SFS 2014:115 Förordning med instruktion för utrikesrepresentationen

140115.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:FNKENJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:FNKEOJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:FNKEOJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:15px;font-family:FNKEOJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:14px;font-family:FNKEOJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:12px;font-family:FNKENJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:19px;line-height:19px;font-family:FNKEOJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:14px;line-height:17px;font-family:FNKENJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft18{font-size:12px;line-height:15px;font-family:FNKENJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:14px;font-family:FNKENJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft21{font-size:15px;font-family:FNKEOJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft22{font-size:14px;font-family:FNKEOJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft23{font-size:14px;line-height:17px;font-family:FNKENJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft30{font-size:14px;font-family:FNKENJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft31{font-size:15px;font-family:FNKEOJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft32{font-size:14px;font-family:FNKEOJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft33{font-size:14px;line-height:17px;font-family:FNKENJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft40{font-size:14px;font-family:FNKENJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft41{font-size:15px;font-family:FNKEOJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft42{font-size:14px;font-family:FNKEOJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft43{font-size:14px;line-height:17px;font-family:FNKENJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft50{font-size:14px;font-family:FNKENJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft51{font-size:15px;font-family:FNKEOJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft52{font-size:14px;font-family:FNKEOJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft53{font-size:14px;line-height:17px;font-family:FNKENJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft60{font-size:14px;font-family:FNKENJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft61{font-size:15px;font-family:FNKEOJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft62{font-size:14px;font-family:FNKEOJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft63{font-size:14px;line-height:17px;font-family:FNKENJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft64{font-size:14px;line-height:17px;font-family:FNKEOJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft70{font-size:14px;font-family:FNKENJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft71{font-size:15px;font-family:FNKEOJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft72{font-size:14px;font-family:FNKEOJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft73{font-size:14px;line-height:17px;font-family:FNKEOJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft74{font-size:14px;line-height:17px;font-family:FNKENJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft80{font-size:14px;font-family:FNKENJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft81{font-size:15px;font-family:FNKEOJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft82{font-size:8px;font-family:FNKENJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft83{font-size:14px;font-family:FNKEOJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft84{font-size:14px;line-height:17px;font-family:FNKENJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:646px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:192px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16"><b>F�rordning<br/>med instruktion f�r utrikesrepresentationen;</b></p> <p style="position:absolute;top:248px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 6 mars 2014.</p> <p style="position:absolute;top:283px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Regeringen f�reskriver f�ljande.</p> <p style="position:absolute;top:327px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft13"><b>1 kap. Utrikesrepresentationen</b></p> <p style="position:absolute;top:353px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>1 �</b></p> <p style="position:absolute;top:353px;left:109px;white-space:nowrap" class="ft10">Utrikesrepresentationen verkar inom de ramar som anges av Wienkon-</p> <p style="position:absolute;top:370px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft17">ventionen om diplomatiska f�rbindelser (S� 1967:1), Wienkonventionen om<br/>konsul�ra f�rbindelser (S� 1974:10) och andra internationella konventioner.</p> <p style="position:absolute;top:422px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>2 �</b></p> <p style="position:absolute;top:422px;left:109px;white-space:nowrap" class="ft10">Utrikesrepresentationen utg�rs av utlandsmyndigheterna, honor�rkon-</p> <p style="position:absolute;top:440px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">sulaten och Svenska institutet i Alexandria.</p> <p style="position:absolute;top:457px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Utlandsmyndigheter �r beskickningar, delegationer vid internationella</p> <p style="position:absolute;top:474px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">organisationer och karri�rkonsulat.</p> <p style="position:absolute;top:492px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Utlandsmyndigheterna bildar tillsammans med Utrikesdepartementet utri-</p> <p style="position:absolute;top:509px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">kesf�rvaltningen. </p> <p style="position:absolute;top:527px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">I Regeringskansliet finns ett gemensamt kansli f�r Sveriges s�ndebud i</p> <p style="position:absolute;top:544px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft17">vissa l�nder. I fr�ga om detta kansli och de s�ndebuden till�mpas best�mmel-<br/>serna i denna f�rordning om beskickningar och myndighetschefer i till�mp-<br/>liga delar samt de f�reskrifter som Regeringskansliet meddelar.</p> <p style="position:absolute;top:614px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>3 �</b></p> <p style="position:absolute;top:614px;left:109px;white-space:nowrap" class="ft10">F�reskrifter om Svenska institutet i Alexandria finns i f�rordningen</p> <p style="position:absolute;top:631px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">(1998:1218) med instruktion f�r Svenska institutet i Alexandria.</p> <p style="position:absolute;top:666px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>4 �</b></p> <p style="position:absolute;top:666px;left:109px;white-space:nowrap" class="ft10">En beskickning ben�mns ambassad eller legation. En delegation vid en</p> <p style="position:absolute;top:683px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">internationell organisation ben�mns delegation eller representation.</p> <p style="position:absolute;top:718px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>5 �</b></p> <p style="position:absolute;top:718px;left:109px;white-space:nowrap" class="ft10">Ett karri�rkonsulat �r ett konsulat som leds av en uts�nd tj�nsteman. Be-</p> <p style="position:absolute;top:735px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft17">st�mmelserna om konsuler och konsulat i 3 kap. g�ller endast karri�rkonsuler<br/>och karri�rkonsulat. Om n�got annat inte anges eller framg�r av samman-<br/>hanget, avses i denna f�rordning med konsul �ven generalkonsul och vice-<br/>konsul och med konsulat �ven generalkonsulat och vicekonsulat.</p> <p style="position:absolute;top:823px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>6 �</b></p> <p style="position:absolute;top:822px;left:109px;white-space:nowrap" class="ft10">Utrikesrepresentationen lyder under Regeringskansliet. Utlandsmyndig-</p> <p style="position:absolute;top:840px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">heterna �r i administrativt h�nseende direkt underst�llda Regeringskansliet.</p> <p style="position:absolute;top:875px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>7 �</b></p> <p style="position:absolute;top:875px;left:109px;white-space:nowrap" class="ft10">En beskickning �r �verordnad myndighet f�r honor�rkonsulat i land d�r</p> <p style="position:absolute;top:892px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft17">beskickningschefen �r ackrediterad. Ett honor�rkonsulat som finns i ett kar-<br/>ri�rkonsulats distrikt �r underst�llt karri�rkonsulatet.</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>SFS 2014:115</b></p> <p style="position:absolute;top:202px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft18">Utkom fr�n trycket<br/>den 18 mars 2014</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft20">2</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS 2014:115</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>8 �</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:214px;white-space:nowrap" class="ft20">En utlandsmyndighets konsul�ra distrikt fastst�lls av Regeringskansliet.