SFS 2013:979 Förordning om ändring i förordningen (2007:1266) med instruktion för Försvarsmakten

130979.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:NHIMFK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:NHIMFL+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:NHIMFL+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:14px;font-family:NHIMFM+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:14px;font-family:NHIMFL+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:8px;font-family:NHIMFK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:15px;font-family:NHIMFL+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:7px;font-family:NHIMFK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft18{font-size:12px;font-family:NHIMFK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:19px;line-height:19px;font-family:NHIMFL+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft110{font-size:14px;line-height:17px;font-family:NHIMFK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft111{font-size:12px;line-height:15px;font-family:NHIMFK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:14px;font-family:NHIMFK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft21{font-size:15px;font-family:NHIMFL+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft22{font-size:8px;font-family:NHIMFK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft23{font-size:14px;font-family:NHIMFM+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft24{font-size:14px;font-family:NHIMFL+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft25{font-size:7px;font-family:NHIMFK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft26{font-size:12px;font-family:NHIMFK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft27{font-size:14px;line-height:17px;font-family:NHIMFL+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft28{font-size:14px;line-height:17px;font-family:NHIMFK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:646px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:187px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>F�rordning<br/>om �ndring i f�rordningen (2007:1266) med <br/>instruktion f�r F�rsvarsmakten;</b></p> <p style="position:absolute;top:263px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 21 november 2013.</p> <p style="position:absolute;top:298px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Regeringen f�reskriver i fr�ga om f�rordningen (2007:1266) med instruk-</p> <p style="position:absolute;top:315px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">tion f�r F�rsvarsmakten </p> <p style="position:absolute;top:333px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft110"><i>dels </i>att 15 � och bilaga 2 till f�rordningen ska ha f�ljande lydelse,<br/><i>dels</i> att det i f�rordningen ska inf�ras tv� nya paragrafer, 3 c � och 21 a �,</p> <p style="position:absolute;top:367px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">samt n�rmast f�re 21 a � en ny rubrik av f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:402px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>3 c �</b></p> <p style="position:absolute;top:402px;left:118px;white-space:nowrap" class="ft10">F�rsvarsmakten ska bedriva milit�r luftfart.</p> <p style="position:absolute;top:437px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>15 �</b></p> <p style="position:absolute;top:435px;left:101px;white-space:nowrap" class="ft15">1</p> <p style="position:absolute;top:437px;left:120px;white-space:nowrap" class="ft10">I H�gkvarteret ska det finnas en ledningsstab, en enhet f�r produktion,</p> <p style="position:absolute;top:454px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft110">en enhet f�r insatser, en enhet f�r underr�ttelse- och s�kerhetstj�nst, en chefs-<br/>jurist, en ekonomidirekt�r, en personaldirekt�r, en s�kerhetsinspektion, en<br/>generall�kare och en flygs�kerhetsinspekt�r.</p> <p style="position:absolute;top:507px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">I s�kerhetsinspektionen ska representanter f�r F�rsvarets materielverk</p> <p style="position:absolute;top:524px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">ing�. </p> <p style="position:absolute;top:568px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16"><b>Flygs�kerhetsinspekt�rens tillsynsansvar</b></p> <p style="position:absolute;top:594px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>21 a �</b></p> <p style="position:absolute;top:594px;left:126px;white-space:nowrap" class="ft10">N�r flygs�kerhetsinspekt�ren ut�var sin tillsynsfunktion �ver milit�r</p> <p style="position:absolute;top:611px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft110">luftfart enligt luftfartslagen (2010:500) och f�reskrifter som meddelats med<br/>st�d av lagen, �r flygs�kerhetsinspekt�ren inte underst�lld �verbef�lhavaren. </p> <p style="position:absolute;top:664px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 januari 2014.</p> <p style="position:absolute;top:699px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:734px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">KARIN ENSTR�M</p> <p style="position:absolute;top:751px;left:307px;white-space:nowrap" class="ft110">Maria Hedeg�rd<br/>(F�rsvarsdepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:923px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft17">1 Senaste lydelse 2008:287.</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>SFS 2013:979</b></p> <p style="position:absolute;top:202px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft111">Utkom fr�n trycket<br/>den 6 december 2013</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft20">2</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS 2013:979</b></p> <p style="position:absolute;top:946px;left:527px;white-space:nowrap" class="ft22">Norstedts Juridik AB/Fritzes</p> <p style="position:absolute;top:956px;left:532px;white-space:nowrap" class="ft22">Elanders Sverige AB, 2013</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:482px;white-space:nowrap" class="ft20"> <i>Bilaga 2</i></p> <p style="position:absolute;top:49px;left:619px;white-space:nowrap" class="ft22">2</p> <p style="position:absolute;top:94px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft27"><b>Befattningar f�r vilka regeringen beslutar placering efter f�rslag fr�n <br/>F�rsvarsmakten</b></p> <p style="position:absolute;top:138px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">H�gkvarteret:</p> <p style="position:absolute;top:155px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft28">Chef f�r ledningsstaben<br/>Produktionschef<br/>Insatschef<br/>Chef f�r s�kerhetsinspektionen<br/>Generall�kare<br/>Flygs�kerhetsinspekt�r</p> <p style="position:absolute;top:277px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">Internationella befattningar:</p> <p style="position:absolute;top:921px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft25">2 Senaste lydelse 2010:1468.</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning
om �ndring i f�rordningen (2007:1266) med
instruktion f�r F�rsvarsmakten;

utf�rdad den 21 november 2013.

Regeringen f�reskriver i fr�ga om f�rordningen (2007:1266) med instruk-

tion f�r F�rsvarsmakten

dels att 15 � och bilaga 2 till f�rordningen ska ha f�ljande lydelse,
dels att det i f�rordningen ska inf�ras tv� nya paragrafer, 3 c � och 21 a �,

samt n�rmast f�re 21 a � en ny rubrik av f�ljande lydelse.

3 c �

F�rsvarsmakten ska bedriva milit�r luftfart.

15 �

1

I H�gkvarteret ska det finnas en ledningsstab, en enhet f�r produktion,

en enhet f�r insatser, en enhet f�r underr�ttelse- och s�kerhetstj�nst, en chefs-
jurist, en ekonomidirekt�r, en personaldirekt�r, en s�kerhetsinspektion, en
generall�kare och en flygs�kerhetsinspekt�r.

I s�kerhetsinspektionen ska representanter f�r F�rsvarets materielverk

ing�.

Flygs�kerhetsinspekt�rens tillsynsansvar

21 a �

N�r flygs�kerhetsinspekt�ren ut�var sin tillsynsfunktion �ver milit�r

luftfart enligt luftfartslagen (2010:500) och f�reskrifter som meddelats med
st�d av lagen, �r flygs�kerhetsinspekt�ren inte underst�lld �verbef�lhavaren.

Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 januari 2014.

P� regeringens v�gnar

KARIN ENSTR�M

Maria Hedeg�rd
(F�rsvarsdepartementet)

1 Senaste lydelse 2008:287.

SFS 2013:979

Utkom fr�n trycket
den 6 december 2013

background image

2

SFS 2013:979

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

Bilaga 2

2

Befattningar f�r vilka regeringen beslutar placering efter f�rslag fr�n
F�rsvarsmakten

H�gkvarteret:

Chef f�r ledningsstaben
Produktionschef
Insatschef
Chef f�r s�kerhetsinspektionen
Generall�kare
Flygs�kerhetsinspekt�r

Internationella befattningar:

2 Senaste lydelse 2010:1468.

;