+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:14px;font-family:BCOEMN+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft21{font-size:15px;font-family:BCOEMO+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft22{font-size:8px;font-family:BCOEMN+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft23{font-size:14px;font-family:BCOEMO+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft24{font-size:7px;font-family:BCOEMN+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft25{font-size:12px;font-family:BCOEMN+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft26{font-size:14px;line-height:17px;font-family:BCOEMN+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:646px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:187px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>F�rordning<br/>om �ndring i f�rordningen (1991:1278) om <br/>kommunernas betalningsansvar f�r viss h�lso- och <br/>sjukv�rd;</b></p> <p style="position:absolute;top:283px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 28 november 2013.</p> <p style="position:absolute;top:316px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Regeringen f�reskriver att 3 och 4 �� f�rordningen (1991:1278) om kom-</p> <p style="position:absolute;top:334px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18">munernas betalningsansvar f�r viss h�lso- och sjukv�rd ska ha f�ljande<br/>lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:385px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft13"><b>3 �</b></p> <p style="position:absolute;top:383px;left:94px;white-space:nowrap" class="ft14">1</p> <p style="position:absolute;top:385px;left:113px;white-space:nowrap" class="ft10">F�r somatisk l�ngtidssjukv�rd som bedrivs av ett landsting ska ers�tt-</p> <p style="position:absolute;top:403px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">ning l�mnas f�r varje utnyttjad v�rdplats under �r 2014 med f�ljande belopp.</p> <p style="position:absolute;top:839px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">F�r somatisk l�ngtidssjukv�rd som bedrivs av en enskild v�rdgivare p�</p> <p style="position:absolute;top:857px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18">uppdrag av ett landsting, ska ers�ttning l�mnas med det belopp som motsvarar<br/>landstingets kostnader f�r v�rden.</p> <p style="position:absolute;top:892px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">F�rsta och andra styckena g�ller inte geriatrisk v�rd.</p> <p style="position:absolute;top:927px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15">1 Senaste lydelse 2012:693.</p> <p style="position:absolute;top:437px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">Landsting</p> <p style="position:absolute;top:437px;left:342px;white-space:nowrap" class="ft10">Kronor per p�b�rjat v�rddygn</p> <p style="position:absolute;top:465px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">Stockholms l�ns landsting</p> <p style="position:absolute;top:465px;left:411px;white-space:nowrap" class="ft10">3 310</p> <p style="position:absolute;top:484px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">S�dermanlands l�ns landsting</p> <p style="position:absolute;top:484px;left:411px;white-space:nowrap" class="ft10">2 314</p> <p style="position:absolute;top:502px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">�sterg�tlands l�ns landsting</p> <p style="position:absolute;top:502px;left:411px;white-space:nowrap" class="ft10">2 096</p> <p style="position:absolute;top:521px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">J�nk�pings l�ns landsting</p> <p style="position:absolute;top:521px;left:411px;white-space:nowrap" class="ft10">2 604</p> <p style="position:absolute;top:540px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">Kalmar l�ns landsting</p> <p style="position:absolute;top:540px;left:411px;white-space:nowrap" class="ft10">2 854</p> <p style="position:absolute;top:559px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">Sk�ne l�ns landsting</p> <p style="position:absolute;top:559px;left:411px;white-space:nowrap" class="ft10">3 264</p> <p style="position:absolute;top:577px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">Hallands l�ns landsting</p> <p style="position:absolute;top:577px;left:411px;white-space:nowrap" class="ft10">3 633</p> <p style="position:absolute;top:596px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">V�rmlands l�ns landsting</p> <p style="position:absolute;top:596px;left:411px;white-space:nowrap" class="ft10">2 221</p> <p style="position:absolute;top:615px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18">�rebro l�ns landsting<br/> f�r v�rdplats p� Universitetssjukhuset<br/>�rebro</p> <p style="position:absolute;top:651px;left:411px;white-space:nowrap" class="ft10">2 306</p> <p