SFS 2014:165 Förordning om ikraftträdande av lagen (2013:135) om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)

140165.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ikraftträdande av lagen (2013:135) om ändring
i inkomstskattelagen (1999:1229);

utfärdad den 3 april 2014.

Regeringen föreskriver att lagen (2013:135) om ändring i inkomstskatte-

lagen (1999:1229) ska träda i kraft den 1 maj 2014.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Peter Ljungqvist
(Finansdepartementet)

SFS 2014:165

Utkom från trycket
den 15 april 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014