</p> <p style="position:absolute;top:86px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>9 �</b></p> <p style="position:absolute;top:85px;left:214px;white-space:nowrap" class="ft20">En beskickningschef f�retr�der konsulaten i verksamhetslandet i f�rh�l-</p> <p style="position:absolute;top:103px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">lande till verksamhetslandets regering och utrikesministerium.</p> <p style="position:absolute;top:138px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>10 �</b></p> <p style="position:absolute;top:138px;left:221px;white-space:nowrap" class="ft20">Regeringskansliet f�r besluta om lokal samverkan med en annan utri-</p> <p style="position:absolute;top:155px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">kesf�rvaltning.</p> <p style="position:absolute;top:172px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">Inom ramen f�r samverkan enligt f�rsta stycket f�r Regeringskansliet be-</p> <p style="position:absolute;top:190px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft23">sluta om diplomatisk eller konsul�r n�rvaro d�r Sverige inte har en utlands-<br/>myndighet.</p> <p style="position:absolute;top:225px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">Inom ramen f�r samverkan enligt f�rsta stycket f�r Regeringskansliet</p> <p style="position:absolute;top:242px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft23">medge att ett annat lands diplomat eller konsul placeras vid en svensk ut-<br/>landsmyndighet.</p> <p style="position:absolute;top:303px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>2 kap. Utlandsmyndigheternas organisation och personal</b></p> <p style="position:absolute;top:329px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>Organisation</b></p> <p style="position:absolute;top:355px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>1 �</b></p> <p style="position:absolute;top:355px;left:214px;white-space:nowrap" class="ft20">En beskickning kan efter beslut av Regeringskansliet ha ett eller flera</p> <p style="position:absolute;top:373px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">sektionskanslier p� annan plats f�r s�rskilda uppgifter.</p> <p style="position:absolute;top:408px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>2 �</b></p> <p style="position:absolute;top:407px;left:214px;white-space:nowrap" class="ft20">Varje utlandsmyndighet leds av en chef.</p> <p style="position:absolute;top:425px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">Chef f�r en beskickning �r ett s�ndebud (ambassad�r) eller en charg�</p> <p style="position:absolute;top:442px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">daffaires.</p> <p style="position:absolute;top:460px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">Chef f�r en delegation �r en delegationschef med st�llning som s�ndebud</p> <p style="position:absolute;top:477px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">(ambassad�r).</p> <p style="position:absolute;top:494px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">Chef f�r ett generalkonsulat �r en generalkonsul. Chef f�r ett konsulat �r en</p> <p style="position:absolute;top:512px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">konsul.</p> <p style="position:absolute;top:547px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>3 �</b></p> <p style="position:absolute;top:546px;left:214px;white-space:nowrap" class="ft20">En beskickningschef eller annan uts�nd beskickningsmedlem f�r av</p> <p style="position:absolute;top:564px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">Regeringskansliet utses till ombud vid en internationell organisation.</p> <p style="position:absolute;top:599px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>4 �</b></p> <p style="position:absolute;top:599px;left:214px;white-space:nowrap" class="ft20">En framst�llning om godk�nnande (agremang) f�r ett s�ndebud eller om</p> <p style="position:absolute;top:616px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft23">till�telse f�r en konsul att ut�va sina uppgifter (exekvatur) g�rs av den be-<br/>r�rda beskickningen p� uppdrag av Regeringskansliet.</p> <p style="position:absolute;top:651px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">Chefen f�r en delegation anm�ls i den ordning som till�mpas vid den inter-</p> <p style="position:absolute;top:668px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">nationella organisationen.</p> <p style="position:absolute;top:712px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>Personal</b></p> <p style="position:absolute;top:738px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>5 �</b></p> <p style="position:absolute;top:738px;left:214px;white-space:nowrap" class="ft20">Vid utlandsmyndigheterna finns personal som �r uts�nd av regeringen</p> <p style="position:absolute;top:755px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft23">och Regeringskansliet och personal som �r lokalt anst�lld eller inhyrd av ut-<br/>landsmyndigheterna.</p> <p style="position:absolute;top:790px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">Regeringskansliet f�r medge att en annan myndighet eller en organisation</p> <p style="position:absolute;top:808px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">placerar personal vid en utlandsmyndighet.</p> <p style="position:absolute;top:851px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>Myndighetschefens ansvar och uppgifter</b></p> <p style="position:absolute;top:877px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>6 �</b></p> <p style="position:absolute;top:877px;left:214px;white-space:nowrap" class="ft20">Chefen f�r en beskickning f�retr�der Sverige i verksamhetslandet och</p> <p style="position:absolute;top:895px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft23">uppr�tth�ller Sveriges f�rbindelser med dess regering. Chefen ska g�ra sig<br/>f�rtrogen med Sveriges och verksamhetslandets inb�rdes f�rh�llanden.</p> </div> <div id="page3-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft30">3</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft31"><b>SFS 2014:115</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft30">Chefen f�r en delegation f�retr�der Sverige i den internationella organisa-</p> <p style="position:absolute;top:68px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft30">tionen och uppr�tth�ller Sveriges f�rbindelser med den.</p> <p style="position:absolute;top:85px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft30">Chefen f�r ett konsulat uppr�tth�ller Sveriges f�rbindelser med konsulats-</p> <p style="position:absolute;top:103px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft30">distriktets lokala myndigheter.</p> <p style="position:absolute;top:138px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>7 �</b></p> <p style="position:absolute;top:138px;left:109px;white-space:nowrap" class="ft30">Chefen f�r en utlandsmyndighet ansvarar f�r myndighetens verksamhet.</p> <p style="position:absolute;top:173px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>8 �</b></p> <p style="position:absolute;top:172px;left:109px;white-space:nowrap" class="ft30">Chefen f�r en utlandsmyndighet ska efter samr�d med Regeringskans-</p> <p style="position:absolute;top:190px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft33">liet och med beaktande av tilldelade resurser fastst�lla en verksamhetsplan f�r<br/>myndigheten, f�lja upp verksamheten och analysera resultatet.</p> <p style="position:absolute;top:242px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>9 �</b></p> <p style="position:absolute;top:242px;left:109px;white-space:nowrap" class="ft30">Chefen f�r en utlandsmyndighet ska</p> <p style="position:absolute;top:259px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft30">1. se till att verksamheten bedrivs f�rfattningsenligt och effektivt och att</p> <p style="position:absolute;top:277px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft30">den utvecklas och anpassas till de krav som st�lls p� den,</p> <p style="position:absolute;top:294px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft30">2. s�kerst�lla att de anst�llda �r v�l f�rtrogna med m�len f�r myndighetens</p> <p style="position:absolute;top:312px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft30">verksamhet,</p> <p style="position:absolute;top:329px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft30">3. regelbundet informera personalen om f�rh�llanden som r�r myndighe-</p> <p style="position:absolute;top:346px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft30">tens verksamhet och organisation, och</p> <p style="position:absolute;top:364px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft30">4. fr�mja goda arbetsf�rh�llanden och ta till vara och utveckla medarbetar-</p> <p style="position:absolute;top:381px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft30">nas kunskaper, f�rdigheter och erfarenheter.</p> <p style="position:absolute;top:416px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>10 �</b></p> <p style="position:absolute;top:416px;left:116px;white-space:nowrap" class="ft30">Chefen f�r en utlandsmyndighet ansvarar f�r myndighetens inre och</p> <p style="position:absolute;top:433px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft33">yttre s�kerhet inom ramen f�r de f�reskrifter som Regeringskansliet meddelar<br/>och det s�kerhetsskydd som Regeringskansliet beslutar om.</p> <p style="position:absolute;top:486px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>11 �</b></p> <p style="position:absolute;top:486px;left:116px;white-space:nowrap" class="ft30">Chefen f�r en utlandsmyndighet ska till Regeringskansliet anm�la f�r-</p> <p style="position:absolute;top:503px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft33">h�llanden som s�kerhetsm�ssigt eller av andra sk�l kan vara av betydelse f�r<br/>en uts�nd eller lokalt anst�lld tj�nstemans tj�nstbarhet vid utlandsmyndighe-<br/>ten.