style="position:absolute;top:670px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10"> f�r v�rdplats p� Karlskoga lasarett</p> <p style="position:absolute;top:670px;left:411px;white-space:nowrap" class="ft10">2 570</p> <p style="position:absolute;top:688px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10"> f�r v�rdplats p� Lindesbergs lasarett</p> <p style="position:absolute;top:688px;left:411px;white-space:nowrap" class="ft10">2 318</p> <p style="position:absolute;top:707px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">Dalarnas l�ns landsting</p> <p style="position:absolute;top:707px;left:411px;white-space:nowrap" class="ft10">2 503</p> <p style="position:absolute;top:726px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">G�vleborgs l�ns landsting</p> <p style="position:absolute;top:726px;left:411px;white-space:nowrap" class="ft10">2 342</p> <p style="position:absolute;top:745px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">V�sternorrlands l�ns landsting</p> <p style="position:absolute;top:745px;left:411px;white-space:nowrap" class="ft10">2 460</p> <p style="position:absolute;top:763px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">V�sterbottens l�ns landsting<br/> f�r v�rdplats p� Lycksele lasarett</p> <p style="position:absolute;top:782px;left:411px;white-space:nowrap" class="ft10">2 798</p> <p style="position:absolute;top:801px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">Norrbottens l�ns landsting</p> <p style="position:absolute;top:801px;left:411px;white-space:nowrap" class="ft10">2 715</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>SFS 2013:998</b></p> <p style="position:absolute;top:202px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft110">Utkom fr�n trycket<br/>den 6 december 2013</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft20">2</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS 2013:998</b></p> <p style="position:absolute;top:946px;left:527px;white-space:nowrap" class="ft22">Norstedts Juridik AB/Fritzes</p> <p style="position:absolute;top:956px;left:532px;white-space:nowrap" class="ft22">Elanders Sverige AB, 2013</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft23"><b>4 �</b></p> <p style="position:absolute;top:49px;left:199px;white-space:nowrap" class="ft22">2</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:218px;white-space:nowrap" class="ft20">Kommunen ska l�mna ers�ttning f�r patienter som inte l�ngre beh�ver</p> <p style="position:absolute;top:68px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft26">den medicinska v�rd som ges vid den enhet inom landstingets h�lso- och<br/>sjukv�rd d�r de v�rdas eller vid n�gon annan enhet inom landstingets h�lso-<br/>och sjukv�rd f�r vilken kommunen inte har betalningsansvar. Har inte annat<br/>�verenskommits ska ers�ttningen, f�r varje v�rddygn som p�b�rjas under �r<br/>2014, l�mnas med</p> <p style="position:absolute;top:155px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft26">a) 4 513 kronor f�r patienter vid en enhet f�r somatisk akutsjukv�rd,<br/>b) 3 256 kronor f�r patienter vid en enhet f�r geriatrisk v�rd, och<br/>c) 3 828 kronor f�r patienter vid en enhet f�r psykiatrisk v�rd.<br/>Har ett landsting och en kommun kommit �verens om viss ers�ttning f�r</p> <p style="position:absolute;top:225px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft26">v�rd av utskrivningsklara patienter, ska ers�ttning l�mnas med detta belopp. I<br/>fall som avses i f�rsta stycket ska ers�ttning dock l�mnas med l�gst 3 132 kro-<br/>nor f�r varje v�rddygn.</p> <p style="position:absolute;top:277px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">F�r psykiatrisk v�rd som bedrivs av en enskild v�rdgivare p� uppdrag av</p> <p style="position:absolute;top:294px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft26">ett landsting ska ers�ttning l�mnas med det belopp som motsvarar lands-<br/>tingets kostnader f�r v�rden.</p> <p style="position:absolute;top:348px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 januari 2014. �ldre f�reskrifter g�ller</p> <p style="position:absolute;top:365px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">fortfarande i fr�ga om betalningsansvar som avser tidigare �r. </p> <p style="position:absolute;top:400px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:435px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">MARIA LARSSON</p> <p style="position:absolute;top:452px;left:412px;white-space:nowrap" class="ft26">Lars Hedengran<br/>(Socialdepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:921px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft24">2 Senaste lydelse 2012:693.</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning
om �ndring i f�rordningen (1991:1278) om
kommunernas betalningsansvar f�r viss h�lso- och
sjukv�rd;

