SFS 2014:150 Förordning om ändring i förordningen (2007:1233) med instruktion för Statens beredning för medicinsk utvärdering

140150.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:FOCHDB+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:FOCHEC+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:FOCHEC+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:14px;font-family:FOCHEC+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:12px;font-family:FOCHDB+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:19px;line-height:19px;font-family:FOCHEC+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:14px;line-height:17px;font-family:FOCHDB+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:12px;line-height:15px;font-family:FOCHDB+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:8px;font-family:FOCHDB+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:646px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:189px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>F�rordning<br/>om �ndring i f�rordningen (2007:1233) med <br/>instruktion f�r Statens beredning f�r medicinsk <br/>utv�rdering;</b></p> <p style="position:absolute;top:284px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 27 mars 2014.</p> <p style="position:absolute;top:319px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Regeringen f�reskriver att 5 � f�rordningen (2007:1233) med instruktion</p> <p style="position:absolute;top:336px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">f�r Statens beredning f�r medicinsk utv�rdering ska ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:371px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft13"><b>5 �</b></p> <p style="position:absolute;top:371px;left:109px;white-space:nowrap" class="ft10">Generaldirekt�ren �r myndighetschef.</p> <p style="position:absolute;top:407px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 november 2014.</p> <p style="position:absolute;top:442px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:477px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">MARIA LARSSON</p> <p style="position:absolute;top:494px;left:307px;white-space:nowrap" class="ft16">Lars Hedengran<br/>(Socialdepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>SFS 2014:150</b></p> <p style="position:absolute;top:202px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft17">Utkom fr�n trycket<br/>den 8 april 2014</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:946px;left:529px;white-space:nowrap" class="ft20">Norstedts Juridik AB/Fritzes</p> <p style="position:absolute;top:956px;left:534px;white-space:nowrap" class="ft20">Elanders Sverige AB, 2014</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning
om �ndring i f�rordningen (2007:1233) med
instruktion f�r Statens beredning f�r medicinsk
utv�rdering;

utf�rdad den 27 mars 2014.

Regeringen f�reskriver att 5 � f�rordningen (2007:1233) med instruktion

f�r Statens beredning f�r medicinsk utv�rdering ska ha f�ljande lydelse.

5 �

Generaldirekt�ren �r myndighetschef.

Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 november 2014.

P� regeringens v�gnar

MARIA LARSSON

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

SFS 2014:150

Utkom fr�n trycket
den 8 april 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

;