</p> <p style="position:absolute;top:582px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>�rendenas handl�ggning och utlandsmyndighetens beslut</b></p> <p style="position:absolute;top:608px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>12 �</b></p> <p style="position:absolute;top:607px;left:116px;white-space:nowrap" class="ft30">Varje utlandsmyndighet beslutar om sin arbetsordning inom ramen f�r</p> <p style="position:absolute;top:625px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft30">de f�reskrifter som Regeringskansliet beslutar.</p> <p style="position:absolute;top:660px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>13 �</b></p> <p style="position:absolute;top:660px;left:116px;white-space:nowrap" class="ft30">I fr�gor som ska avg�ras av en utlandsmyndighet beslutar chefen f�r</p> <p style="position:absolute;top:677px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft30">utlandsmyndigheten.</p> <p style="position:absolute;top:694px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft30">Om inte n�got annat �r f�reskrivet f�r chefen �verl�ta �t andra tj�nstem�n</p> <p style="position:absolute;top:712px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft33">vid myndigheten att avg�ra �renden som inte �r av det slaget att de beh�ver<br/>pr�vas av chefen.</p> <p style="position:absolute;top:764px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>14 �</b></p> <p style="position:absolute;top:764px;left:116px;white-space:nowrap" class="ft30">F�r varje beslut av en utlandsmyndighet ska det finnas en handling</p> <p style="position:absolute;top:781px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft33">som visar dagen f�r beslutet, beslutets inneh�ll och vem som har fattat beslu-<br/>tet. Beslut som inte dokumenteras i n�gon annan form ska tas in i en s�rskild<br/>protokollsbok eller motsvarande.</p> <p style="position:absolute;top:860px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>Myndighetens tillg�nglighet</b></p> <p style="position:absolute;top:886px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>15 �</b></p> <p style="position:absolute;top:886px;left:116px;white-space:nowrap" class="ft30">Utlandsmyndigheten ska vara tillg�nglig f�r kontakter med enskilda.</p> <p style="position:absolute;top:903px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft30">I 5 � tredje stycket f�rvaltningslagen (1986:223) finns best�mmelser om</p> <p style="position:absolute;top:921px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft30">myndigheters �ppeth�llande.</p> </div> <div id="page4-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft40">4</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft41"><b>SFS 2014:115</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft40">Utlandsmyndighetens �ppettider f�r anpassas till lokala f�rh�llanden n�r</p> <p style="position:absolute;top:68px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft40">det g�ller veckans arbetsdagar och helgdagar.</p> <p style="position:absolute;top:85px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft40">Utlandsmyndigheter med f�rre �n tre uts�nda tj�nstem�n f�r efter beslut av</p> <p style="position:absolute;top:103px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft43">Regeringskansliet st�ngas under en begr�nsad tid f�r semester eller tj�nste-<br/>resa eller av n�gon annan s�dan orsak.</p> <p style="position:absolute;top:138px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft40">Delegationer vid internationella organisationer f�r efter beslut av Rege-</p> <p style="position:absolute;top:155px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft40">ringskansliet st�ngas under tid n�r organisationens verksamhet ligger nere.</p> <p style="position:absolute;top:172px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft40">N�r en utlandsmyndighet �r st�ngd ska allm�nheten h�nvisas till en annan</p> <p style="position:absolute;top:190px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft43">utlandsmyndighet eller till Utrikesdepartementet. N�dv�ndiga �tg�rder ska<br/>vidtas f�r att myndigheten ska kunna uppr�tth�lla sina skyldigheter gentemot<br/>allm�nheten enligt 2 kap. tryckfrihetsf�rordningen om r�tten att ta del av all-<br/>m�nna handlingar.</p> <p style="position:absolute;top:286px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft42"><b>Arkiv</b></p> <p style="position:absolute;top:312px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft42"><b>16 �</b></p> <p style="position:absolute;top:312px;left:221px;white-space:nowrap" class="ft40">Vid en utlandsmyndighet ska det finnas ett arkiv. Best�mmelser om</p> <p style="position:absolute;top:329px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft43">myndigheters arkiv finns i arkivlagen (1990:782) och i arkivf�rordningen<br/>(1991:446). Regeringskansliet meddelar ytterligare f�reskrifter om utlands-<br/>myndigheternas arkiv.</p> <p style="position:absolute;top:408px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft41"><b>3 kap. Utlandsmyndigheternas uppgifter</b></p> <p style="position:absolute;top:434px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft42"><b>Allm�nt</b></p> <p style="position:absolute;top:460px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft42"><b>1 �</b></p> <p style="position:absolute;top:460px;left:214px;white-space:nowrap" class="ft40">Delegationer, beskickningar och konsulat ska</p> <p style="position:absolute;top:477px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft40">1. i samverkan med Regeringskansliet verka f�r genomslag och f�rst�else</p> <p style="position:absolute;top:494px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft40">f�r svenska st�ndpunkter inom utrikespolitiken och andra politikomr�den,</p> <p style="position:absolute;top:512px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft43">2. bitr�da enskilda statsr�d i deras verksamhet, och<br/>3. s�rskilt uppm�rksamma fr�gor som ber�r Sverige som medlem av Euro-</p> <p style="position:absolute;top:546px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft40">peiska unionen.</p> <p style="position:absolute;top:582px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft42"><b>2 �</b></p> <p style="position:absolute;top:581px;left:214px;white-space:nowrap" class="ft40">Beskickningar och konsulat ska som f�rvaltningsmyndigheter hand-</p> <p style="position:absolute;top:599px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft40">l�gga och besluta i f�rfattningsreglerade �renden.</p> <p style="position:absolute;top:634px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft42"><b>3 �</b></p> <p style="position:absolute;top:634px;left:214px;white-space:nowrap" class="ft40">Om inget annat f�ljer av lag f�r Regeringskansliet besluta om undantag</p> <p style="position:absolute;top:651px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft40">fr�n detta kapitel.</p> <p style="position:absolute;top:695px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft42"><b>Bevakning och rapportering</b></p> <p style="position:absolute;top:721px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft42"><b>4 �</b></p> <p style="position:absolute;top:721px;left:214px;white-space:nowrap" class="ft40">Delegationer ska, ut�ver vad som f�ljer av 1 �, rapportera</p> <p style="position:absolute;top:738px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft40">1. om den internationella organisationens verksamhet i fr�gor som kan vara</p> <p style="position:absolute;top:755px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft43">av intresse f�r Sverige och vad delegationen f�tt veta av betydelse f�r Sveri-<br/>ges f�rbindelser med organisationen, och</p> <p style="position:absolute;top:790px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft40">2. vad delegationen f�tt veta som kan vara av vikt f�r bed�mningen av in-</p> <p style="position:absolute;top:808px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft40">ternationella problem eller av det allm�nna politiska l�get.</p> <p style="position:absolute;top:843px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft42"><b>5 �</b></p> <p style="position:absolute;top:842px;left:214px;white-space:nowrap" class="ft40">Beskickningar och konsulat ska f�lja utvecklingen i verksamhetslandet</p> <p style="position:absolute;top:860px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft43">eller konsulatsdistriktet och i rapporter redovisa och analysera h�ndelser och<br/>f�rh�llanden som �r av intresse f�r Sverige.</p> </div> <div id="page5-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft50">5</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft51"><b>SFS 2014:115</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft52"><b>Sverigefr�mjande verksamhet</b></p> <p style="position:absolute;top:77px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft52"><b>6 �</b></p> <p style="position:absolute;top:77px;left:109px;white-space:nowrap" class="ft50">Beskickningar och konsulat ska fr�mja Sveriges n�ringsliv och utrikes-</p> <p style="position:absolute;top:94px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft53">handel och i samverkan med Sveriges export- och investeringsr�d och dess<br/>utlandsorganisation skapa intresse f�r svenska varor och tj�nster och projekt-<br/>export samt attrahera utl�ndska investeringar till Sverige och i �vrigt st�dja<br/>svenska f�retag och det svenska n�ringslivets f�retr�dare.