utf�rdad den 28 november 2013.

Regeringen f�reskriver att 3 och 4 �� f�rordningen (1991:1278) om kom-

munernas betalningsansvar f�r viss h�lso- och sjukv�rd ska ha f�ljande
lydelse.

3 �

1

F�r somatisk l�ngtidssjukv�rd som bedrivs av ett landsting ska ers�tt-

ning l�mnas f�r varje utnyttjad v�rdplats under �r 2014 med f�ljande belopp.

F�r somatisk l�ngtidssjukv�rd som bedrivs av en enskild v�rdgivare p�

uppdrag av ett landsting, ska ers�ttning l�mnas med det belopp som motsvarar
landstingets kostnader f�r v�rden.

F�rsta och andra styckena g�ller inte geriatrisk v�rd.

1 Senaste lydelse 2012:693.

Landsting

Kronor per p�b�rjat v�rddygn

Stockholms l�ns landsting

3 310

S�dermanlands l�ns landsting

2 314

�sterg�tlands l�ns landsting

2 096

J�nk�pings l�ns landsting

2 604

Kalmar l�ns landsting

2 854

Sk�ne l�ns landsting

3 264

Hallands l�ns landsting

3 633

V�rmlands l�ns landsting

2 221

�rebro l�ns landsting
 f�r v�rdplats p� Universitetssjukhuset
�rebro

2 306

 f�r v�rdplats p� Karlskoga lasarett

2 570

 f�r v�rdplats p� Lindesbergs lasarett

2 318

Dalarnas l�ns landsting

2 503

G�vleborgs l�ns landsting

2 342

V�sternorrlands l�ns landsting

2 460

V�sterbottens l�ns landsting
 f�r v�rdplats p� Lycksele lasarett

2 798

Norrbottens l�ns landsting

2 715

SFS 2013:998

Utkom fr�n trycket
den 6 december 2013

background image

2

SFS 2013:998

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

4 �

2

Kommunen ska l�mna ers�ttning f�r patienter som inte l�ngre beh�ver

den medicinska v�rd som ges vid den enhet inom landstingets h�lso- och
sjukv�rd d�r de v�rdas eller vid n�gon annan enhet inom landstingets h�lso-
och sjukv�rd f�r vilken kommunen inte har betalningsansvar. Har inte annat
�verenskommits ska ers�ttningen, f�r varje v�rddygn som p�b�rjas under �r
2014, l�mnas med

a) 4 513 kronor f�r patienter vid en enhet f�r somatisk akutsjukv�rd,
b) 3 256 kronor f�r patienter vid en enhet f�r geriatrisk v�rd, och
c) 3 828 kronor f�r patienter vid en enhet f�r psykiatrisk v�rd.
Har ett landsting och en kommun kommit �verens om viss ers�ttning f�r

v�rd av utskrivningsklara patienter, ska ers�ttning l�mnas med detta belopp. I
fall som avses i f�rsta stycket ska ers�ttning dock l�mnas med l�gst 3 132 kro-
nor f�r varje v�rddygn.

F�r psykiatrisk v�rd som bedrivs av en enskild v�rdgivare p� uppdrag av

ett landsting ska ers�ttning l�mnas med det belopp som motsvarar lands-
tingets kostnader f�r v�rden.

Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 januari 2014. �ldre f�reskrifter g�ller

fortfarande i fr�ga om betalningsansvar som avser tidigare �r.

P� regeringens v�gnar

MARIA LARSSON

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

2 Senaste lydelse 2012:693.

;