SFS 2014:117 Förordning om ikraftträdande av lagen (2013:1127) om avtal mellan Sverige och Bahrain om utbyte av upplysningar i skatteärenden

140117.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ikraftträdande av lagen (2013:1127) om avtal
mellan Sverige och Bahrain om utbyte av
upplysningar i skatteärenden;

utfärdad den 13 mars 2014.

Regeringen föreskriver att lagen (2013:1127) om avtal mellan Sverige och

Bahrain om utbyte av upplysningar i skatteärenden ska träda i kraft den 1 maj
2014.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Mats Andersson
(Finansdepartementet)

SFS 2014:117

Utkom från trycket
den 25 mars 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014