</p> <p style="position:absolute;top:164px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft50">Beskickningar och konsulat ska, i verksamhetsl�nder d�r det �r l�mpligt,</p> <p style="position:absolute;top:181px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft53">skapa intresse f�r Sverige som turistland genom att bist� myndigheter och<br/>organisationer som har till uppgift att fr�mja turism i Sverige.</p> <p style="position:absolute;top:216px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft50">P� beg�ran av Exportkreditn�mnden ska beskickningar bist� n�mnden med</p> <p style="position:absolute;top:233px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft50">beslutsunderlag och �tg�rder f�r att bevaka och driva in fordringar.</p> <p style="position:absolute;top:268px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft52"><b>7 �</b></p> <p style="position:absolute;top:268px;left:109px;white-space:nowrap" class="ft50">Beskickningar och konsulat ska, p� ett s�tt som �r l�mpligt i verksam-</p> <p style="position:absolute;top:285px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft53">hetslandet, informera om Sverige och svenska f�rh�llanden samt fr�mja kon-<br/>takter mellan svenska och utl�ndska kulturella och vetenskapliga institutio-<br/>ner. </p> <p style="position:absolute;top:364px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft52"><b>Internationellt utvecklingssamarbete</b></p> <p style="position:absolute;top:390px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft52"><b>8 �</b></p> <p style="position:absolute;top:390px;left:109px;white-space:nowrap" class="ft50">Beskickningar och konsulat ska i sin verksamhet beakta b�de bist�nds-</p> <p style="position:absolute;top:407px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft53">och utvecklingspolitiska perspektiv. Beskickningar och konsulat i l�nder som<br/>Sverige har bilateralt utvecklingssamarbete med ska p� beg�ran av Styrelsen<br/>f�r internationellt utvecklingssamarbete (Sida) vidta de �tg�rder som f�ljer av<br/>avtal mellan Sverige och verksamhetslandet eller som i �vrigt faller inom<br/>Sidas beh�righetsomr�de. Beskickningarna och konsulaten ska p� beg�ran<br/>l�mna Sida information som beh�vs f�r Sidas verksamhet. Beskickningar och<br/>konsulat ska vidare vid behov bitr�da andra myndigheter som har uppdrag att<br/>genomf�ra bist�ndsverksamhet.</p> <p style="position:absolute;top:573px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft52"><b>Migrations�renden</b></p> <p style="position:absolute;top:599px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft52"><b>9 �</b></p> <p style="position:absolute;top:599px;left:109px;white-space:nowrap" class="ft50">Beskickningar och konsulat ska handl�gga migrations�renden enligt</p> <p style="position:absolute;top:616px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft53">EU:s f�rordningar och utl�nningslagstiftningen samt bitr�da Migrationsver-<br/>ket och polismyndigheter i �renden enligt utl�nningslagstiftningen.</p> <p style="position:absolute;top:677px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft52"><b>Pass�renden</b></p> <p style="position:absolute;top:703px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft52"><b>10 �</b></p> <p style="position:absolute;top:703px;left:116px;white-space:nowrap" class="ft50">Beskickningar och konsulat ska handl�gga �renden enligt passlagen</p> <p style="position:absolute;top:721px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft53">(1978:302) och f�rordningen (1997:698) om Europeiska unionens resehand-<br/>ling.</p> <p style="position:absolute;top:782px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft52"><b>Kris- eller katastrofsituationer m.m.</b></p> <p style="position:absolute;top:808px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft52"><b>11 �</b></p> <p style="position:absolute;top:808px;left:116px;white-space:nowrap" class="ft50">Beskickningar och konsulat ska inom ramen f�r de f�reskrifter som</p> <p style="position:absolute;top:825px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft53">Regeringskansliet meddelar h�lla beredskap f�r att bist� enskilda vid kris-<br/>eller katastrofsituationer.</p> <p style="position:absolute;top:877px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft52"><b>12 �</b></p> <p style="position:absolute;top:877px;left:116px;white-space:nowrap" class="ft50">Vid en kris, katastrof, sv�r olycka eller d�rmed j�mf�rlig omst�ndighet</p> <p style="position:absolute;top:895px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft53">i verksamhetslandet ska beskickningar eller konsulat unders�ka om n�gon<br/>som �r svensk medborgare eller bosatt i Sverige har avlidit eller skadats eller i</p> </div> <div id="page6-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft60">6</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft61"><b>SFS 2014:115</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft63">�vrigt drabbats allvarligt. Myndigheten ska fortl�pande underr�tta Regerings-<br/>kansliet om l�get och om vilka �tg�rder som vidtagits i verksamhetslandet<br/>med anledning av h�ndelsen.</p> <p style="position:absolute;top:121px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft62"><b>13 �</b></p> <p style="position:absolute;top:120px;left:221px;white-space:nowrap" class="ft60">Om det upptr�der en s�dan sv�r eller mera utbredd sjukdom som vanli-</p> <p style="position:absolute;top:138px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft63">gen inte f�rekommer inom verksamhetsomr�det eller som tilldrar sig s�rskild<br/>uppm�rksamhet, ska beskickningen eller konsulatet omedelbart anm�la det<br/>till Folkh�lsomyndigheten och Socialstyrelsen och, i fr�ga om djursjukdomar,<br/>Statens jordbruksverk samt rapportera om de �tg�rder som vidtagits f�r att be-<br/>k�mpa sjukdomen.</p> <p style="position:absolute;top:251px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft62"><b>Konsul�rt bist�nd m.m.</b></p> <p style="position:absolute;top:277px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft62"><b>14 �</b></p> <p style="position:absolute;top:277px;left:221px;white-space:nowrap" class="ft60">Beskickningar och konsulat ska l�mna konsul�rt bist�nd enligt n�r-</p> <p style="position:absolute;top:294px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft60">mare f�reskrifter i lag eller annan f�rfattning.</p> <p style="position:absolute;top:312px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft60">Best�mmelser om ekonomiskt bist�nd till enskilda utomlands finns i lagen</p> <p style="position:absolute;top:329px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft60">(2003:491) om konsul�rt ekonomiskt bist�nd.</p> <p style="position:absolute;top:346px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft60">Beskickningar och konsulat ska �ven i �vrigt i sk�lig omfattning l�mna en-</p> <p style="position:absolute;top:364px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft60">skilda och svenska juridiska personer hj�lp och bist�nd vid behov.</p> <p style="position:absolute;top:408px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft64"><b>St�d �t medborgare i Europeiska unionen och �t medborgare i nordiska <br/>l�nder</b></p> <p style="position:absolute;top:451px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft62"><b>15 �</b></p> <p style="position:absolute;top:451px;left:221px;white-space:nowrap" class="ft60">Beskickningar och konsulat ska bist� medborgare i medlemsl�nderna</p> <p style="position:absolute;top:468px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft63">inom Europeiska unionen i enlighet med artikel 23 i f�rdraget om Europeiska<br/>unionens funktionss�tt eller enligt vad som har �verenskommits med dessa<br/>l�nder om r�tt till skydd f�r unionsmedborgare inom ett tredjelands territo-<br/>rium. Bist�nd ska ocks� l�mnas till medborgare i Island och Norge i enlighet<br/>med vad som har �verenskommits med dessa l�nder inom ramen f�r det nor-<br/>diska samarbetet.</p> <p style="position:absolute;top:599px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft62"><b>R�stmottagning</b></p> <p style="position:absolute;top:625px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft62"><b>16 �</b></p> <p style="position:absolute;top:625px;left:221px;white-space:nowrap" class="ft60">Beskickningar och konsulat som Valmyndigheten, efter samr�d med</p> <p style="position:absolute;top:642px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft63">Regeringskansliet, har best�mt ska vara r�stningslokaler ansvarar f�r admi-<br/>nistration av r�stmottagningen och ska l�mna s�dan information som Val-<br/>myndigheten efterfr�gar.</p> <p style="position:absolute;top:721px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft62"><b>Faderskaps�renden</b></p> <p style="position:absolute;top:747px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft62"><b>17 �</b></p> <p style="position:absolute;top:747px;left:221px;white-space:nowrap" class="ft60">Beskickningar och konsulat ska bitr�da svenska myndigheter med ut-</p> <p style="position:absolute;top:764px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft60">redning i �renden som r�r fastst�llande av faderskap.