SFS 2014:90 Förordning om ändring i förordningen (2002:989) om statligt stöd för verksamhet som förebygger och motverkar diskriminering

140090.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2002:989) om statligt
stöd för verksamhet som förebygger och motverkar
diskriminering;

utfärdad den 20 februari 2014.

Regeringen föreskriver att i 4�9 §§ förordningen (2002:989) om statligt

stöd för verksamhet som förebygger och motverkar diskriminering

1 ordet

⬝Ungdomsstyrelsen⬝ i olika böjningsformer ska bytas ut mot ⬝Myndigheten
för ungdoms- och civilsamhällesfrågor⬝ i motsvarande form.

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2014.

På regeringens vägnar

ERIK ULLENHAG

Monica Rodrigo
(Arbetsmarknadsdepartementet)

1 Senaste lydelse av
4 § 2007:508 7 § 2007:508
5 § 2007:508 8 § 2007:508
6 § 2007:508 9 § 2007:508.

SFS 2014:90

Utkom från trycket
den 4 mars 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014