</p> <p style="position:absolute;top:808px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft62"><b>Notarius publicus</b></p> <p style="position:absolute;top:834px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft62"><b>18 �</b></p> <p style="position:absolute;top:834px;left:221px;white-space:nowrap" class="ft60">Beskickningar och konsulat f�r verkst�lla varje f�rr�ttning som nota-</p> <p style="position:absolute;top:851px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft63">rius publicus �r beh�rig att utf�ra i Sverige enligt lagen (1981:1363) om nota-<br/>rius publicus, om det inte m�ter n�got hinder i verksamhetslandets lag. Beh�-<br/>righeten omfattar dock inte upptagande av protest enligt v�xellagen<br/>(1932:130) eller checklagen (1932:131) eller utf�rdande av apostille enligt<br/>6 a � f�rordningen (1982:327) om notarius publicus.</p> </div> <div id="page7-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft70">7</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft71"><b>SFS 2014:115</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft73"><b>F�rmedling av framst�llningar till utl�ndska myndigheter och <br/>internationella organisationer</b></p> <p style="position:absolute;top:94px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft72"><b>19 �</b></p> <p style="position:absolute;top:94px;left:116px;white-space:nowrap" class="ft70">Beskickningar och konsulat f�r f�rmedla och st�dja framst�llningar</p> <p style="position:absolute;top:112px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft74">fr�n enskilda och svenska juridiska personer till utl�ndska myndigheter och<br/>internationella organisationer. De ska dessf�rinnan noga pr�va om framst�ll-<br/>ningen �r ber�ttigad.</p> <p style="position:absolute;top:190px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft72"><b>Tilltr�de till utl�ndskt territorium f�r statsfartyg m.m.</b></p> <p style="position:absolute;top:216px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft72"><b>20 �</b></p> <p style="position:absolute;top:216px;left:116px;white-space:nowrap" class="ft70">Beskickningar ska p� beg�ran av svenska myndigheter utverka till-</p> <p style="position:absolute;top:233px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft74">st�nd p� diplomatisk v�g f�r statsfartygs, statsluftfartygs och milit�ra fordons<br/>tilltr�de till utl�ndskt territorium.</p> <p style="position:absolute;top:294px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft72"><b>Brott p� fartyg och luftfartyg</b></p> <p style="position:absolute;top:321px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft72"><b>21 �</b></p> <p style="position:absolute;top:320px;left:116px;white-space:nowrap" class="ft70">Om det kommer till en beskicknings eller ett konsulats k�nnedom att</p> <p style="position:absolute;top:338px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft74">ett brott som h�r under allm�nt �tal har beg�tts p� ett svenskt fartyg eller luft-<br/>fartyg eller om det finns misstanke om ett s�dant brott b�r myndigheten sna-<br/>rast underr�tta Regeringskansliet.</p> <p style="position:absolute;top:416px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft71"><b>4 kap. Gemensamma best�mmelser</b></p> <p style="position:absolute;top:442px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft72"><b>Tillsyn</b></p> <p style="position:absolute;top:468px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft72"><b>1 �</b></p> <p style="position:absolute;top:468px;left:109px;white-space:nowrap" class="ft70">Regeringskansliet ut�var tillsyn �ver utlandsmyndigheterna. Den som</p> <p style="position:absolute;top:486px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft74">genomf�r en tillsyn har r�tt att ta del av alla handlingar vid myndigheten. Per-<br/>sonalen ska l�mna de upplysningar och det bist�nd som beh�vs.</p> <p style="position:absolute;top:538px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft72"><b>2 �</b></p> <p style="position:absolute;top:538px;left:109px;white-space:nowrap" class="ft70">En utlandsmyndighet ska inspektera underst�llda honor�rkonsulat regel-</p> <p style="position:absolute;top:555px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft74">bundet och i �vrigt n�r det finns s�rskilda sk�l. Rapporter om gjorda inspek-<br/>tioner ska s�ndas till Regeringskansliet.</p> <p style="position:absolute;top:616px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft72"><b>Bemyndiganden</b></p> <p style="position:absolute;top:642px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft72"><b>3 �</b></p> <p style="position:absolute;top:642px;left:109px;white-space:nowrap" class="ft70">Regeringskansliet f�r meddela f�reskrifter om utrikesrepresentationens</p> <p style="position:absolute;top:660px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft70">organisation och verksamhet.</p> <p style="position:absolute;top:695px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft72"><b>4 �</b></p> <p style="position:absolute;top:694px;left:109px;white-space:nowrap" class="ft70">Regeringskansliet f�r �ven meddela f�reskrifter om</p> <p style="position:absolute;top:712px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft70">1. konsul�rt ekonomiskt bist�nd enligt 5 � samt 17 � f�rsta stycket och an-</p> <p style="position:absolute;top:729px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft70">dra stycket 1 lagen (2003:491) om konsul�rt ekonomiskt bist�nd,</p> <p style="position:absolute;top:747px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft70">2. bist�nd till medborgare i l�nder inom Europeiska unionen och medbor-</p> <p style="position:absolute;top:764px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft74">gare i Island och Norge som l�mnas med st�d av 3 kap. 15 � samt om ers�tt-<br/>ning �t utlandsmyndigheterna f�r utgifter och kostnader f�r s�dant bist�nd, </p> <p style="position:absolute;top:799px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft70">3. �tg�rder som en utlandsmyndighet ska vidta n�r en person med hemvist i</p> <p style="position:absolute;top:816px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft74">Sverige eller en svensk medborgare med hemvist i utlandet har avlidit utom-<br/>lands,</p> <p style="position:absolute;top:851px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft70">4. �tg�rder som en utlandsmyndighet ska vidta i kvarl�tenskaps�renden,</p> <p style="position:absolute;top:868px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft70">och</p> <p style="position:absolute;top:886px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft70">5. avgiftsbel�ggning av n�ringslivsfr�mjande tj�nster vid utlandsmyndig-</p> <p style="position:absolute;top:903px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft70">heterna.</p> </div> <div id="page8-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft80">8</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft81"><b>SFS 2014:115</b></p> <p style="position:absolute;top:946px;left:527px;white-space:nowrap" class="ft82">Norstedts Juridik AB/Fritzes</p> <p style="position:absolute;top:956px;left:532px;white-space:nowrap" class="ft82">Elanders Sverige AB, 2014</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft83"><b>Avvikelser i s�rskilda fall</b></p> <p style="position:absolute;top:77px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft83"><b>5 �</b></p> <p style="position:absolute;top:77px;left:214px;white-space:nowrap" class="ft80">Regeringskansliet f�r besluta om avvikelser fr�n denna f�rordning i s�r-</p> <p style="position:absolute;top:94px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft80">skilda fall.</p> <p style="position:absolute;top:138px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft83"><b>�verklagande</b></p> <p style="position:absolute;top:164px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft83"><b>6 �</b></p> <p style="position:absolute;top:164px;left:214px;white-space:nowrap" class="ft80">Beslut av en utlandsmyndighet f�r �verklagas till Regeringskansliet.</p> <p style="position:absolute;top:181px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft84">Regeringskansliets beslut i ett �verklagat �rende f�r inte �verklagas.<br/>Utlandsmyndigheternas beslut i administrativa �renden f�r inte �verklagas.</p> <p style="position:absolute;top:242px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft83"><b>Myndighetsf�rordningen</b></p> <p style="position:absolute;top:268px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft83"><b>7 �</b></p> <p style="position:absolute;top:268px;left:214px;white-space:nowrap" class="ft80">Utrikesrepresentationen ska inte till�mpa myndighetsf�rordningen</p> <p style="position:absolute;top:285px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft80">(2007:515).</p> <p style="position:absolute;top:321px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft80">Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 april 2014, d� f�rordningen</p> <p style="position:absolute;top:339px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft80">(1992:247) med instruktion f�r utrikesrepresentationen ska upph�ra att g�lla.</p> <p style="position:absolute;top:374px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft80">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:409px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft80">HILLEVI ENGSTR�M</p> <p style="position:absolute;top:426px;left:412px;white-space:nowrap" class="ft84">Lars Nilsson<br/>(Utrikesdepartementet)</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning
med instruktion f�r utrikesrepresentationen;

utf�rdad den 6 mars 2014.

Regeringen f�reskriver f�ljande.

1 kap. Utrikesrepresentationen

1 �

Utrikesrepresentationen verkar inom de ramar som anges av Wienkon-

ventionen om diplomatiska f�rbindelser (S� 1967:1), Wienkonventionen om
konsul�ra f�rbindelser (S� 1974:10) och andra internationella konventioner.

2 �

Utrikesrepresentationen utg�rs av utlandsmyndigheterna, honor�rkon-

sulaten och Svenska institutet i Alexandria.

Utlandsmyndigheter �r beskickningar, delegationer vid internationella

organisationer och karri�rkonsulat.

Utlandsmyndigheterna bildar tillsammans med Utrikesdepartementet utri-

kesf�rvaltningen.

I Regeringskansliet finns ett gemensamt kansli f�r Sveriges s�ndebud i

vissa l�nder. I fr�ga om detta kansli och de s�ndebuden till�mpas best�mmel-
serna i denna f�rordning om beskickningar och myndighetschefer i till�mp-
liga delar samt de f�reskrifter som Regeringskansliet meddelar.

3 �

F�reskrifter om Svenska institutet i Alexandria finns i f�rordningen

(1998:1218) med instruktion f�r Svenska institutet i Alexandria.

4 �

En beskickning ben�mns ambassad eller legation. En delegation vid en

internationell organisation ben�mns delegation eller representation.

5 �

Ett karri�rkonsulat �r ett konsulat som leds av en uts�nd tj�nsteman. Be-

st�mmelserna om konsuler och konsulat i 3 kap. g�ller endast karri�rkonsuler
och karri�rkonsulat. Om n�got annat inte anges eller framg�r av samman-
hanget, avses i denna f�rordning med konsul �ven generalkonsul och vice-
konsul och med konsulat �ven generalkonsulat och vicekonsulat.

6 �

Utrikesrepresentationen lyder under Regeringskansliet. Utlandsmyndig-

heterna �r i administrativt h�nseende direkt underst�llda Regeringskansliet.

7 �

En beskickning �r �verordnad myndighet f�r honor�rkonsulat i land d�r

beskickningschefen �r ackrediterad. Ett honor�rkonsulat som finns i ett kar-
ri�rkonsulats distrikt �r underst�llt karri�rkonsulatet.

SFS 2014:115

Utkom fr�n trycket
den 18 mars 2014

background image

2

SFS 2014:115

8 �

En utlandsmyndighets konsul�ra distrikt fastst�lls av Regeringskansliet.

9 �

En beskickningschef f�retr�der konsulaten i verksamhetslandet i f�rh�l-

lande till verksamhetslandets regering och utrikesministerium.

10 �

Regeringskansliet f�r besluta om lokal samverkan med en annan utri-

kesf�rvaltning.

Inom ramen f�r samverkan enligt f�rsta stycket f�r Regeringskansliet be-

sluta om diplomatisk eller konsul�r n�rvaro d�r Sverige inte har en utlands-
myndighet.

Inom ramen f�r samverkan enligt f�rsta stycket f�r Regeringskansliet

medge att ett annat lands diplomat eller konsul placeras vid en svensk ut-
landsmyndighet.

2 kap. Utlandsmyndigheternas organisation och personal

Organisation

1 �

En beskickning kan efter beslut av Regeringskansliet ha ett eller flera

sektionskanslier p� annan plats f�r s�rskilda uppgifter.

2 �

Varje utlandsmyndighet leds av en chef.

Chef f�r en beskickning �r ett s�ndebud (ambassad�r) eller en charg�

daffaires.

Chef f�r en delegation �r en delegationschef med st�llning som s�ndebud

(ambassad�r).

Chef f�r ett generalkonsulat �r en generalkonsul. Chef f�r ett konsulat �r en

konsul.

3 �

En beskickningschef eller annan uts�nd beskickningsmedlem f�r av

Regeringskansliet utses till ombud vid en internationell organisation.

4 �

En framst�llning om godk�nnande (agremang) f�r ett s�ndebud eller om

till�telse f�r en konsul att ut�va sina uppgifter (exekvatur) g�rs av den be-
r�rda beskickningen p� uppdrag av Regeringskansliet.

Chefen f�r en delegation anm�ls i den ordning som till�mpas vid den inter-

nationella organisationen.

Personal

5 �

Vid utlandsmyndigheterna finns personal som �r uts�nd av regeringen

och Regeringskansliet och personal som �r lokalt anst�lld eller inhyrd av ut-
landsmyndigheterna.

Regeringskansliet f�r medge att en annan myndighet eller en organisation

placerar personal vid en utlandsmyndighet.

Myndighetschefens ansvar och uppgifter

6 �

Chefen f�r en beskickning f�retr�der Sverige i verksamhetslandet och

uppr�tth�ller Sveriges f�rbindelser med dess regering. Chefen ska g�ra sig
f�rtrogen med Sveriges och verksamhetslandets inb�rdes f�rh�llanden.

background image

3

SFS 2014:115

Chefen f�r en delegation f�retr�der Sverige i den internationella organisa-

tionen och uppr�tth�ller Sveriges f�rbindelser med den.

Chefen f�r ett konsulat uppr�tth�ller Sveriges f�rbindelser med konsulats-

distriktets lokala myndigheter.

7 �

Chefen f�r en utlandsmyndighet ansvarar f�r myndighetens verksamhet.

8 �

Chefen f�r en utlandsmyndighet ska efter samr�d med Regeringskans-

liet och med beaktande av tilldelade resurser fastst�lla en verksamhetsplan f�r
myndigheten, f�lja upp verksamheten och analysera resultatet.

9 �

Chefen f�r en utlandsmyndighet ska

1. se till att verksamheten bedrivs f�rfattningsenligt och effektivt och att

den utvecklas och anpassas till de krav som st�lls p� den,

2. s�kerst�lla att de anst�llda �r v�l f�rtrogna med m�len f�r myndighetens

verksamhet,

3. regelbundet informera personalen om f�rh�llanden som r�r myndighe-

tens verksamhet och organisation, och

4. fr�mja goda arbetsf�rh�llanden och ta till vara och utveckla medarbetar-

nas kunskaper, f�rdigheter och erfarenheter.

10 �

Chefen f�r en utlandsmyndighet ansvarar f�r myndighetens inre och

yttre s�kerhet inom ramen f�r de f�reskrifter som Regeringskansliet meddelar
och det s�kerhetsskydd som Regeringskansliet beslutar om.

11 �

Chefen f�r en utlandsmyndighet ska till Regeringskansliet anm�la f�r-

h�llanden som s�kerhetsm�ssigt eller av andra sk�l kan vara av betydelse f�r
en uts�nd eller lokalt anst�lld tj�nstemans tj�nstbarhet vid utlandsmyndighe-
ten.

�rendenas handl�ggning och utlandsmyndighetens beslut

12 �

Varje utlandsmyndighet beslutar om sin arbetsordning inom ramen f�r

de f�reskrifter som Regeringskansliet beslutar.

13 �

I fr�gor som ska avg�ras av en utlandsmyndighet beslutar chefen f�r

utlandsmyndigheten.

Om inte n�got annat �r f�reskrivet f�r chefen �verl�ta �t andra tj�nstem�n

vid myndigheten att avg�ra �renden som inte �r av det slaget att de beh�ver
pr�vas av chefen.

14 �

F�r varje beslut av en utlandsmyndighet ska det finnas en handling

som visar dagen f�r beslutet, beslutets inneh�ll och vem som har fattat beslu-
tet. Beslut som inte dokumenteras i n�gon annan form ska tas in i en s�rskild
protokollsbok eller motsvarande.

Myndighetens tillg�nglighet

15 �

Utlandsmyndigheten ska vara tillg�nglig f�r kontakter med enskilda.

I 5 � tredje stycket f�rvaltningslagen (1986:223) finns best�mmelser om

myndigheters �ppeth�llande.

background image

4

SFS 2014:115

Utlandsmyndighetens �ppettider f�r anpassas till lokala f�rh�llanden n�r

det g�ller veckans arbetsdagar och helgdagar.

Utlandsmyndigheter med f�rre �n tre uts�nda tj�nstem�n f�r efter beslut av

Regeringskansliet st�ngas under en begr�nsad tid f�r semester eller tj�nste-
resa eller av n�gon annan s�dan orsak.

Delegationer vid internationella organisationer f�r efter beslut av Rege-

ringskansliet st�ngas under tid n�r organisationens verksamhet ligger nere.

N�r en utlandsmyndighet �r st�ngd ska allm�nheten h�nvisas till en annan

utlandsmyndighet eller till Utrikesdepartementet. N�dv�ndiga �tg�rder ska
vidtas f�r att myndigheten ska kunna uppr�tth�lla sina skyldigheter gentemot
allm�nheten enligt 2 kap. tryckfrihetsf�rordningen om r�tten att ta del av all-
m�nna handlingar.

Arkiv

16 �

Vid en utlandsmyndighet ska det finnas ett arkiv. Best�mmelser om

myndigheters arkiv finns i arkivlagen (1990:782) och i arkivf�rordningen
(1991:446). Regeringskansliet meddelar ytterligare f�reskrifter om utlands-
myndigheternas arkiv.

3 kap. Utlandsmyndigheternas uppgifter

Allm�nt

1 �

Delegationer, beskickningar och konsulat ska

1. i samverkan med Regeringskansliet verka f�r genomslag och f�rst�else

f�r svenska st�ndpunkter inom utrikespolitiken och andra politikomr�den,

2. bitr�da enskilda statsr�d i deras verksamhet, och
3. s�rskilt uppm�rksamma fr�gor som ber�r Sverige som medlem av Euro-

peiska unionen.

2 �

Beskickningar och konsulat ska som f�rvaltningsmyndigheter hand-

l�gga och besluta i f�rfattningsreglerade �renden.

3 �

Om inget annat f�ljer av lag f�r Regeringskansliet besluta om undantag

fr�n detta kapitel.

Bevakning och rapportering

4 �

Delegationer ska, ut�ver vad som f�ljer av 1 �, rapportera

1. om den internationella organisationens verksamhet i fr�gor som kan vara

av intresse f�r Sverige och vad delegationen f�tt veta av betydelse f�r Sveri-
ges f�rbindelser med organisationen, och

2. vad delegationen f�tt veta som kan vara av vikt f�r bed�mningen av in-

ternationella problem eller av det allm�nna politiska l�get.

5 �

Beskickningar och konsulat ska f�lja utvecklingen i verksamhetslandet

eller konsulatsdistriktet och i rapporter redovisa och analysera h�ndelser och
f�rh�llanden som �r av intresse f�r Sverige.

background image

5

SFS 2014:115

Sverigefr�mjande verksamhet

6 �

Beskickningar och konsulat ska fr�mja Sveriges n�ringsliv och utrikes-

handel och i samverkan med Sveriges export- och investeringsr�d och dess
utlandsorganisation skapa intresse f�r svenska varor och tj�nster och projekt-
export samt attrahera utl�ndska investeringar till Sverige och i �vrigt st�dja
svenska f�retag och det svenska n�ringslivets f�retr�dare.

Beskickningar och konsulat ska, i verksamhetsl�nder d�r det �r l�mpligt,

skapa intresse f�r Sverige som turistland genom att bist� myndigheter och
organisationer som har till uppgift att fr�mja turism i Sverige.

P� beg�ran av Exportkreditn�mnden ska beskickningar bist� n�mnden med

beslutsunderlag och �tg�rder f�r att bevaka och driva in fordringar.

7 �

Beskickningar och konsulat ska, p� ett s�tt som �r l�mpligt i verksam-

hetslandet, informera om Sverige och svenska f�rh�llanden samt fr�mja kon-
takter mellan svenska och utl�ndska kulturella och vetenskapliga institutio-
ner.

Internationellt utvecklingssamarbete

8 �

Beskickningar och konsulat ska i sin verksamhet beakta b�de bist�nds-

och utvecklingspolitiska perspektiv. Beskickningar och konsulat i l�nder som
Sverige har bilateralt utvecklingssamarbete med ska p� beg�ran av Styrelsen
f�r internationellt utvecklingssamarbete (Sida) vidta de �tg�rder som f�ljer av
avtal mellan Sverige och verksamhetslandet eller som i �vrigt faller inom
Sidas beh�righetsomr�de. Beskickningarna och konsulaten ska p� beg�ran
l�mna Sida information som beh�vs f�r Sidas verksamhet. Beskickningar och
konsulat ska vidare vid behov bitr�da andra myndigheter som har uppdrag att
genomf�ra bist�ndsverksamhet.

Migrations�renden

9 �

Beskickningar och konsulat ska handl�gga migrations�renden enligt

EU:s f�rordningar och utl�nningslagstiftningen samt bitr�da Migrationsver-
ket och polismyndigheter i �renden enligt utl�nningslagstiftningen.

Pass�renden

10 �

Beskickningar och konsulat ska handl�gga �renden enligt passlagen

(1978:302) och f�rordningen (1997:698) om Europeiska unionens resehand-
ling.

Kris- eller katastrofsituationer m.m.

11 �

Beskickningar och konsulat ska inom ramen f�r de f�reskrifter som

Regeringskansliet meddelar h�lla beredskap f�r att bist� enskilda vid kris-
eller katastrofsituationer.

12 �

Vid en kris, katastrof, sv�r olycka eller d�rmed j�mf�rlig omst�ndighet

i verksamhetslandet ska beskickningar eller konsulat unders�ka om n�gon
som �r svensk medborgare eller bosatt i Sverige har avlidit eller skadats eller i

background image

6

SFS 2014:115

�vrigt drabbats allvarligt. Myndigheten ska fortl�pande underr�tta Regerings-
kansliet om l�get och om vilka �tg�rder som vidtagits i verksamhetslandet
med anledning av h�ndelsen.

13 �

Om det upptr�der en s�dan sv�r eller mera utbredd sjukdom som vanli-

gen inte f�rekommer inom verksamhetsomr�det eller som tilldrar sig s�rskild
uppm�rksamhet, ska beskickningen eller konsulatet omedelbart anm�la det
till Folkh�lsomyndigheten och Socialstyrelsen och, i fr�ga om djursjukdomar,
Statens jordbruksverk samt rapportera om de �tg�rder som vidtagits f�r att be-
k�mpa sjukdomen.

Konsul�rt bist�nd m.m.

14 �

Beskickningar och konsulat ska l�mna konsul�rt bist�nd enligt n�r-

mare f�reskrifter i lag eller annan f�rfattning.

Best�mmelser om ekonomiskt bist�nd till enskilda utomlands finns i lagen

(2003:491) om konsul�rt ekonomiskt bist�nd.

Beskickningar och konsulat ska �ven i �vrigt i sk�lig omfattning l�mna en-

skilda och svenska juridiska personer hj�lp och bist�nd vid behov.

St�d �t medborgare i Europeiska unionen och �t medborgare i nordiska
l�nder

15 �

Beskickningar och konsulat ska bist� medborgare i medlemsl�nderna

inom Europeiska unionen i enlighet med artikel 23 i f�rdraget om Europeiska
unionens funktionss�tt eller enligt vad som har �verenskommits med dessa
l�nder om r�tt till skydd f�r unionsmedborgare inom ett tredjelands territo-
rium. Bist�nd ska ocks� l�mnas till medborgare i Island och Norge i enlighet
med vad som har �verenskommits med dessa l�nder inom ramen f�r det nor-
diska samarbetet.

R�stmottagning

16 �

Beskickningar och konsulat som Valmyndigheten, efter samr�d med

Regeringskansliet, har best�mt ska vara r�stningslokaler ansvarar f�r admi-
nistration av r�stmottagningen och ska l�mna s�dan information som Val-
myndigheten efterfr�gar.

Faderskaps�renden

17 �

Beskickningar och konsulat ska bitr�da svenska myndigheter med ut-

redning i �renden som r�r fastst�llande av faderskap.

Notarius publicus

18 �

Beskickningar och konsulat f�r verkst�lla varje f�rr�ttning som nota-

rius publicus �r beh�rig att utf�ra i Sverige enligt lagen (1981:1363) om nota-
rius publicus, om det inte m�ter n�got hinder i verksamhetslandets lag. Beh�-
righeten omfattar dock inte upptagande av protest enligt v�xellagen
(1932:130) eller checklagen (1932:131) eller utf�rdande av apostille enligt
6 a � f�rordningen (1982:327) om notarius publicus.

background image

7

SFS 2014:115

F�rmedling av framst�llningar till utl�ndska myndigheter och
internationella organisationer

19 �

Beskickningar och konsulat f�r f�rmedla och st�dja framst�llningar

fr�n enskilda och svenska juridiska personer till utl�ndska myndigheter och
internationella organisationer. De ska dessf�rinnan noga pr�va om framst�ll-
ningen �r ber�ttigad.

Tilltr�de till utl�ndskt territorium f�r statsfartyg m.m.

20 �

Beskickningar ska p� beg�ran av svenska myndigheter utverka till-

st�nd p� diplomatisk v�g f�r statsfartygs, statsluftfartygs och milit�ra fordons
tilltr�de till utl�ndskt territorium.

Brott p� fartyg och luftfartyg

21 �

Om det kommer till en beskicknings eller ett konsulats k�nnedom att

ett brott som h�r under allm�nt �tal har beg�tts p� ett svenskt fartyg eller luft-
fartyg eller om det finns misstanke om ett s�dant brott b�r myndigheten sna-
rast underr�tta Regeringskansliet.

4 kap. Gemensamma best�mmelser

Tillsyn

1 �

Regeringskansliet ut�var tillsyn �ver utlandsmyndigheterna. Den som

genomf�r en tillsyn har r�tt att ta del av alla handlingar vid myndigheten. Per-
sonalen ska l�mna de upplysningar och det bist�nd som beh�vs.

2 �

En utlandsmyndighet ska inspektera underst�llda honor�rkonsulat regel-

bundet och i �vrigt n�r det finns s�rskilda sk�l. Rapporter om gjorda inspek-
tioner ska s�ndas till Regeringskansliet.

Bemyndiganden

3 �

Regeringskansliet f�r meddela f�reskrifter om utrikesrepresentationens

organisation och verksamhet.

4 �

Regeringskansliet f�r �ven meddela f�reskrifter om

1. konsul�rt ekonomiskt bist�nd enligt 5 � samt 17 � f�rsta stycket och an-

dra stycket 1 lagen (2003:491) om konsul�rt ekonomiskt bist�nd,

2. bist�nd till medborgare i l�nder inom Europeiska unionen och medbor-

gare i Island och Norge som l�mnas med st�d av 3 kap. 15 � samt om ers�tt-
ning �t utlandsmyndigheterna f�r utgifter och kostnader f�r s�dant bist�nd,

3. �tg�rder som en utlandsmyndighet ska vidta n�r en person med hemvist i

Sverige eller en svensk medborgare med hemvist i utlandet har avlidit utom-
lands,

4. �tg�rder som en utlandsmyndighet ska vidta i kvarl�tenskaps�renden,

och

5. avgiftsbel�ggning av n�ringslivsfr�mjande tj�nster vid utlandsmyndig-

heterna.

background image

8

SFS 2014:115

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

Avvikelser i s�rskilda fall

5 �

Regeringskansliet f�r besluta om avvikelser fr�n denna f�rordning i s�r-

skilda fall.

�verklagande

6 �

Beslut av en utlandsmyndighet f�r �verklagas till Regeringskansliet.

Regeringskansliets beslut i ett �verklagat �rende f�r inte �verklagas.
Utlandsmyndigheternas beslut i administrativa �renden f�r inte �verklagas.

Myndighetsf�rordningen

7 �

Utrikesrepresentationen ska inte till�mpa myndighetsf�rordningen

(2007:515).

Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 april 2014, d� f�rordningen

(1992:247) med instruktion f�r utrikesrepresentationen ska upph�ra att g�lla.

P� regeringens v�gnar

HILLEVI ENGSTR�M

Lars Nilsson
(Utrikesdepartementet)

;